Najnowsze

Indianie stanęli ponad prawem

Najnowsze

Indianie będą mogli swobodnie korzystać z orlich piór

Indianie już wkrótce będą mogli posiadać orle pióra, co do tej pory było zakazane w świetle prawa federalnego. Ministerstwo sprawiedliwości USA zamierza zezwolić członkom plemion indiańskich na swobodny dostęp do piór. Stanowią one jeden z podstawowych elementów sakralnych tradycji i obyczajów Indian.

Obowiązująca ustawa o ochronie orłów zabrania nie tylko zabijania tych ptaków, ale również posiadania ich piór lub innych części. Jednak w myśl nowej dyrektywy resortu sprawiedliwości, Indianie nie będą karani za noszenie orlich piór ani ich zbieranie - pod warunkiem, że nie naruszają przy tym spokoju ptaków i ich gniazd. Legalne będzie również pożyczanie sobie piór i handel nimi w ramach wspólnoty plemiennej.

Kolejki po pióra

Ponad 500 prawnie uznanych w USA plemion indiańskich ma rozmaite tradycje i obyczaje, ale wspólne jest im traktowanie orła jako ptaka kultowego. Niezbędne w plemiennych ceremoniach pióra mogły dotąd pochodzić tylko ze specjalnej placówki w Denver, do której trafiają ptaki padłe wskutek zetknięcia z liniami wysokiego napięcia lub innych pozanaturalnych przyczyn.

W placówce tej obowiązuje ze zrozumiałych powodów długa kolejka. Sporadyczne wydawano też zezwolenia na legalny odstrzał orłów. Natomiast zbieranie piór w rezerwatach, w pobliżu dobrze znanych Indianom gniazd, było oficjalnie zakazane.

- Od niepamiętnych czasów dla wielu rdzennych mieszkańców Ameryki orle pióra stanowiły niezbędny element tradycji religijnych i kulturowych" - powiedziała dyrektor departamentu prawa ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych w ministerstwie sprawiedliwości Ignacia Moreno.

Według niej, nowa dyrektywa zapewni "spójną i przejrzystą politykę realizacji federalnych przepisów o ochronie przyrody".

Autor: mm/mj / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości