Brak pracowników coraz większym problemem dla firm. Część ogranicza nowe inwestycje

Dla firm

Kwieciński: pracownicy ze Wschodu sprawdzają się lepiejTVN24 BiS
wideo 2/4

Prawie połowa badanych pracodawców deklaruje, że ma problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników - wynika z najnowszej edycji raportu Work Service "Barometr Rynku Pracy". 16,4 procent przedsiębiorstw z powodu deficytów kadrowych ogranicza nowe inwestycje.

Jak czytamy w raporcie, jeszcze w pierwszym kwartale tego roku Główny Urząd Statystyczny odnotował w Polsce ponad 152 tysiące nieobsadzonych miejsc pracy. Skalę narastania trudności rekrutacyjnych pokazuje dynamika wzrostu wakatów, których w ciągu roku przybyło o niemal 30 procent.

Z najnowszego badania Work Service wynika, że obecnie prawie połowa pracodawców (49,7 procent) deklaruje, że ma problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników. "Zaczyna być to dość trwała tendencja, bo wynik jest porównywalny do rezultatów obserwowanych rok temu, w analogicznym okresie, jak i na początku bieżącego roku" - podkreślono. Obecnie, najczęściej pojawiające się problemy rekrutacyjne dotyczą pracowników niższego (25,1 procent) i średniego szczebla (14,9 procent).

Wśród powodów takiej sytuacji przedsiębiorcy wskazują głównie na braki kandydatów, zbyt wygórowane oczekiwania finansowe i niewystarczające kompetencje u osób aplikujących.

Deficyt pracowników

Największe wyzwania występowały w województwach dolnośląskim, opolskim (58 procent) i na północy kraju (58,2 procent). Najmniejsze niedobory kadrowe odnotowano w regionie wschodnim i na południu Polski, gdzie wskazania znalazły się w okolicach 40 procent.

Autorzy raportu przypominają, że jeszcze dwa lata temu w skali ogólnopolskiej deficyty kandydatów zgłaszało 35 procent badanych firm. Obecnie we wszystkich regionach kraju sytuacja jest trudniejsza.

"Rosnąca konkurencja i zawężający się rynek pracy powodują, że skala problemów rekrutacyjnych utrzymuje się na wysokich poziomach. Szczególnie widoczne jest to w dużych przedsiębiorstwach, wśród których ponad 62 procent miało problemy rekrutacyjne. Na poziomie branżowym sytuacja potrafi być jeszcze trudniejsza, bo aż trzy czwarte przedstawicieli sektora produkcyjnego doświadczyło deficytów kadrowych" - wskazał Maciej Witucki, prezes zarządu Work Service.

Wpływ na działalność firm

Co prawda ponad jedna czwarta firm deklaruje, że nie odczuwa wpływu braków kadrowych na ich kondycję biznesową, ale aż 32,7 procent zwraca uwagę na niepodejmowanie z tego powodu nowych kontraktów. W największym stopniu dotyczy to branży usługowej.

Ponadto jedna czwarta przedsiębiorców zwraca uwagę na rosnące koszty pracy - głównie sektor produkcyjny.

Co jeszcze bardziej niepokoi autorów raportu, to fakt, że 16,4 procent firm ogranicza nowe inwestycje ze względu na deficyty kadrowe, co jest wskazaniem o 3,6 pkt proc. wyższym niż przed rokiem. Niespełna 9 procent firm ogranicza działalność międzynarodową co jest wynikiem niższym o 13,5 p.p w porównaniu do rezultatu sprzed roku.

"Odsetek firm, na które nie wpływa obecna sytuacja na przestrzeni roku zmniejszył się o 4,4 p.p. Co więcej długofalowe skutki tego zjawiska są bardzo niepokojące, biorąc pod uwagę, że przed nami ogromne problemy demograficzne, które będą przez kolejne dekady wpływać na dalszy spadek podaży pracy. Stąd tak bardzo potrzebne są działania wpływające na poprawę poziomu aktywności zawodowej Polaków, a przy tym dostosowania obecnych modeli biznesowych firm do wyzwań jutra" - podsumował Maciej Witucki.

O badaniu

Dane prezentowane w ramach "Barometru Rynku Pracy X" zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service przez instytut badawczy Millward Brown. Badanie zostało zrealizowane w okresie 18-27 lipca br. na próbie 305 pracodawców.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock