Najnowsze

"Coraz bardziej świadomi". Trzy czwarte Polaków zaniepokojonych zmianami klimatu

Najnowsze


Trzy czwarte (75 procent) polskich obywateli odczuwa zaniepokojenie zmianą klimatu. To tylko trochę mniej niż wynosi średnia dla Unii Europejskiej (78 procent). Badanie w krajach UE oraz w Stanach Zjednoczonych i Chinach przeprowadził instytut YouGov dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Przed światową konferencją klimatyczną COP 24, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) we współpracy z YouGov, globalną firmą zajmującą się badaniem opinii publicznej, przeprowadził pierwsze badanie nastrojów obywateli w kwestii zmiany klimatu wśród mieszkańców Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Chin.

- Badanie dotyczące zmiany klimatu stanowi dla delegatów uczestniczących w konferencji COP24 w Katowicach ważny sygnał, że obywatele są coraz bardziej świadomi wyzwań związanych ze zmianą klimatu - skomentował wyniki badania Jonathan Taylor, wiceprezes EBI odpowiedzialny za działania w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska.

Trzy czwarte zaniepokojonych Europejczyków, co piąty się nie boi

Z badania wynika, że zaniepokojenie zmianą klimatu wyraża w UE średnio 78 procent obywateli. O tym, że jest to zagrożenie dla ludzkości, przekonanych jest 59 proc. mieszkańców Unii.

Co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej nie boi się zmian klimatycznych. "Mimo obiecujących tendencji związanych ze świadomością zmiany klimatu w całej Europie, 20 proc. obywateli UE nadal nie wyraża zaniepokojenia tym zjawiskiem" - zauważył EBI w komunikacie.

Podkreślił, że w porównaniu z Amerykanami i Chińczykami Europejczycy i tak lepiej rozumieją powagę problemu. "Zaniepokojenie lub obawę w związku ze zmianą klimatu wyraziło 78 proc. Europejczyków, a tylko 65 proc. Chińczyków i 63 proc. Amerykanów" - czytamy w raporcie.

Obawa o portfel

55 proc. Europejczyków uważa, że odczuje w swoim życiu osobistym negatywne skutki finansowe zmiany klimatu. Tego zdania jest 40 proc. Chińczyków i 45 proc. Amerykanów.

Obywatele USA są największymi optymistami, jeśli chodzi o postrzeganie wpływu działań w dziedzinie klimatu na tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy: 26 proc. z nich uważa, że działania takie mogą mieć pozytywny wpływ na gospodarkę. Opinię tę podziela tylko 21 proc. Europejczyków i 11 proc. Chińczyków.

Polacy w badaniach

Trzy czwarte (75 procent) polskich obywateli odczuwa zaniepokojenie zmianą klimatu. Tylko 40 proc. uważa, że nie jest ona zagrożeniem dla ludzkości.

W większości państw europejskich młodsze pokolenie jest bardziej świadome zmian klimatu niż starsze. W Polsce jest odwrotnie: 48 proc. Polaków w wieku 35–54 lat uważa, że zmiana klimatu jest bezpośrednim zagrożeniem dla ludzkości, natomiast wśród ludzi w wieku 18-34 ten odsetek jest niższy i wynosi 34 proc.

60 proc. Polaków twierdzi, że zmiana klimatu wpłynie negatywnie na ich finanse. Nieco więcej niż co piąty - 22 procent - uważa, że wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

W badaniu wzięło udział 25 000 respondentów, z reprezentatywnym panelem z każdego kraju.

Europejski Bank Inwestycyjny, to instytucja finansowa Unii Europejskiej, działająca od 1 stycznia 1958 roku, powołana na mocy traktatu rzymskiego z 1957 o utworzeniu EWG. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE. Siedziba mieści się w Luksemburgu.

Konsekwencje zmian klimatycznych w Europie (PAP/Małgorzata Latos)PAP/Małgorzata Latos

Autor: rzw / Źródło: PAP, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: JuergenPM/Pixabay (CC 0)

Pozostałe wiadomości