TVN24 Biznes | Moto

Nowe przepisy dla hulajnóg elektrycznych. "Będą olbrzymie problemy z ich egzekwowaniem"

TVN24 Biznes | Moto

Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN Turbo, PAP
Propozycja nowych przepisów dotyczących hulajnóg i UTO
Propozycja nowych przepisów dotyczących hulajnóg i UTOTVN Turbo
wideo 2/6
TVN TurboPropozycja nowych przepisów dotyczących hulajnóg i UTO

Aby jeździć teraz hulajnogą elektryczną wystarczy ją posiadać lub mieć odpowiednią aplikację w smartfonie. Ale już niedługo ma się to zmienić - rząd przedstawił propozycje nowych przepisów. - Myślę, że będą olbrzymie problemy z ich egzekwowaniem - stwierdził Kuba Klawiter, dziennikarz technologiczny. Materiał programu "Raport" TVN Turbo.

Rząd przyjął pod koniec stycznia projekt nowelizacji ustawy regulujący status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego - UTO. W projekcie proponuje się m.in. ustanowienie dopuszczalnej prędkości 20 km/h, poruszanie się po ścieżkach rowerowych lub jezdniach z ograniczeniem prędkości do 30 km/h, czy też posiadanie karty rowerowej przez osoby w wieku 10-18 lat.

"Tam naprawdę zrobi się tłoczno"

- Będą olbrzymie problemy z ich egzekwowaniem, ponieważ raczej nikt nie będzie stał i mierzył prędkości hulajnogi, która jedzie 20 kilometrów na godzinę, a być może 24 i wtedy należy się mandat - powiedział Klawiter.

Jak dodał ci, którzy napisali ten projekt "dołożyli rolkarzy, deskorolkarzy, wrotkarzy i wszystkich innych, którzy poruszają się pojazdami napędzanymi siłą mięśni, na drogi rowerowe". - Tam naprawdę zrobi się tłoczno - podkreślił.

Kontrowersyjna jest również kwestia parkowania. Według proponowanych przepisów hulajnogi będzie trzeba zostawiać jak najdalej od jezdni.

- Niepełnosprawni zwracali na to uwagę - mówili, że im łatwiej jest się poruszać przy ścianach budynków, mówię tu osobach niedowidzących. One wolałyby poruszać się przy budynkach, a tutaj ustawodawca każe zostawiać hulajnogi przy budynkach, co może budzić wątpliwości - podkreślił Tomasz Kosmalski ze Stowarzyszenia Użytkowników Urządzeń Transportu Osobistego.

Nowe przepisy dotyczące hulajnógTVN Turbo
Nowe przepisy dotyczące hulajnógTVN Turbo

Kwestia bezpieczeństwa

W projekcie rządowym chodzi o nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przedłożony przez resort infrastruktury projekt reguluje status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO), w skład których wchodzą m.in. deskorolki elektryczne.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, kierujący tymi pojazdami będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu. Jak czytamy w komunikacie CIR, dotyczyć to będzie części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych. Ponadto zakazane będzie m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h.

Jak zaznaczono w komunikacie CIR, do tej pory stan prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego pozostawał nieuregulowany, co - jak podkreślono - stwarzało realne zagrożenie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach.

Dopuszczalna prędkość

Po zmianie, zabronione będzie m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Nie można będzie również kierować hulajnogą lub UTO pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Zabronione będzie również przewożenie hulajnogą elektryczną i UTO innych osób, zwierząt lub przedmiotów, a także ciągnięcie lub holowanie innych pojazdów. Zgodnie z nowymi przepisami zabronione będzie także pozostawianie hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

"Kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h" - czytamy w komunikacie CIR. Jadący hulajnogą, nawet będąc na jezdni, gdzie dopuszczona jest jazda z prędkością do 30 km/h nie będzie mógł przekroczyć prędkości 20 km/h.

Zgodnie z nowymi przepisami, hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Trzeba będzie jednak jechać tam z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.

Zostawianie hulajnóg

"Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany" - wskazano.

Według proponowanych przepisów poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji – również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Jak zaznaczono, hulajnogę elektryczną będzie można pozostawić na chodniku jedynie w przeznaczonym do tego miejscu, wyznaczonym przez zarządcę drogi W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu kilku warunków.

Hulajnoga będzie musiała być ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni, musi być również ustawiona równolegle do krawędzi chodnika. Poza tym szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych musi być nie mniejsza niż 1,5 m.

Jeśli zostanie pozostawiona w miejscu zabronionym, będzie mogła zostać usunięta z drogi na koszt właściciela, zaś o usunięciu pojazdu z drogi decydował będzie policjant lub strażnik miejski.

UTO

Projekt zakłada również, że kierujący UTO będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów – również z prędkością dopuszczalną 20 km/h. UTO będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów, z zachowaniem jazdy z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, szczególnej ostrożności i zasady ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudniania mu ruchu.

Poruszanie się urządzeniami transportu osobistego po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji – również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się UTO jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Do kierowania UTO przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat - podobnie jak w przypadku hulajnóg - dokument taki nie będzie wymagany.

Zgodnie z projektem, urządzeniami wspomagającymi ruch, jak np. rolki, wrotki, deskorolka będzie można poruszać się po drodze dla rowerów, bez ograniczenia prędkości, lub po chodniku i drodze dla pieszych. W przypadku chodnika i dróg dla pieszych trzeba będzie jednak zachować szczególną ostrożność, jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Do poruszania się urządzeniem wspomagającym ruch i napędzanym siłą mięśni nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń wiekowych.

Kary

Projekt przewiduje również kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych – z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

Za korzystanie podczas jazdy z telefonu groził będzie mandat w wysokości 200 zł, zaś za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku grozić będzie mandat w wysokości 100 zł.

Najwyższy mandat będzie można dostać za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Będzie za to groził mandat w wysokości od 300 do 500 zł. Z kolei naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku będzie oznaczało mandat w wysokości 100 zł, zaś za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu przewidziano karę w wysokości 350 zł.

Jak zaznaczono w komunikacie CIR, mandat będzie można otrzymać również za wykroczenia przeciwko innym przepisom ustawy – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie.

Autor:kris/ToL

Źródło: TVN Turbo, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN

Pozostałe wiadomości