Najnowsze

Dwa nowe zabytki na Szlaku Piastowskim

Najnowsze

Budowa Rezerwatu archeologicznego na Zawodziu w 2007 roku

Mamy dobre wieści dla turystów, którzy zamierzają w najbliższym czasie zwiedzić Wielkopolskę i woj. kujawsko-pomorskie. Na mapie Szlaku Piastowskiego przybyły dwa kolejne warte zobaczenia miejsca - zdaniem znawców z UE "kluczowe w promocji dziedzictwa kulturalnego Europy".

Tymi miejscami są Gród Piastów na Zawodziu w Kaliszu (datowany na IX-XII w.) oraz miejscowe Muzeum Okręgowe.

- Dzięki pracom zespołu naukowego powołanego przez marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, zweryfikowano znajdujące się dotychczas na Szlaku miejscowości i pousuwano te, które się z nim bezpośrednio nie wiązały - poinformował dyrektor kaliskiego muzeum Jerzy Splitt.

- Pozostaną one jedynie jako miejscowości towarzyszące. Zespół wojewodów podkreślił jednak, że zabytki i dobrze udokumentowane związki Wielkopolski z Piastami, to nie tylko Szlak z Poznania do Gniezna, ale także szereg innych miejscowości, które znajdują się w innych częściach tego regionu - wyjaśnił Splitt.

Przedłużono Szlak Piastowski

Splitt dodał, że przedłużono Szlak od Lubinia, przez Poznań i Gniezno, aż do Włocławka i wprowadzono drugi fragment szlaku od Klasztoru Cystersów w Łeknie, przez Gniezno, Konin i Ląd nad Wartą, do Kalisza. Zespół wybrał miejsca, zabytki i muzea, w których znajduje się dużo informacji dla turystów na temat piastowskiej Wielkopolski.

Grodzisko docenione przez UE

Grodzisko na Zawodziu pochodzi z okresu IX-XII wieku. Dzięki środkom Unii Europejskiej zrekonstruowano tutaj m.in. przyziemie kolegiaty, drewniane chaty, pomosty i fragmenty umocnień z epoki pierwszych Piastów. UE uznała projekt Kaliskiego Grodu Piastów za kluczowy w promocji dziedzictwa kulturalnego Europy.

Od IX do XIII wieku na Zawodziu znajdowało się silnie ufortyfikowane centrum wczesnośredniowiecznego państwa. Była tu siedziba kasztelanii, ziemi i księstwa oraz władzy kościelnej. Położenie grodu na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych i komunikacyjnych zdecydowało o szybkim rozwoju miejscowego rzemiosła i handlu. Gród najszybciej rozwijał się w okresie panowania Mieszka III Starego, zwanego "księciem całej Polski".

Muzeum też cenne

Muzeum z kolei należy do najstarszych tego typu placówek regionalnych w Polsce. Od 1958 r. znajduje się w nim skarb ze Słuszkowa, na który składa się m.in. najliczniejszy w kraju zbiór denarów Sieciecha. Liczne zbiory można oglądać w oddziałach muzeum: w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Lewkowie i w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie.

Autor: map/ŁUD / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości