Przygotuj się na:

WEEKENDOWE UTRUDNIENIA

Nachodzący weekend będzie pracowity dla drogowców i wodociągowców. Ci pierwsi dokończą naprawę nawierzchni buspasa w alei Stanów Zjednoczonych, drudzy będą działać na Płockiej. Zmiany w organizacji ruchu spowoduje też białołęcki Bieg Wolności i Warszawskie Spotkanie Wigilijne na Pradze Północ.

Młoty, siekiery, łopaty.Tym kiedyś budowali metro

Warszawa

Korytarz prowadzący do komory rozjazdowej | nac
Śluzowy przy radiotelefonie na terenie budowy -1956 r | nac
Robotnicy wychodzący prawdopodobnie z wnętrza kesonu 1956 r | nac
Korytarz prowadzący do komory rozjazdowej | nac
Próbne wiercenia gruntu pod budowę metra na pl | nac
Robotnicy podczas budowy sztolni - 1956 r | nac
Wózki służące do wywożenia urobku oraz transportu materiałów budowlanych pod ziemią | nac
Robotnicy podczas budowy podziemnego tunelu - 1956 r. | nac
Próbne wiercenia gruntu pod budowę metra na rogu ul | nac
Tablica kontrolno-informacyjna komory śluzowej na terenie budowy - 1956 r | nac
Robotnik podczas budowy podziemnego tunelu - 1956 r | nac
Korytarz prowadzący do komory rozjazdowej | nac
Śluzowy przy radiotelefonie na terenie budowy -1956 r | nac
Robotnicy wychodzący prawdopodobnie z wnętrza kesonu 1956 r | nac
Korytarz prowadzący do komory rozjazdowej | nac
Próbne wiercenia gruntu pod budowę metra na pl | nac
Robotnicy podczas budowy sztolni - 1956 r | nac

Ręczne młoty pneumatyczne, siekiery i łopaty – takimi narzędziami w latach pięćdziesiątych budowano metro. Jednak nie były to pierwsze próby wykopania podziemnych tunelów w Warszawie.

Na zdjęciach udostępnionych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe możemy zobaczyć też jak w 1939 roku wyglądało próbne wiercenie gruntu pod budowę metra na placu Wilsona, czy na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej.

"Halo, tu śluzowy"

Na zdjęciach tuneli wykopanych w latach 50-tych na Pradze widać, że budowniczowie wodę wywozili wiadrami, a iły przekopywano ręcznymi młotami pneumatycznymi. Urobek ładowano na wózki, a za kontakt telefoniczny z inżynierami na powierzchni ziemi odpowiadał śluzowy.

Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło również fotografie na których widać, jak wyglądała budowa linii średnicowej w Warszawie, oraz pierwszą lokomotywę, jaka nią przejechała.

Pierwszy pociąg wyjeżdżający z tunelu | nac
Budowa linii średnicowej w Warszawie - fragment tunelu | nac
Widok tunelu łączącego Cytadelę z fortem Włodzimierza | nac
Plac Na Rozdrożu od strony zachodniej z terenu budowy trasy | nac
Budowa linii średnicowej w Warszawie - fragment tunelu | nac
Budowa linii średnicowej w Warszawie - fragment tunelu między ulicami Kruczą i Marszałkowską | nac
Budowa kolejowej linii średnicowej w Warszawie - widoczna konstrukcja odciążająca w tunelu oraz robotnicy podczas pracy | nac
Budowa kolejowej linii średnicowej w Warszawie - fragment podziemnego tunelu kolejowego podczas budowy | nac
Pociąg elektryczny na linii średnicowej w Warszawie wyjeżdża z tunelu przy ul | nac