Orlen pokazał wyniki. Dużo mniejszy zysk

Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Zysk netto PKN Orlen w III kwartale br. wyniósł prawie 3,46 mld zł
Zysk netto PKN Orlen w III kwartale br. wyniósł prawie 3,46 mld złTVN24
wideo 2/8
Zysk netto PKN Orlen w III kwartale br. wyniósł prawie 3,46 mld złTVN24

Grupa Orlen osiągnęła w trzecim kwartale 2023 roku niecałe 3,5 miliarda złotych zysku netto i był niższy o ponad 11 miliardów złotych rok do roku. Jeśli chodzi o przychody to wyniosły 75,4 miliarda złotych i były wyższe o około 2,5 miliarda złotych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Orlen opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 3,459 mld zł i był niższy o 11,292 mld zł rdr - podano w raporcie.

Grupa w okresie od lipca do września wypracowała przychody na poziomie około 75,424 mld zł. W analogicznym okresie 2022 roku przychody Grupy wyniosły 72,915 mld zł. Wzrost przychodów o 3 proc. rdr to efekt wyższych wolumenów sprzedaży oraz wyższych notowań produktów rafineryjnych przy niższychnotowaniach produktów petrochemicznych oraz węglowodorów.

Jeśli chodzi o drugi kwartał 2023 roku, to Grupa Orlen miała ponad 4,5 miliarda złotych zysku netto i około 75 mld zł przychodu.

Wyniki Orlenu - trzeci kwartał 2023

Narastający zysk netto Orlenu po trzech kwartałach 2023 r. wyniósł przeszło 17,1 mld zł. Przychody ze sprzedaży sięgnęły ponad 260,3 mld zł, zaś koszt własny sprzedaży przekroczył 221,1 mld zł. Narastająco po dziewięciu miesiącach br. zysk operacyjny koncernu wyniósł 34 mld zł.

- Wyniki, które osiągnęliśmy w trzech kwartałach tego roku są zgodne z perspektywą wzrostu wyniku założoną w strategii i pokazują, że właściwie określiliśmy i realizujemy przyjęte kierunki rozwoju. Podjęliśmy decyzję o wejściu na nowe rynki i to przynosi wymierne efekty. Dzięki przeprowadzonym fuzjom zanotowaliśmy bardzo duży wzrost wolumenów sprzedaży detalicznej, przede wszystkim w Czechach, z których zaopatrujemy w paliwo nasze nowe stacje na Węgrzech i Słowacji - powiedział cytowany w komunikacie prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Narastająco po dziewięciu miesiącach 2023 roku zysk operacyjny koncernu wyniósł 34 mld zł, a zysk netto osiągnął ponad 17 mld zł.

Po trzech kwartałach wydatki inwestycyjne grupy Orlen sięgają 20,4 mld zł, a plan na cały rok zakłada CAPEX w wysokości 36,2 mld zł.

Na koniec trzeciego kwartału wskaźnik dług netto/EBITDA jest ujemny i wynosi -0,08x. Zadłużenie netto spadło o 6,1 mld zł (r/r), w efekcie czego na koniec trzeciego kwartału dług netto wyniósł -1,3 mld zł. W porównaniu do ubiegłego kwartału zadłużenie netto wzrosło o 11,4 mld zł w efekcie wydatków netto z działalności inwestycyjnej w wys. 10,5 mld zł oraz wypłaconej dywidendy w wys. 6,4 mld zł przy wpływach z działalności operacyjnej w wys. 7,2 mld zł.

Niższe marże, umocnienie złotego

Koszt własny sprzedaży wyniósł prawie 63,6 mld zł. Zysk operacyjny EBIDTA wg LIFO wyniósł w tym okresie 8,2 mld zł.

Pozytywny wpływ na EBITDA LIFO miało 0,3 mld zł wyniku przejętej Grupy Lotos i 4,8 mld zł wyniku grupy PGNIG.

