TVN24 Biznes | Dla firm

Zmiana formy opodatkowania – kiedy jest możliwa? Jaki wybór mają przedsiębiorcy?

TVN24 Biznes | Dla firm

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes, biznes.gov.pl
Kuczyński o zmianach podatkowych z Polskiego Ładu
Kuczyński o zmianach podatkowych z Polskiego ŁaduTVN24
wideo 2/5
TVN24Kuczyński o zmianach podatkowych z Polskiego Ładu

Przedsiębiorca ma prawo zmieniać sposób, w jaki rozlicza się z podatku dochodowego, na bardziej dla siebie korzystny. Aby to zrobić, musi jednak zgłosić chęć zmiany formy opodatkowania. Jak można ją zmienić i jaki wybór mają przedsiębiorcy? Kiedy jest możliwa zmiana formy opodatkowania?

Przedsiębiorcy mogą korzystać z jednej z czterech form opodatkowania: podatku progresywnego, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.Domyślną formą opodatkowania jest podatek progresywny.Aby zmienić formę opodatkowania, należy złożyć właściwy wniosek do urzędu skarbowego lub zaktualizować dane firmy za pomocą formularza CEiDG-1.Zmiana formy opodatkowania jest możliwa jedynie w określonych terminach.

Zmiana formy opodatkowania – regulacje prawne

Zasady opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą regulowane są ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Częściowo kwestie te regulowane są również w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wybór formy opodatkowania

Podejmując działalność gospodarczą, konieczne jest m.in. dopełnienie formalności rejestracyjnych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Przy tej okazji podatnik dokonać może wyboru preferowanej formy opodatkowania swojej działalności. Do wyboru ma on jedną z czterech możliwości:

zasady ogólne, czyli podatek progresywny w wysokości 17 proc. i 32 proc. od dochodu, – podatek liniowy w wysokości 19 proc. od dochodu, – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych o różnej wysokości naliczany od przychodu, – karta podatkowa, czyli podatek o różnej wysokości ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego.

W przypadku braku deklaracji o wybranej formie opodatkowania zastosowanie znajduje podatek progresywny

CEiDG – zmiana formy opodatkowania

Raz dokonany wybór formy opodatkowania nie jest wiążący na zawsze, a jedynie do końca danego roku podatkowego. Oznacza to, że przedsiębiorca może zdecydować o zmianie formy opodatkowania na korzystniejszą dla siebie i rozliczać się w kolejnym roku podatkowym już na zmienionych zasadach.

Zmiany tej można dokonać składając pisemne oświadczenie o zmianie wybranej formy opodatkowania we właściwym urzędzie skarbowym. Możliwe jest również dokonanie zmiany poprzez złożenie wniosku o aktualizację formularza CEiDG-1.

Ta druga możliwość nie obowiązuje jedynie w sytuacji, w której przedsiębiorca jako nową formę opodatkowania chce wybrać kartę podatkową. Więcej na temat zmiany danych firmy w CEiDG można przeczytać na stronie biznes.gov.pl. 

Warto pamiętać, że zmieniona forma opodatkowania zaczyna obowiązywać nie tylko w najbliższym roku podatkowym, ale również w kolejnych latach. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłości dokonywać kolejnych jej zmian.

Do kiedy zmiana formy opodatkowania?

Aby zmiana formy opodatkowania weszła w życie, konieczne jest dotrzymanie określonych przepisami terminów. Terminy te zależą od wybranej, nowej formy opodatkowania. Wybierając:

podatek liniowy, podatek ryczałtowy lub podatek progresywny zmianę należy zgłosić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy w roku podatkowym przychód, a jeżeli przychód ten został osiągnięty w grudniu - do końca roku kalendarzowego, – kartę podatkową zmianę należy zgłosić do 20 stycznia, – dowolną formę opodatkowania, jeżeli w poprzednim roku podatkowym rozliczało się według karty podatkowej, zmianę należy zgłosić do 20 stycznia.

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

Przepisy co do zasady nie zezwalają na zmianę formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego. Oznacza to, że raz wybrana forma opodatkowania musi obowiązywać przynajmniej do końca danego roku podatkowego.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której zmiana formy opodatkowania dotyczy wyboru podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i zostanie ona zgłoszona do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy w roku podatkowym przychód. Przykładowo, jeżeli działalność założona została w czerwcu, a w lipcu osiągnięty został pierwszy przychód, zmiana formy opodatkowania może zostać dokonana do 20 sierpnia – czyli w trakcie roku podatkowego.

Ominięcie tego ograniczenia jest również możliwe, jeżeli przedsiębiorca jest gotowy zlikwidować swoją aktualną działalność i od razu założyć nową. Wówczas przy zakładaniu nowej działalności gospodarczej może on wybrać dowolną formę opodatkowania, a jego decyzja będzie skuteczna od początku trwania nowej działalności, czyli również w trakcie roku podatkowego.

Szczegółowe informacje na temat zmiany formy opodatkowania oraz dotyczących tego zasad i terminów można znaleźć na stronie biznes.gov.pl. 

Akty prawne: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes, biznes.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości