Branża ostrzega przed wzrostem składek OC. Minister zapowiada zmianę w projekcie

Autor:
mp/mb
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Reanimacja starego auta zamiast zakupu nowego
Reanimacja starego auta zamiast zakupu nowegoTVN Turbo
wideo 2/6
TVN TurboReanimacja starego auta zamiast zakupu nowego

Celem ustawodawcy nie było podniesienie opłat dla towarzystw ubezpieczeniowych - powiedział sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński, odnosząc się prac dotyczących zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym. Minister zapowiedział zmianę w projekcie, która ma spowodować, że ceny ubezpieczeń samochodowych nie pójdą w górę. Wcześniej przedstawiciele branży ubezpieczeniowej ostrzegali, że ceny polis OC dla kierowców mogą skokowo wzrosnąć.

Chodzi o projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który jest już po konsultacjach i uzgodnieniach. Projekt przewiduje m.in. likwidację opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców np. w związku z wydaniem prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego czy wykonaniem badań technicznych. Obecnie opłata ewidencyjna wynosi 0,50 zł lub 1 zł. Wątpliwości branży ubezpieczeniowej wywołało jednak proponowane podniesienie dotychczasowych opłat od każdej polisy OC wnoszonych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców przez ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie OC. Cieszyński: ceny nie wzrosną

W środowym komunikacie sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński wskazał, że "celem ustawodawcy nie było podniesienie opłat dla towarzystw ubezpieczeniowych". Zapewnił, że ceny ubezpieczeń samochodowych nie pójdą w górę.

Przedstawiciele KPRM podali, że w toku prowadzonych uzgodnień i konsultacji projektu ustawy, przeanalizowano uwagi wniesione przez przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych oraz stowarzyszeń i organizacji zrzeszających m.in. podmioty zajmujące się handlem samochodami używanymi.

"W projekcie, jaki zostanie skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów znajdzie się zmiana, która rozwieje podnoszone przez branżę ubezpieczeniową wątpliwości dotyczące ewentualnego skokowego wzrostu opłat. Przewiduje ona 10-krotne obniżenie proponowanego górnego limitu wysokości opłaty ewidencyjnej tj. z 1 proc. do 0,1 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Oznacza to, że wysokość opłaty określona w rozporządzeniu nie będzie mogła przekroczyć 5,66 zł" - podano w komunikacie.

Opłata ewidencyjna - zmiany w przepisach

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w piątek opublikowano projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje likwidację opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców m.in. w związku z wydaniem prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego czy wykonaniem badań technicznych.

Opłaty ewidencyjne są głównym źródłem przychodów funduszu na rzecz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W uzasadnieniu dołączonym do projektu wskazano, że kluczowy przychód funduszu stanowi opłata ewidencyjna uiszczana przez zakłady ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. Projekt przewiduje pozostawienie tej opłaty.

Autorzy projektu uzasadniają, że "fakt wykorzystywania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców przyczynia się do ich (zakładów ubezpieczeń - red.) bardziej efektywnego działania przynoszącego wymierną korzyść ekonomiczną. Przykładowo dzięki dostępowi do danych o punktach karnych ubezpieczyciele mogą lepiej oszacować ryzyko ubezpieczeniowe". Od 17 czerwca zakłady ubezpieczeń uzyskały możliwość dostępu do informacji o mandatach i punktach karnych. Tym samym jest możliwe powiązanie mandatów i punktów karnych ze stawkami OC.

Największe kontrowersje wywołała jednak kwestia opłaty ponoszonej przez ubezpieczycieli do CEPiK-u. Jak wskazano w uzasadnieniu dołączonym do projektu, "obecna wysokość opłaty ewidencyjnej dla zakładów ubezpieczeń wynosi równowartości w złotych 1,0 euro ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku zawarcia umowy ubezpieczenia". Tymczasem projekt skierowany do konsultacji przewiduje wprowadzenie maksymalnej wysokości opłaty ewidencyjnej na poziomie 1 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dokładny poziom ma zostać określony w rozporządzeniu.

W projekcie zapisano, że ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Osobą odpowiedzialną za projekt jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński.

Ubezpieczyciele o przepisach

Przepisy były krytykowane przez przedstawicieli branży ubezpieczeniowej.

Zdaniem Jana Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń, zniesienie opłat "byłoby chwalebne, gdyby nie fakt, że otwiera się furtkę do podniesienia o wielokrotność dotychczasowych opłat wnoszonych od każdej polisy OC przez ubezpieczycieli".

W jego ocenie w przypadku wejścia w życie przepisów w proponowanym kształcie obywatele nie będą płacić groszowych opłat, "a w zamian za to rząd podniesie im składki za OC". Prądzyński wskazał, że niektórym składki mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie, mimo że nie mieli żadnej stłuczki i jeżdżą bezpiecznie.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp/mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości