TVN24 Biznes | Moto

Od nowego roku wyższe mandaty i więcej punktów za wykroczenia

TVN24 Biznes | Moto

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP
"Wzrosną radykalnie grzywny za wykroczenia, które są plagą na polskich drogach"
"Wzrosną radykalnie grzywny za wykroczenia, które są plagą na polskich drogach"TVN24
wideo 2/5
TVN24"Wzrosną radykalnie grzywny za wykroczenia, które są plagą na polskich drogach"

W 2022 roku kierowcom grożą znacznie wyższe mandaty za łamanie przepisów. Maksymalna grzywna będzie mogła wynieść nawet 30 tysięcy złotych, a za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać jednorazowo nawet 15 punktów karnych.

Nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw prezydent Andrzej Duda podpisał w grudniu. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.

ZOBACZ USTAWĘ

Taryfikator mandatów 2022 - jaka grzywna za jakie wykroczenie

Od początku nowego roku:

- zwiększona zostanie wysokość grzywny, którą będzie można nałożyć w postępowaniu mandatowym - do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 6 tys. zł,

- maksymalna wysokość grzywny nakładanej przez sąd wzrośnie z 5 tys. zł do 30 tys. zł,

- karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł będzie podlegać osoba kierująca pojazdem mechanicznym, niestosująca się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym,

- karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł podlegać będzie sprawca, który prowadził pojazd na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia. Taka sama kara będzie groziła za prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu,

- do katalogu wykroczeń zagrożonych grzywną do 30 tys. zł dodane zostanie wykroczenie polegające na niewskazaniu na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie,

- grzywna nie niższa niż 3 tys. zł będzie przewidziana za niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu,

- 3 tys. grzywny będzie groziło za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem, ominięcie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu oraz naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych przez sprawcę, który w ciągu dwóch lat przed dniem popełnienia czynu był już prawomocnie skazany za określone wykroczenia,

- minimalna wysokość kary grzywny ustanowiona zostanie na poziomie 800 zł wobec sprawcy kierującego pojazdem mechanicznym, który przekracza dopuszczalną prędkość jazdy o ponad 30 km/h, niezależnie od tego, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym, czy poza nim. Jeśli w ciągu dwóch lat kierowca zostanie ponownie ukarany za to samo wykroczenie, wówczas grzywna będzie nie mniejsza niż dwukrotność tej kary,

- kierowca niestosujący się do zakazu wyprzedzania będzie podlegał grzywnie nie niższej niż 1 tys. zł. Ponowne takie wykroczenie w ciągu dwóch lat będzie oznaczało grzywnę w wysokości 2 tys. zł.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Punkty karne - zmiany od 2022

Przepisy wprowadzają także nowe regulacje dotyczące punktów karnych. Po zmianach:

- za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych (obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10). 15 punktów karnych będzie można otrzymać m.in. za omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym, przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h, naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,

- zniesione zostaną szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu,

- wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.

Autor:mp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości