Pogryzienie przez psa – pierwsza pomoc, procedury, odszkodowanie

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Wyrok w sprawie pogryzienia dzieci przez Amstaffa
Wyrok w sprawie pogryzienia dzieci przez AmstaffaTVN24
wideo 2/5
TVN24Wyrok w sprawie pogryzienia dzieci przez Amstaffa

Pogryzienie przez psa, bez względu na to, czy jest to zwierzę, które znamy, czy też spotkane przypadkowo, często wymaga interwencji lekarskiej. Ważne jednak, aby pogryziony przez psa otrzymał pomoc jak najszybciej. Dlatego tak istotna jest znajomość zasad pierwszej pomocy. 

● W razie pogryzienia przez psa ranę należy oczyścić, najlepiej wodą z mydłem, zdezynfekować i zabezpieczyć jałowym opatrunkiem lub bandażem, a następnie zgłosić do lekarza. ● Lekarz wdroży odpowiednie leczenie, mając na uwadze profilaktykę wścieklizny. ● O pogryzieniu przez psa należy powiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną. ● Jeżeli poszkodowany nie jest właścicielem psa, powinien powiadomić o zdarzeniu policję. ● Za pogryzienie przez psa poszkodowany może domagać się odszkodowania od tego, kto chowa lub posługuje się psem, czyli w potocznym rozumieniu od jego właściciela.

Pogryzienie przez psa – jak się zachować?

Psy, które nie są szkolone do atakowania ludzi na ogół zachowują się łagodnie. Zwierzę może jednak ugryźć, jeśli czuje się zagrożone, powodów zaś może być bardzo wiele – niewłaściwe zachowanie człowieka, czynniki zewnętrzne np. pogodowe lub nagły hałas. Pogryzienia przez psy można zatem uniknąć, nie prowokując obronnej reakcji zwierzęcia. Jeśli jednak dojdzie do konfrontacji z psem, należy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim, choć może się to wydawać wbrew logice, należy stać nieruchomo i nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Ręce najlepiej położyć na karku, tak by go chronić. Ramiona powinny ciasno zaś przylegać do szyi. Taka postawa pozwoli osłonić się łokciami i uniknąć ugryzienia przez psa w twarz. 

Pogryzienie przez psa – pierwsza pomoc

Jeżeli dojdzie do ataku ze strony psa, sytuacja zostanie opanowana i nie ma ryzyka dalszego niebezpieczeństwa pogryzienia bardzo ważne jest, aby jak najszybciej udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. W razie, gdy pogryzione przez psa zostało dziecko należy je przede wszystkim uspokoić. Tylko wtedy będzie można przystąpić do opatrzenia ran. 

Ranę należy dokładnie oczyścić, polewając ją obficie wodą, a najlepiej myć ją przez kilka minut wodą z mydłem. Optymalnym rozwiązaniem są mydła antybakteryjne. Następnie miejsce ugryzienia przez psa należy zdezynfekować przy użyciu środków antyseptycznych, zabezpieczyć jałowym opatrunkiem, ewentualnie owinąć bandażem. Kolejny krok to jak najszybsza wizyta u lekarza.   

W przypadku wystąpienia krwawienia warto pozwolić krwi swobodnie wypływać przez nawet kilka minut. To naturalny sposób na samooczyszczenie miejsca ugryzienia. Jeśli jednak krwawienie jest bardzo silne, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.

ZOBACZ >> Wyposażenie apteczki - co powinno być w apteczce domowej, samochodowej i firmowej

Pogryzienie przez psa – procedura leczenia

Szczegóły postępowania lekarza w razie ugryzienia dostosowane są każdorazowo do danego przypadku. Co do zasady procedura zakłada jednak podanie szczepionki przeciw tężcowi. Lekarz może z niej zrezygnować, jeżeli pacjent przyjął szczepionkę w ostatnich pięciu latach. Aby uniknąć infekcji bakteryjnej, stosuje się niekiedy antybiotyk

Lekarz decyduje także o podjęciu profilaktyki wścieklizny. Jest to szczególnie ważne, jeśli pogryziony nie ma wiedzy, czy atakujący pies był na nią zaszczepiony, ewentualnie czy na nią choruje. W takiej sytuacji podawana jest pacjentowi surowica i szczepionka przeciw wściekliźnie

Pogryzienie przez psa wg ICD 10, czyli według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych to symbol W.54.

Czy powiadamiać sanepid o pogryzieniu przez psa?

Pogryzienie przez psa dziecka lub osoby dorosłej powinno być każdorazowo zgłoszone do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, czyli sanepidu. W przypadku ugryzienia przez zwierzę domowe należy ustalić jego właściciela. Pies poddawany jest badaniu i obserwacji lekarza weterynarii przez okres 15 dni w celu wykluczenia wścieklizny. 

Jeżeli zaś nie można określić kto jest właścicielem zwierzęcia lub jest to pies bezdomny, wówczas zgłoszenia do sanepidu dokonuje lekarz opatrujący poszkodowanego. Pomimo wdrożenia leczenia przeciwko wściekliźnie, osoba taka pozostaje pod nadzorem prowadzonym przez sanepid.

Pogryzienie przez psa – policja

W razie pogryzienia przez psa, którego nie jesteśmy właścicielem powinna zostać wezwana policja. Wyjaśni ona okoliczności zdarzenia, ustali właściciela, a protokół będzie pomocny w przypadku dochodzenia odszkodowania.

Czy lekarz ma obowiązek zgłosić przypadek pogryzienia przez psa na policję? Jeśli zgłosi się do niego pacjent, a lekarz będzie miał podejrzenie, że do pogryzienia doszło w wyniku czynu zabronionego, wówczas ciąży na nim obowiązek zawiadomienia policji. W praktyce dotyczy to głównie dzieci pogryzionych przez psy, co może być spowodowane brakiem opieki lub znęcaniem się nad dzieckiem.

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa - kiedy się należy?

Zgodnie z art. 431 kodeksy cywilnego, kto chowa zwierzę albo się nim posługuje zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez niego szkody, niezależnie od tego, czy było ono pod jego nadzorem, czy też się zabłąkało lub uciekło. Wyjątkiem jest sytuacja, w której winy nie ponosi ani właściciel ani zwierzę. Oznacza to, że za pogryzienie przez psa poszkodowanemu należy się odszkodowanie.

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa to świadczenie, które ma na celu wynagrodzenie szkody majątkowej, która powstała w związku z tym czynem. Obejmuje ono zatem wszystkie środki, które były przeznaczone na leczenie, a także rekompensatę za zniszczone przedmioty np. ubrania. Ważne jest zatem, aby gromadzić nie tylko dokumentację medyczną, ale też paragony i rachunki, które potwierdzają zakup potrzebnych leków, sprzętu rehabilitacyjnego, a nawet przejazdów na miejsce leczenia.

Jak wysokie odszkodowanie za pogryzienie przez psa można otrzymać? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, wszystko zależy bowiem od stopnia doznanych obrażeń.

Poza odszkodowaniem osoba pogryziona przez psa może domagać się także zadośćuczynienia. W myśl przepisów kodeksy cywilnego, sąd może przyznać poszkodowanemu w wypadkach, w których należne jest mu odszkodowanie, także określoną sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości