Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Autor:
mp
Źródło:
PAP
Maciej Szlinder o tzw. podatku Sasina
Maciej Szlinder o tzw. podatku SasinaTVN24
wideo 2/6
TVN24Maciej Szlinder o tzw. podatku Sasina

W czwartek weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, zawierająca między innymi wprowadzenie tak zwanego prawa holdingowego, czyli uregulowanie sposobu zarządzania wewnątrz grup kapitałowych pomiędzy "spółką matką" i "spółkami córkami" oraz rozszerzająca uprawnienia rad nadzorczych.

Nowelizacja ma wzmocnić nadzór w spółkach kapitałowych oraz umożliwić wydawanie spółkom dominującym wiążących poleceń spółkom zależnym w tej samej grupie.

Obowiązujące od czwartku przepisy zmieniają Kodeks spółek handlowych - "konstytucję" każdej spółki działającej w Polsce. To główna ustawa, która reguluje podstawy powstania, działania i rozwiązania wszystkich spółek prawa handlowego zarejestrowanych w Polsce, czyli np. najpopularniejszej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kodeks reguluje też funkcjonowanie m.in. spółki jawnej, komandytowej czy prostej spółki akcyjnej. Nowelizacja nie dotyczy natomiast spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej czy komandytowo-akcyjnej.

"Największa zmiana"

Jak powiedział PAP adw. Michał Klimowicz z kancelarii Crido Legal, wchodząca w życie 13 października nowelizacja "to największa zmiana Kodeksu spółek handlowych od czasu jego powstania".

Ustawa obejmuje trzy zasadnicze części. Pierwsza wprowadza do polskiego porządku prawnego regulację grup spółek, druga obejmuje pakiet rozwiązań, których celem jest usprawnienie funkcjonowania rad nadzorczych, a w zakres trzeciej wchodzi m.in. uporządkowanie przepisów dotyczących standardów staranności członków organów spółek czy doprecyzowania zasad obliczania kadencji i mandatu członków organów. Wprowadza ona też przepisy, które mają pozbawić osoby skazane za przestępstwa korupcyjne możliwości zasiadania w organach spółek czy pełnienia w spółkach funkcji prokurenta.

W nowych przepisach przyjęto tzw. doktrynę Rozenbluma, która przewiduje, że spółki w grupie kierują się wspólną strategią gospodarczą nastawioną na realizację wspólnego interesu.

Większe uprawnienia rad nadzorczych

Nowela KSH zwiększa ponadto uprawnienia rad nadzorczych, m.in. uszczegóławia prawo do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. Ponadto porządkuje kwestię kadencji i mandatu członków organów menadżerskich, wprowadza przepis o obowiązku lojalności i zachowania tajemnicy nawet po wygaśnięciu kadencji członka rady nadzorczej oraz zasady osądu biznesowego.

Zmiany mają wzmocnić nadzór w spółkach kapitałowych oraz wprowadzić do polskiego ustawodawstwa prawo holdingowe.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości