Bezrobotnych mniej, a pracujący bardziej wydajni

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Jest większe bezrobocie, ale są też nowe miejsca pracy - podaje GUS

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w sierpniu wyniosła 192,3 tys. osób, o 20,7 tys. mniej niż w lipcu 2008 r. i o 12,5 tys. mniej niż przed rokiem - podał GUS. Za to ci, co pracują, są bardziej wydajni - ich efektywność wzrosła o 3,5 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

Już przed trzema dniami Główny Urząd Statystyczny informował, że stopa bezrobocia w sierpniu spadła do 9,3 proc. (wobec 9,4 proc. w lipcu 2008).

Teraz podano, że wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 151,3 tys. osób, tj. 78,7 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem – 77,6 proc., przed rokiem – 78,1 proc.). Reszta to osoby, rejestrujące się po raz pierwszy: jest ich 21,3 proc., czyli ok. 32 tysięcy osób.

Spośród tych ostatnich prawie 1/3 (dokładnie 30,3 proc.) stanowiły osoby dotychczas nie pracujące (przed miesiącem 29,8 proc. i 32 proc. przed rokiem).

Coraz mniej ofert pracy

W sierpniu 2008 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 98,8 tys. ofert pracy (przed miesiącem 107,9 tys., przed rokiem 110,4 tys.).

Z danych na koniec sierpnia 2008 r. wynika, że 177 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 14,6 tys. pracowników.

W końcu I półrocza 2008 roku na ogólną liczbę 514,6 tys. podmiotów, 49,9 tys., tj. 9,7 proc. dysponowało wolnymi miejscami pracy, z tego 10,9 proc. to jednostki sektora publicznego, a 89,1 proc. jednostki sektora prywatnego - wynika z badań GUS.

"Ogólna liczba wykazanych wolnych miejsc pracy wynosiła 171,9 tys. Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (87,1 proc.)" - napisał GUS w badaniach oceniających popyt na pracę.

Nowe miejsca pracy

W I półroczu 2008 roku powstało 294,7 tys. nowych miejsc pracy, z tego 10 proc. w sektorze publicznym, a 90 proc. w sektorze prywatnym. Najwięcej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w przetwórstwie przemysłowym (28 proc.), głównie w produkcji artykułów spożywczych i napojów, produkcji metalowych wyrobów gotowych - podał GUS.

W I półroczu 2008 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku liczba nowo utworzonych miejsc pracy zmalała o 24,9 proc.

W końcu II kwartału nie obsadzone było jeszcze 31,8 tys., tj. 10,8 proc. nowo utworzonych miejsc pracy.

Płace rosną szybciej niż wydajność pracy

W okresie od stycznia do sierpnia 2008 r. wydajność pracy w przemyśle była o 3,5 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2007 roku, przy większym o 3,1 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 10,6 proc. - podał GUS.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24