Ostatnia szansa dla kierowców przed zmianą przepisów. "Przeżywamy prawdziwe oblężenie"

Źródło:
PAP
Wiceminister infrastruktury Rafał Weber o zmianach w badaniach technicznych aut
Wiceminister infrastruktury Rafał Weber o zmianach w badaniach technicznych autTVN24
wideo 2/5
Wiceminister infrastruktury Rafał Weber o zmianach w badaniach technicznych autTVN24

Za trzy tygodnie nie będzie można już skorzystać ze szkoleń, dzięki którym redukowana jest liczba punktów karnych. Z tego powodu wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego cieszą się większym popytem na szkolenia - w niektórych WORD-ach zainteresowanie wzrosło o 100 procent.

Od 17 września w związku ze zmianami wynikającymi z ustawy Prawo o ruchu drogowym zlikwidowane zostaną szkolenia, które umożliwiają kierowcom naruszającym przepisy zniwelowanie liczby punktów karnych.

Ze szkolenia redukującego liczbę punktów obecnie może skorzystać kierowca, który posiada prawo jazdy przez okres minimum jednego roku i nie przekroczył liczby 24 punktów karnych. Kurs polega na jednorazowym spotkaniu z policjantem i psychologiem. Na podstawie zaświadczenia wydanego przez dyrektora WORD komendant wojewódzki policji prowadzący ewidencję punktów karnych zmniejsza liczbę punktów karnych o sześć.

"WORD-y przeżywają oblężenie"

Zdaniem resortu infrastruktury, który przygotował projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, szkolenia redukujące liczbę punktów nie zdały egzaminów.

- Zysk z tego, jeżeli chodzi o uświadomienie kierowcy, że zagraża innemu, jest niewielki, stąd właśnie decyzja, aby uniemożliwić niwelację punktów karnych - powiedział wiceszef MI Rafał Weber.

Przyznał, że w związku z likwidacją kursów bardzo dużo kierowców chce jeszcze skorzystać z tej możliwości. - Wiem, że teraz WORD-y przeżywają oblężenie, bo kierowcy wiedzą, że niedługo skończy się ta możliwość i niwelują sobie te punkty dopóki można. Te spotkania mają nawet charakter hybrydowy, czyli można nawet łączyć się z miejsca zamieszkania i wirtualnie odbyć rozmowę z psychologiem i policjantem - mówił wiceszef MI.

"Kurs nie zmienił chyba ich zachowania na drodze"

Większą liczbę chętnych na szkolenia zanotował np. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie. Jak poinformowano, wzrost zainteresowania w miesiącach wakacyjnych w latach 2021-2022 wynosi 100 proc. "Przewidujemy dalszy wzrost zainteresowania tym kursem" - przekazał WORD.

Dwukrotny wzrost zainteresowania notuje także WORD w Kielcach. Dyrektor tego ośrodka Agnieszka Kuś powiedziała, że od czasu wzrostów mandatów za wykroczenia drogowe, czyli od 1 stycznia 2022 roku, w kieleckim ośrodku zmalała liczba kierowców korzystających z kursów redukujących punkty karne.

- Ale kiedy pojawiły się pierwsze informacje o zmianach w przepisach, notujemy wzrost liczby osób, którzy korzystają z tych kursów. Nie możemy jeszcze mówić o oblężeniu, ale w porównaniu do kwietnia i maja tego roku, liczba kursantów wzrosła nam dwukrotnie - podkreśliła.

Odnosząc się do słów wiceszefa MI w sprawie likwidacji kursów przyznała, że co pewien czas na kursach pojawiają się te same osoby. - Wynika z tego, że przychodzą do naszego ośrodka, aby tylko odbyć kurs. Skoro po raz kolejny biorą udział w zajęciach, to kurs nie zmienił chyba ich zachowania na drodze - powiedziała Agnieszka Kuś.

O oblężeniu mówił dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu Sławomir Chrzanowski. - W naszym ośrodku do zmiany przepisów pozostały jeszcze trzy terminy szkoleń. W związku z tym przeżywamy prawdziwe oblężenie - mówił.

Punkty karne w innych krajach UE

Systemy punktów karnych oraz tzw. kursy reedukacyjne funkcjonują także w innych krajach Unii Europejskiej.

We Francji przy 12 punktach karnych kierowca traci prawo jazdy. Punkty karne są kasowane po 2 latach. Prawo jazdy można odzyskać, zdając ponownie egzamin teoretyczny i praktyczny w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy poniżej 3 lat oraz tylko teoretyczny wraz z badaniami medycznymi w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy powyżej 3 lat. Kierowcom z mniejszą liczbą punktów zalecane jest przejście płatnego kursu, który redukuje ich liczbę.

We Włoszech każdy posiadacz prawa jazdy ma na początku 20 punktów. Jeśli nie popełni się żadnego wykroczenia, co dwa lata dostaje się 2 punkty premii; maksymalnie liczba wszystkich punktów może wynosić 30. W przypadku wykroczeń punkty są odejmowane. Najwięcej jednorazowo można utracić 15 punktów, jeśli popełnione wykroczenie drogowe nie przewiduje zawieszenia lub odebrania prawa jazdy.

1 punkt można stracić za brak włączonego kierunkowskazu. 10 punktów można utracić za przekroczenie prędkości o ponad 60 kilometrów, jazdę pod prąd, stworzenie poważnego niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, jazdę pod wpływem alkoholu. Jeśli z powodu mandatów i kar liczba punktów kierowcy spadnie poniżej 20, można do niej powrócić po dwóch latach jazdy bez łamania przepisów. Gdy straci się wszystkie punkty, należy ponownie zdać egzamin na prawo jazdy.

W Portugalii kierowca posiada w sumie 12 punktów, które w sytuacji potwierdzonych przypadków złamania przepisów o ruchu drogowym mogą mu zostać zabrane. Za pojedynczy przypadek ich naruszenia policja karze kierowcę utratą od 2 do 6 punktów. Ich określenie wynika z tego, czy podróżujący autem popełnił wykroczenie ciężkie, bardzo ciężkie lub przestępstwo drogowe. Za wykroczenia ciężkie uznawane są np. przypadki przekroczenia prędkości o 30 km na godzinę w terenach niezabudowanych i o 20 km/h na terenie miejscowości, bądź parkowanie pojazdu zbyt blisko przejścia dla pieszych.

Sześć punktów traci się za przestępstwo drogowe polegające np. na kierowaniu autem po pijanemu – obecność alkoholu we krwi wyższa niż 1,2 g/l. W przypadku popełnienia równocześnie podczas jednej jazdy kilku wykroczeń i przestępstw drogowych kierowca może stracić wszystkie 12 punktów.

W sytuacji posiadania przez kierowcę 4-5 punktów musi on udać się na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w przypadku posiadania 1-3 punktów konieczne jest zdanie teoretycznego egzaminu z prawa jazdy, zaś osoba, która utraciła wszystkie punkty, traci prawo jazdy na okres dwóch lat. Po tym okresie musi zdać ponownie egzaminy. Z kolei kierowcy, którzy przez trzy lata jazdy nie popełnili żadnego wykroczenia, mogą liczyć na dodatkowe trzy punkty. Można ich mieć maksymalnie 15.

W Czechach każdy kierowca dostając prawo jazdy ma 0 punktów. Gdy popełni wykroczenia i zgromadzi 12 punktów, traci prawo jazdy. Punkty za wykroczenia wynoszą od 2 do 7 punktów. Ilość zależna jest od rodzaju wykroczenia. Na przykład: za jazdę pod wpływem alkoholu (powyżej 0,3 promila) przysługuje 7 punktów, za przejechanie na czerwonym świetle - 5 punktów, podobnie jak za przekroczenie prędkości o 50 km/h. Za korzystanie z telefonu podczas jazdy kierowca otrzyma 2 "czarne" punkty.

W Czechach istnieje "recydywa". Kierowca popełniając wykroczenie po mniejszym czasie niż rok, automatycznie dostaje dodatkowe 4 punkty karne. Osoby, które straciły już prawo jazdy, mogą ubiegać się o jego zwrot po roku.

W najbliższym czasie system punktowy w Czechach ma ulec zmianie. W parlamencie procedowana jest nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Limit 12 punktów karnych pozostaje bez zmian i będzie miał trzy skale: 2, 4 i 6 punktów. Jazda pod wpływem alkoholu ma być karana 6 punktami i wysokim mandatem. Podobnie wyceniono przekroczenie prędkości o pięćdziesiąt lub czterdzieści kilometrów na godzinę, wjazd na przejazd kolejowy mimo zakazu lub przejazd na czerwonym świetle. Nie będzie punktów karnych (mandaty pozostaną) za drobne wykroczenia, takie jak złamanie zakazu zatrzymywania się i postoju, niewłączenie świateł, zapomnienie dokumentów lub przekroczenie prędkości o 10 kilometrów na godzinę.

Nowela przewiduje także możliwość prowadzenia pojazdu przez osoby od 17. roku życia, pod nadzorem opiekuna, który musi mieć prawo jazdy od 10 lat i czysty rejestr kar. Druga nowość to "prawo jazdy na próbę". Dotyczy osób, które po raz pierwszy otrzymają uprawnienia kierowcy. Jeżeli w ciągu dwóch lat popełnią wykroczenie za sześć punktów karnych, będą musieli uczestniczyć w czterogodzinnych zajęciach dotyczących przyczyn wypadków drogowych i sposobów zapobiegania im oraz w czterogodzinnych zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Systemu punktów karnych nie ma natomiast na Słowacji, ale trwają prace nad jego wprowadzeniem.

Punkty karne w Polsce

W Polsce policjant może obecnie nałożyć za naruszenia Prawa o ruchu drogowym od 1 do 10 punktów karnych. Maksymalna liczba punktów karnych nakładana jest np. za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, czy nieprawidłowe zachowania wobec pieszych. Punkty usuwane są po upływie roku od dnia naruszenia.

Kierowca, który otrzymał punkty karne, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o sześć. Zasada ta nie dotyczy kierowców, którzy mają prawo jazdy poniżej 1 roku.

Kierowca, który posiada prawo jazdy nie dłużej niż rok, nie może przekroczyć 20 punktów karnych, a jeżeli otrzyma więcej punktów uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi zostaje mu cofnięte. Kierowca z prawem jazdy powyżej roku nie może przekroczyć limitu 24 punktów karnych. Po przekroczeniu tego limitu czeka go ponowny egzamin teoretyczny i praktyczny.

Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych. Wśród wykroczeń zagrożonych najwyższą liczbą punktów znalazły się m.in. naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się kierujących wobec pieszych. 15 punktów karnych przewidziane jest np. za niedostosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym. Kierowca otrzyma też 15 pkt. za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście, czy za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h.

Wprowadzony zostanie również mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.

Autorka/Autor:kris/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

W najbliższych dniach lub tygodniach poznamy stanowisko nie tylko Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, ale również rządu w sprawie składki zdrowotnej - przekazał szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Dodał, że na ten temat toczą się rozmowy między resortami.

"Być albo nie być" w rządzącej koalicji. Szef kancelarii premiera komentuje

"Być albo nie być" w rządzącej koalicji. Szef kancelarii premiera komentuje

Źródło:
PAP

Włączenie do systemu opakowań po mleku, liczba operatorów, kwestia VAT i luki w przepisach, które mogą prowadzić do nadużyć i oszustw - takie zastrzeżenia do ustawy kaucyjnej zgłaszają przedstawiciele branży napojowej i handlu detalicznego. Zaapelowali, by start systemu przesunąć na 2026 rok.

Szykuje się rewolucja w sklepach. Przedsiębiorcy apelują o zmiany i ostrzegają przed "bombą biologiczną"

Szykuje się rewolucja w sklepach. Przedsiębiorcy apelują o zmiany i ostrzegają przed "bombą biologiczną"

Źródło:
PAP

Liczba ogłoszeń wynajmu mieszkań rośnie. W styczniu 2024 roku w 17 analizowanych miastach odnotowano 68 tysięcy takich ofert. To dane, które mogą być niepokojące dla właścicieli mieszkań na wynajem. Niewiele osób dostrzega nadchodzące zagrożenia - podkreślono w raporcie Expandera i Rentier.io. Chodzi o możliwy brak warunków do powtórzenia zysków z najmu, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach.

To może zaniepokoić właścicieli mieszkań. "Niewiele osób dostrzega zagrożenia"

To może zaniepokoić właścicieli mieszkań. "Niewiele osób dostrzega zagrożenia"

Źródło:
tvn24.pl

Premier podjął decyzję o likwidacji dwóch instytutów, które zostały utworzone za czasów rządów PiS - powiedział podczas konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Jan Grabiec. Chodzi o Instytut Pokolenia i Instytut De Republica.

Szef KPRM: premier podjął decyzję o likwidacji dwóch instytutów

Szef KPRM: premier podjął decyzję o likwidacji dwóch instytutów

Źródło:
tvn24.pl

Premier Donald Tusk poinformował, że zwróci się do marszałka Sejmu z propozycją uchwały niższej izby parlamentu, wzywającej Komisję Europejską do nałożenia unijnych sankcji na rosyjskie i białoruskie produkty rolne. Zapowiedział też, że wystąpi w najbliższych dniach z konkretną inicjatywą, dotyczącą rewizji niektórych zapisów Zielonego Ładu.

Premier chce sankcji na produkty z Rosji i Białorusi. "Dzisiaj zwrócę się do marszałka Sejmu"

Premier chce sankcji na produkty z Rosji i Białorusi. "Dzisiaj zwrócę się do marszałka Sejmu"

Źródło:
PAP

Scenariusz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55 procent na 2030 rok jest dla Polski trudny. Można się domyślać, że cele również na 2040 rok będą dla Polski nieosiągalne - powiedziała w poniedziałek w Brukseli ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

"Nieosiągalne". Ministra o celach klimatycznych

"Nieosiągalne". Ministra o celach klimatycznych

Źródło:
PAP

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) to wydarzenie tygodnia na krajowym rynku finansowym. Decyzja w sprawie stóp procentowych zostanie podjęta po zapoznaniu się przez RPP z najnowszą projekcją inflacji. Kredytobiorcy czekają też na decyzję rządu w sprawie wakacji kredytowych. W tym tygodniu mogą się też rozstrzygnąć dalsze losy zerowej stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe.

Gorący tydzień w gospodarce. "Posiedzenie będzie niezwykle ważne"

Gorący tydzień w gospodarce. "Posiedzenie będzie niezwykle ważne"

Źródło:
PAP

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zadeklarował w poniedziałek, że polski rząd będzie przekonywał władze Niemiec do zniesienia kontroli na granicy. Szef polskiego MSWiA ma rozmawiać w tej sprawie ze swoją niemiecką odpowiedniczką.

Co dalej z kontrolami na granicy z Niemcami? Jest deklaracja ministra

Co dalej z kontrolami na granicy z Niemcami? Jest deklaracja ministra

Źródło:
PAP

Związek zawodowy Verdi w poniedziałek wezwał personel naziemny linii lotniczych Lufthansa do kolejnego już strajku ostrzegawczego, który tym razem ma się odbyć w czwartek i piątek. Pasażerowie muszą być przygotowani na ograniczenia i odwołania lotów.

Zapowiedź kolejnego strajku pracowników giganta

Zapowiedź kolejnego strajku pracowników giganta

Źródło:
PAP

Główny Urząd Statystyczny w czwartym kwartale 2024 roku planuje udostępnić kalkulator inflacji indywidualnej. Jak wskazano, dzięki temu narzędziu będzie można oszacować stopę inflacji dotykającą własnego gospodarstwa domowego.

Nowe narzędzie od GUS. "Każdy będzie mógł oszacować stopę inflacji"

Nowe narzędzie od GUS. "Każdy będzie mógł oszacować stopę inflacji"

Źródło:
PAP

Zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod BNP Paribas Bank Polska. Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości SMS z fałszywą informacją o rzekomej konieczności zweryfikowania swojej tożsamości.