Spadek rok do roku EBITDA LIFO o 2,7 mld zł nastąpił w efekcie ujemnego wpływu niższego efektu wolumenowego, niższego dyferencjału, niższych marż hurtowych, niższych marż petrochemicznych, hedgingu, umocnienia PLN wzg. USD, niższych marż paliwowych w detalu, niższych marż w wydobyciu oraz wyższych kosztów stałych i kosztów pracy.

Powyższe efekty zostały ograniczone przez dodatni wpływ konsolidacji wyników Grupy PGNiG, wyższych marż rafineryjnych, wyższych marż pozapaliwowych w detalu, niższych rezerw na emisje CO2, wyceny kontraktów terminowych CO2 oraz wykorzystania historycznych warstw zapasów.

Grupa Orlen - wyniki

W efekcie połączenia z Grupą PGNiG segment gazu zanotował w trzecim kwartale wynik EBITDA na poziomie 5,2 mld zł. Import gazu do Polski wyniósł w tym czasie 43,8 TWh, w tym 41 proc. stanowiło LNG. Na koniec września zapas magazynowy gazu w Grupie Orlen wyniósł 36,6 TWh, a napełnienie magazynów gazu w Polsce osiągnęło 99 proc.

Segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 1,9 mld zł. Z tego 221 mln zł to wynik przejętej Grupy Lotos. Na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło negatywnie otoczenie makroekonomiczne, w tym: zmiana struktury przerabianych rop, związana z odejściem od rosyjskiego surowca, co przełożyło się na spadek dyferencjału o 8,4 USD/bbl (r/r), ujemny wpływ transakcji zabezpieczających oraz umocnienie złotego względem dolara.

Rafinerie Grupy Orlen pracowały na 94 proc. mocy, przerabiając 10 mt ropy. Koncern odnotował spadek sprzedaży o 2 proc. (r/r), przy wyższej sprzedaży benzyny o 10 proc. oraz paliwa lotniczego JET o 19 proc., niższej oleju napędowego o 5 proc., LPG o 1 proc. oraz COO o 11 proc. W Polsce sprzedaż była niższa o 7 proc., w Czechach o 18 proc., a na Litwie o 37 proc.

Grupa Orlen przeznaczy w tym roku blisko 14 mld zł na zamrożenie cen gazu m.in. dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Z tego m.in. względu segment wydobycie w trzecim kwartale 2023 roku zanotował wynik w wysokości minus 212 mln zł. Istotny wpływ miały na niego także spadki cen węglowodorów, w tym gazu o ponad 80 proc. (r/r) oraz ropy o 14 proc. (r/r). Średnia produkcja ropy i gazu w trzecim kwartale, głównie w Polsce i Norwegii, wyniosła ok. 155 tys. boe/d.

Z uwagi na niekorzystne otoczenie makroekonomiczne, w tym niższy popyt na produkty petrochemiczne, segment petrochemii w trzecim kwartale br. osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 136 mln zł.

Segment energetyki w trzecim kwartale 2023 roku wypracował EBITDA w wysokości ponad 1,3 mld zł, z czego 837 mln zł to wynik przejętej Grupy Energa i Grupy PGNiG. W tym czasie ponad 60 proc. energii zostało wyprodukowane z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem. Łączna produkcja w Grupie Orlen wyniosła 2,8 TWh energii elektrycznej i 12,9 PJ ciepła.

Segment detaliczny osiągnął w trzecim kwartale 2023 roku wynik EBITDA na poziomie 601 mln zł. Było to możliwe dzięki wzrostowi sprzedaży w tym okresie o 10 proc., w tym sprzedaży benzyny o 9 proc., oleju napędowego o 12 proc., a LPG o 4 proc. Najwyższy wzrost sprzedaży odnotowano w Czechach - o 61 proc., w Polsce o 9 proc. i na Litwie o 6 proc., przy spadku w Niemczech o 4 proc.

Sieć detaliczna Grupy Orlen zwiększyła się o 255 stacji (r/r) do 3153, głównie w Polsce, na Węgrzech i Słowacji, w efekcie realizacji środków zaradczych w ramach przejęcia Grupy Lotos, dodatkowo na Słowacji w wyniku uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji przejętych od lokalnej sieci oraz w Niemczech w efekcie uruchomienia stacji samoobsługowych przejętych od OMV.

Koncern uzyskał także zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie 266 stacji w Austrii i obecnie finalizuje tę transakcję.

O 273 wzrosła także (r/r) liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej, których jest już 2596, w tym: 1912 w Polsce, 342 w Czechach, 190 w Niemczech, 72 na Węgrzech, 49 na Słowacji i 30 na Litwie. Obecnie ma 701 stacji tankowania paliw alternatywnych, w tym: 532 w Polsce, 142 w Czechach, 18 w Niemczech i 9 na Węgrzech.

Koncern inwestuje także w segment usług kurierskich, w wyniku czego "Orlen paczkę" można już nadać i odebrać w ponad 9,6 tys. punktów w całej Polsce.

Autorka/Autor:kris/ams

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Zielony Ład i handel z Ukrainą to tylko jedne z przyczyn problemów rolników - powiedział na antenie TVN24 Wawrzyniec Czubak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zwrócił uwagę, że na spadek opłacalności działalności gospodarstw rolnych wpływają przede wszystkim wysokie ceny środków ochrony roślin, nawozów czy energii, które nie wróciły do poziomów sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Fala rolniczych protestów. "To jest tak, jak z ciężką zimą"

Fala rolniczych protestów. "To jest tak, jak z ciężką zimą"

Źródło:
TVN24

O ponad tysiąc procent wzrósł w ubiegłym roku przemyt papierosów z Białorusi. Po krótkim zastoju główny "towar eksportowy" reżimu Łukaszenki znowu na topie - informuje piątkowa "Rzeczpospolita".

Główny "towar eksportowy" reżimu Łukaszenki. Wzrost o 1000 procent

Główny "towar eksportowy" reżimu Łukaszenki. Wzrost o 1000 procent

Źródło:
PAP

87-letni mieszkaniec Rzymu, po sprawdzeniu wyników gry liczbowej w gazecie, myślał, że wygrał 64 miliony euro (w przeliczeniu 276 milionów złotych). Niestety okazało się później, że opublikowane liczby były błędne. - O mało co nie dostałem zawału - stwierdził mężczyzna, który teraz chce podać dziennik do sądu.

Od euforii niemal do zawału. "Pobiegłem do kolektury i tam zaczął się mój dramat"

Od euforii niemal do zawału. "Pobiegłem do kolektury i tam zaczął się mój dramat"

Źródło:
PAP

Około ośmiu miliardów złotych brakuje na realizację całego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 - poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz. Zapewnił, że nie ma planów zarzucenia programu.

Dziura w sztandarowym programie PiS. "Środki są niewystarczające"

Dziura w sztandarowym programie PiS. "Środki są niewystarczające"

Źródło:
PAP

Orange Polska kontynuuje proces wyłączania sieci 3G w Polsce. W maju przyjdzie czas na okolice Słupska i Koszalina - poinformował operator. Zwrócono przy tym uwagę, że dla niektórych użytkowników będzie to oznaczało konieczność wymiany karty SIM lub telefonu. Zmiany już wcześniej wprowadziło T-Mobile Polska.

Duży operator zapowiada kolejne zmiany. Konieczna może być wymiana karty SIM lub telefonu

Duży operator zapowiada kolejne zmiany. Konieczna może być wymiana karty SIM lub telefonu

Źródło:
tvn24.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad wprowadzeniem opłaty rejestracyjnej i nowego podatku od pojazdów spalinowych. To rozwiązania, które zapowiedziano w przygotowanym przez poprzedni rząd Krajowym Planie Odbudowy. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta chciałby, żeby przy wyliczaniu wysokości opłaty i podatku była brana pod uwagę waga pojazdu. Zwraca przy tym uwagę na narastający problem z SUV-ami. - Jeśli będzie można zmusić właścicieli SUV-ów do wzięcia, przynajmniej finansowo, większej odpowiedzialności za zajmowanie większej przestrzeni, skłaniałbym się, by to zrobić - mówi Krzysztof Bolesta w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Nowy podatek od aut spalinowych. "Pracujemy nad tym"

Nowy podatek od aut spalinowych. "Pracujemy nad tym"

Źródło:
"Rzeczpospolita", tvn24.pl

Do końca marca powinniśmy mieć wstępne odpowiedzi, jakie działania są możliwe w obrębie spółki, aby ceny paliw były niższe niż w tej chwili - powiedział na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Szef rządu był także dopytywany o swoje dawne zapowiedzi, że gdy przejmie władzę, paliwo będzie po 5,19 zł. - Rozumiem niecierpliwość, ja też na to czekam - odparł.

Donald Tusk o cenach paliw. "Ja też na to czekam"

Donald Tusk o cenach paliw. "Ja też na to czekam"

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad zmianami w tak zwanym podatku Belki. Wstępna koncepcja ma być ogłoszona jeszcze w lutym - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman. Obietnica w sprawie podatku Belki pojawiła się w trakcie kampanii wyborczej ze strony Koalicji Obywatelskiej i była jednym ze "100 konkretów".

Podatek Belki do zmiany. Ważna zapowiedź

Podatek Belki do zmiany. Ważna zapowiedź

Źródło:
PAP

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał Radę Polskiej Fundacji Narodowej. Jak poinformował resort, "decyzja została podjęta ze względu na brak transparentności w działaniach realizowanych przez PFN".

"Współpracownicy Kaczyńskiego i działacze PiS". Rada odwołana

"Współpracownicy Kaczyńskiego i działacze PiS". Rada odwołana

Źródło:
tvn24.pl

Orlen otrzymał dwie niewiążące oferty wykazujące zainteresowanie ewentualnym kupnem spółki Polska Press - wynika z czwartkowej wypowiedzi pełniącego obowiązki prezesa płockiego koncernu Witolda Literackiego. Dodał, że trwa analiza opłacalności tej spółki medialnej.

Dwóch chętnych na Polska Press. "Na razie nie podejmujemy żadnych decyzji"

Dwóch chętnych na Polska Press. "Na razie nie podejmujemy żadnych decyzji"

Źródło:
PAP

Olgierd Cieślik został odwołany z funkcji prezesa zarządu Totalizatora Sportowego. Decyzję w tej sprawie podjęła rada nadzorcza spółki. Pełniącym obowiązki prezesa TS został Stanisław Grabiec.

Karuzela kadrowa w państwowych spółkach. "Moja misja właśnie dobiega końca"

Karuzela kadrowa w państwowych spółkach. "Moja misja właśnie dobiega końca"

Źródło:
tvn24.pl

W przypadku Polski chodzi przede wszystkim o napływ olbrzymiej ilości surowców rolniczych z Ukrainy. Natomiast w innych państwach to jest niezgoda na Zielony Ład - tak o protestach rolników mówił w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Arkadiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Stwierdził, że problemy w rolnictwie "są kwestią zaniechań". - Musiał przyjść taki moment, że to napięcie zacznie sięgać zenitu. Myślę, że właśnie w takim momencie się znajdujemy - ocenił.

"Musiał przyjść taki moment, że napięcie zacznie sięgać zenitu"

"Musiał przyjść taki moment, że napięcie zacznie sięgać zenitu"

Źródło:
tvn24.pl

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2024 roku wzrosła o 3 procent w ujęciu rocznym - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem analityków polski konsument "wraca nad kreskę" po słabszych danych z grudnia, ale boomu nie ma.

"Polski konsument wraca nad kreskę". Najnowsze dane

"Polski konsument wraca nad kreskę". Najnowsze dane

Źródło:
tvn24.pl

Grupa Orlen poinformowała, że wypracowała w 2023 roku zysk netto w wysokości ponad 27,5 miliarda złotych. W czwartym kwartale zysk netto sięgnął blisko 7,3 miliarda złotych. Tak poinformował płocki koncern w raporcie finansowym opublikowanym w czwartek.

Orlen podał wyniki finansowe. Zysk mniejszy niż rok wcześniej

Orlen podał wyniki finansowe. Zysk mniejszy niż rok wcześniej

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Ponownie jest głośno o programie "Laptop dla ucznia". W magazynach zalega ponad 10 tysięcy komputerów, bo zamówiono ich za dużo w ramach flagowego programu Prawa i Sprawiedliwości. Przepisy w obecnym kształcie wiążą ręce nowej władzy, bo sprzęt może trafić tylko do czwartoklasistów. Ustawową zmianę w tym zakresie zapowiada wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Materiał z magazynu "Polska i Świat", przygotowany przez Łukasza Łubiana.

"Wielu dyrektorów i dyrektorek szkół dzwoni". Minister zapowiada zmianę przepisów

"Wielu dyrektorów i dyrektorek szkół dzwoni". Minister zapowiada zmianę przepisów

Źródło:
TVN24

Firmy pożyczkowe w styczniu 2024 roku udzieliły łącznie ponad 1,1 miliona nowych pożyczek pozabankowych o wartości blisko 1,6 miliarda złotych. Oznacza to, że w porównaniu do sytuacji przed rokiem przyznano o 233,8 procent więcej pożyczek i na kwotę wyższą o 101,4 procent. Takie informacje przekazało Biuro Informacji Kredytowej, powołując się na dane z firm pożyczkowych współpracujących z BIK.

Liczba udzielonych pożyczek wystrzeliła. Upowszechniła się nowa metoda

Liczba udzielonych pożyczek wystrzeliła. Upowszechniła się nowa metoda

Źródło:
tvn24.pl

Wstępny wniosek o pociągnięcie prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu (TS) ma wpłynąć do Sejmu do końca marca - przekazał Janusz Cichoń, który jest przewodniczącym sejmowej komisji finansów publicznych.

Czarne chmury nad prezesem NBP. "Jesteśmy zdeterminowani, by ten proces przeprowadzić"

Czarne chmury nad prezesem NBP. "Jesteśmy zdeterminowani, by ten proces przeprowadzić"

Źródło:
PAP

Komisja Europejska (KE) jest gotowa zatwierdzić przekazanie Polsce 6,3 miliarda euro (w przeliczeniu 27 miliardów złotych) z Funduszu Odbudowy - podała agencja Bloomberg. Ma to nastąpić w przyszłym tygodniu.

Media: Bruksela gotowa zatwierdzić przekazanie Polsce miliardów euro

Media: Bruksela gotowa zatwierdzić przekazanie Polsce miliardów euro

Źródło:
PAP

Brak wymogów jakościowych pomp ciepła doprowadził do zalewu rynku nieefektywnymi urządzeniami z Chin - przekonywali w Sejmie producenci. Emil Świerczyński, dyrektor w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), przekazał, że przygotowywane są zmiany w programie Czyste Powietrze.

"Zostaliśmy największym w Europie importerem pomp". Będą zmiany w popularnym programie

"Zostaliśmy największym w Europie importerem pomp". Będą zmiany w popularnym programie

Źródło:
PAP

Nowe banknoty z wizerunkiem króla Karola III wejdą do obiegu 5 czerwca - podał Bank Anglii. Mają być używane razem z tymi, na których jest podobizna zmarłej w 2022 roku królowej Elżbiety II.

Nowe banknoty w Wielkiej Brytanii

Nowe banknoty w Wielkiej Brytanii

Źródło:
PAP

Mimo upałów i pożarów Grecja w 2023 roku odnotowała rekordową liczbę 32,7 miliona turystów zagranicznych - wynika z danych opublikowanych przez bank centralny tego kraju.

Rekord sprzed pandemii pobity. Fala turystów

Rekord sprzed pandemii pobity. Fala turystów

Źródło:
PAP

Podkomisja parlamentu Korei Południowej zatwierdziła projekt noweli zwiększający kapitał koreańskiego banku eksportowo-importowego (Eximbanku). Ta zmiana jest niezbędna do sfinalizowania drugiego kontraktu na eksport uzbrojenia do Polski.

Zielone światło w sprawie sfinalizowania kredytu na zakup broni przez Polskę

Zielone światło w sprawie sfinalizowania kredytu na zakup broni przez Polskę

Źródło:
PAP

Władze Ukrainy powiadomiły, że planują uruchomić nowy szlak eksportowy na Dunaju, niezbędny wobec zablokowania granicy lądowej z Unią Europejską przez polskich rolników. Kijów chce zwiększyć sprzedaż na rynki zagraniczne do poziomu sprzed wojny - poinformowała agencja Bloomberga.

Ukraina ma plan, jak ominąć Polskę

Ukraina ma plan, jak ominąć Polskę

Źródło:
PAP

W styczniu 2024 roku podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej padł wniosek o podwyżkę stóp procentowych o dwa punkty procentowe (200 punktów bazowych), poparła go jedynie członkini RPP Joanna Tyrowicz - przekazał Narodowy Bank Polski. Pozostali członkowie Rady byli przeciw.

Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Podano wyniki głosowania RPP

Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Podano wyniki głosowania RPP

Źródło:
PAP

Odmrażanie cen energii powinno być stopniowe, najłagodniejszym poziomem wyjścia z zamrożenia byłby wzrost rachunku dla gospodarstw domowych w drugiej połowie roku o 15 procent - poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Od połowy roku możliwe wyższe rachunki za prąd. "Trzy warianty leżą na stole"

Od połowy roku możliwe wyższe rachunki za prąd. "Trzy warianty leżą na stole"

Źródło:
PAP

Narodowy Bank Polski zakończył 2023 rok ze stratą, choć wcześniej spodziewano się, że bank centralny zanotuje zysk i z tego tytułu do państwowej kasy trafi 6 miliardów złotych. Wzrost kursu złotego obniżył wynik finansowy na koniec 2023 roku o około 31 miliardów złotych - poinformował NBP w środowym komunikacie. Według banku centralnego o możliwości wystąpienia straty było powszechnie wiadomo "począwszy od września".

NBP o "co najmniej zaskakującym" działaniu rządu

NBP o "co najmniej zaskakującym" działaniu rządu

Źródło:
tvn24.pl

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski w środę kolejny raz rozmawiał z ministrem polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy Mykołą Solskim. - Nie ukrywam, że rozmowy są trudne, nawet bardzo trudne - przekazał polski minister w rozmowie z TVN24. Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak poinformował, że "jest zgoda na licencjonowanie produktów, jesteśmy ciągle w fazie ustalania, których produktów". - Zobowiązuję się, że będziemy naciskać na to, żeby te rozmowy przyspieszyły - zadeklarował Kołodziejczak.

"Bardzo trudne" rozmowy z Ukrainą. Deklaracja Kołodziejczaka

"Bardzo trudne" rozmowy z Ukrainą. Deklaracja Kołodziejczaka

Źródło:
tvn24.pl

Produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2024 roku spadła o 6,1 procent licząc rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 63,2 procent - podał Główny Urząd Statystyczny.

Te dane zaskoczyły nawet pesymistów. "Fatalny odczyt"

Te dane zaskoczyły nawet pesymistów. "Fatalny odczyt"

Źródło:
PAP/tvn24.pl