Moto

Sprawdzą, czy płacisz abonament za radio w aucie. Szykują kontrole

Moto

Abonament za radio w samochodzie. Kierowco, szykują się kontrole
TVN TurboAbonament za radio w samochodzie. Kierowco, szykują się kontrole

Chcą skuteczniej kontrolować, czy właściciel samochodu z radiem opłaca abonament radiowo-telewizyjny - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna". Kontrole przeprowadzali pracownicy Poczty Polskiej na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Według gazety, poczta miałaby dostęp do bazy danych o pojazdach i kierowcach CEPiK. Kara za brak abonamentu, to 30-krotna jego wartość, czyli w przypadku samochodu 210 złotych. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.

Pomysł opisywany przez gazetę miał powstać w telewizji publicznej i trafić do Ministerstwa Kultury, które odpowiada za powstanie nowej ustawy.

Według dziennika, nadawca chce wprowadzić mechanizm uszczelniający system. Według "DGP" pomysł dotyczy radioodbiorników: "Ich posiadacze są objęci takim samym obowiązkiem abonamentowym, jak właściciele telewizorów. Różnią się tylko stawki. Za zarejestrowane radio, płacimy 7 zł miesięcznie, w przypadku posiadania telewizora albo obu urządzeń jednocześnie – 22,7 zł miesięcznie".

"Wykorzystując domniemanie, że w każdym aucie zainstalowane jest radio, telewizja publiczna postuluje udostępnienie Poczcie Polskiej informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów" - twierdzi gazeta. Operator miałby korzystać z baz CEP na zasadach określonych w ustawie – Prawo o ruchu drogowym dla organów podatkowych. "Poprawa poboru opłat mogłaby nastąpić przez ułatwienie identyfikacji odbiorników radiowych w samochodach" – gazeta cytuje pismo adresowane do wiceministra kultury a sygnowanym przez prezesa telewizji Jacka Kurskiego. "Korespondowałoby to z już istniejącym rozwiązaniem uprawniającym Pocztę do dostępu do danych z rejestru PESEL" - twierdzi nadawca w liście.

Projekt

Przedstawiony na początku marca projekt noweli ustawy o opłatach abonamentowych zobowiązuje dostawców telewizyjnych do przekazywania informacji o swoich klientach, dzięki czemu będzie od nich można ściągnąć abonament.

Projekt noweli ustawy o opłatach abonamentowych przewiduje m.in., że czynności związane z rejestracją odbiorników, poborem opłat, kontrolą abonamentową i weryfikowaniem zwolnień realizowane będą nadal przez Pocztę Polską. Poprawienie poboru opłat abonamentowych ma nastąpić natomiast dzięki włączeniu dostawców telewizji płatnej (operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych) do procesu rejestracji odbiorników oraz identyfikacji ich użytkowników. Zgłoszenia te będą przekazywać Poczcie, co spowoduje, że osoby zawierające umowę o dostarczanie telewizji płatnej nie będą musiały osobno dokonywać rejestracji odbiornika. Projekt zakłada, że Poczta Polska będzie mogła skierować do dostawców usług telewizji płatnej zapytanie dotyczące poszczególnych klientów w celu ustalenia obowiązku zarejestrowania przez nich odbiornika.

Nowela zakłada również abolicję dla osób zalegających z opłatą abonamentową.

Jak mówił niedawno wiceminister kultury Jarosław Sellin, do projektu zgłoszono prawie 300 uwag.

Skarga

Do Komisji Europejskiej w czwartek wpłynęła skarga na projekt nowej ustawy abonamentowej. Złożyło ją siedem organizacji zrzeszających dostawców płatnych telewizji. Zdaniem izb nowe przepisy mogą być sprzeczne z prawem UE.

W piśmie organizacje zrzeszające nadawców i operatorów rozprowadzających programy telewizyjne wskazują, że proponowane przez rząd zmiany oznaczają wprowadzenie nowej pomocy publicznej w Polsce, co jest zabronione przez prawo unijne.

Zdaniem nadawców propozycje te naruszają zasadę neutralności technologicznej, bo przewidują objęcie niekorzystnymi warunkami regulacyjnymi tylko wybranych dostawców usług łączności elektronicznej. Organizacje skarżą się też do Komisji Europejskiej na potencjalne naruszenia praw dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że analizuje pismo od polskich nadawców, którzy poskarżyli się na projekt nowej ustawy abonamentowej.

Abonament

Według informacji KRRiT na koniec 2016 r. z uiszczaniem opłat abonamentowych zalegało ponad 2 mln gospodarstw domowych, w których były zarejestrowane odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Kwota zaległości za ostatnie 5 lat, w stosunku do których możliwa byłaby egzekucja, przekraczała 3 mld zł. Zgodnie z nowymi regulacjami zaległości te miałyby być umorzone.

Program"Raport" w TVN Turbo codziennie od poniedziałku do piątku, premiera godz. 18:00 i powtórka 22:00.

Autor: mb/gry / Źródło: TVN Turbo, PAP, Dziennik Gazeta Prawna, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN Turbo

Pozostałe wiadomości