Klienci dużego banku na celowniku oszustów. Skutki mogą być "bardzo przykre"

Klienci dużego banku na celowniku oszustów. Skutki mogą być "bardzo przykre"

Źródło:
tvn24.pl

Organizacje pozarządowe apelują do ministerstw o wprowadzenie zakazu używania w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych - informuje w poniedziałek dziennik "Rzeczpospolita". Choć wydaje się, że ustawowy zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach mógłby spotkać się z dużym oporem ze strony uczniów, dla ich rówieśników za granicą to codzienność - zauważa gazeta.

Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach? List otwarty

Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach? List otwarty

Źródło:
"Rzeczpospolita"

Usługi kosmetyczne od 1 kwietnia 2024 roku mają być objęte niższym podatkiem VAT. Opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie. Ministerstwo Finansów podało, o ile mogą się zmniejszyć wpływy do budżetu państwa z tego tytułu.

Obniżka podatków dla jednej branży. Podano koszt

Obniżka podatków dla jednej branży. Podano koszt

Źródło:
tvn24.pl

Spółka Centralny Port Komunikacyjny poinformowała o unieważnieniu przetargu na audyt dotyczący zatrudnienia i wynagrodzeń. Spółka tłumaczy to "troską o najwyższe standardy etyczne" oraz "identyfikacją sytuacji mającej znamiona konfliktu interesów". Postępowanie ma zostać powtórzone.

CPK unieważniła kolejny przetarg na audyt. "W trosce o najwyższe standardy etyczne"

CPK unieważniła kolejny przetarg na audyt. "W trosce o najwyższe standardy etyczne"

Źródło:
tvn24.pl, PAP

W sobotę o północy zakończyły się tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją. Taką decyzję podjął wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Resort przekazał, że była ona spowodowana "ustabilizowaniem się sytuacji migracyjnej na tak zwanym szlaku bałkańskim i ustąpieniem zagrożenia nielegalną migracją na polsko-słowackim odcinku granicy państwowej".

Zmiany na granicy z sąsiadem. Od dzisiaj

Zmiany na granicy z sąsiadem. Od dzisiaj

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Kraje grupy OPEC+ zgodziły się przedłużyć redukcję wydobycia ropy w drugim kwartale roku. Ceny surowca lekko spadają w poniedziałek. 

Jest decyzja w sprawie wydobycia ropy

Jest decyzja w sprawie wydobycia ropy

Źródło:
PAP

Trwają prace nad zmianami w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zmiana obejmie składkę od aktywów trwałych i część podstawową składki - poinformowała na platformie X ministra zdrowia Izabela Leszczyna. "Nie trzeba nas poganiać" - dodała.

Rewolucja w składce zdrowotnej. "Nie trzeba nas poganiać"

Rewolucja w składce zdrowotnej. "Nie trzeba nas poganiać"

Źródło:
PAP

Ministerstwo Infrastruktury przekazało, że analizuje temat wysokości opłat za badania techniczne pojazdów. - Resort stara się znaleźć rozwiązanie, które nie uderzy po kieszeni właścicieli samochodów, ale jednocześnie wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - zapewnił rzecznik prasowy resortu Rafał Jaśkowski.

Te opłaty nie zmieniły się przez dwadzieścia lat. Resort szuka rozwiązania

Te opłaty nie zmieniły się przez dwadzieścia lat. Resort szuka rozwiązania

Źródło:
PAP

Resort klimatu przedstawił już Komisji Europejskiej podstawowe założenia kontraktu różnicowego dla pierwszej elektrowni jądrowej - poinformował wiceszef tego resortu Miłosz Motyka. Jak ocenił, obecnie kontrakt różnicowy wydaje się "optymalnym rozwiązaniem".

Wiceminister o "optymalnym rozwiązaniu" dla elektrowni jądrowej

Wiceminister o "optymalnym rozwiązaniu" dla elektrowni jądrowej

Źródło:
PAP

Rada nadzorcza Polenergii wybrała Jerzego Zania na nowego prezesa energetycznej spółki. Wiceprezesem został Andrzej Wojciechowski - poinformowała Polenergia w komunikacie.

Polenergia ma nowego prezesa

Polenergia ma nowego prezesa

Źródło:
PAP

Liderem podwyżek, jeśli chodzi o ceny mieszkań, została Łódź. - W lutym za metr kwadratowy w tym mieście trzeba było zapłacić średnio ponad 11 tysięcy złotych - wynika z raportu BIG DATA RynekPierwotny.pl. Mieszkania zdrożały też w Krakowie - do 16 tysięcy złotych oraz w Trójmieście - do 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy.

Jest nowy lider podwyżek na rynku mieszkań

Jest nowy lider podwyżek na rynku mieszkań

Źródło:
PAP

Nie sądzę, aby te wielkości były rzeczywistymi wielkościami - tak Maciej Bando, wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, odpowiedział na pytanie, czy możliwy jest wzrost rachunków za prąd o 80 procent. Dodał, że "mrożenie cen jest sztucznym wytworem, który nic dobrego dla rynku nie robi". - Jeżeli mamy je odmrozić, to tylko teraz - zaznaczył.

Rachunki za prąd wzrosną o 80 procent? Odpowiedź wiceministra

Rachunki za prąd wzrosną o 80 procent? Odpowiedź wiceministra

Źródło:
tvn24.pl

W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym wyboru 9 członków zarządu Orlenu wpłynęło 260 zgłoszeń kandydatów i kandydatek - podał Orlen na swojej stronie internetowej. Zgłoszenia będą teraz analizowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń rady nadzorczej spółki. 

Ponad 250 chętnych do zarządu Orlenu

Ponad 250 chętnych do zarządu Orlenu

Źródło:
PAP

Z deklaracji pana premiera wynika, że Sejm ma uchwalać, postulować embargo na produkty żywnościowe rolno-spożywcze z Rosji i Białorusi. Uważam to za strzał w dziesiątkę - oceniła na antenie TVN24 Monika Piątkowska, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej. - Nie może być tak, że rozmawiamy o zamknięciu granicy polsko-ukraińskiej, a do Unii Europejskiej wjeżdżają produkty rolno-żywnościowe z Rosji czy Białorusi - podkreśliła.

O pomyśle premiera. "Uważam to za strzał w dziesiątkę"

O pomyśle premiera. "Uważam to za strzał w dziesiątkę"

Źródło:
tvn24.pl

Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku Ministerstwo Aktywów Państwowych, zarządzane wówczas przez Jacka Sasina, zamówiło w mediach publicznych produkcję i emisję spotów z udziałem ministra - podała "Wirtualna Polska". Koszt? Ponad milion złotych.

WP: Ponad milion złotych na spoty Sasina

WP: Ponad milion złotych na spoty Sasina

Źródło:
"Wirtualna Polska"

Trafiają do nas studenci, którym wydawało się, że wiedzą, co chcą w życiu robić. Jednak jak stykają się z praktyką, to okazuje się, że zmieniają kierunek studiów. Kładą większą uwagę na te obszary, których do tej pory nie dostrzegali - podkreślił w TVN24 Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu. Program Kariera to blisko 120 staży w ponad 50 firmach w 14 miastach z wynagrodzeniem od 4500 złotych do 7500 złotych za miesiąc. Aplikacje można składać od 1 marca.

"Kompilacja tych wszystkich doświadczeń powoduje, że mamy sukces, albo go nie mamy"

"Kompilacja tych wszystkich doświadczeń powoduje, że mamy sukces, albo go nie mamy"

Źródło:
tvn24.pl

Zmiana czasu zimowego na letni ma miejsce w ostatnią niedzielę marca. Wtedy to przestawiamy wskazówki zegarów z 2.00 na 3.00. Tego dnia będziemy spali o godzinę krócej. W 2024 roku zmiana na czas letni przypada na 31 marca. 

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki?

Źródło:
tvn24.pl

Przemysław Gacek z Grupy Pracuj został zwycięzcą 21. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2023. Gacek będzie reprezentował Polskę podczas międzynarodowego finału konkursu EY World Entrepreneur Of The Year 2023 w czerwcu w Monte Carlo. Gala finałowa polskiego konkursu transmitowana była w TVN24 BiS.

Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, zwycięzcą konkursu EY Przedsiębiorca Roku

Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, zwycięzcą konkursu EY Przedsiębiorca Roku

Źródło:
tvn24.pl