Posłowie mogą dostać podwyżkę. Jest propozycja

Z kraju


Ponad 10,5 tysiąca złotych brutto - tyle wynosi obecnie łącznie miesięczne uposażenie poselskie i dieta parlamentarna. W 2020 roku zarobki polityków mogą wzrosnąć o około 631 złotych. Centrum Informacyjne Sejmu wskazało, że propozycja została ujęta w założeniach do przyszłorocznego budżetu, ale - jak dodano - prace nad ustawą jeszcze się nie zakończyły.

W piątek "Rzeczpospolita" podała, że w przyszłym roku uposażenie i dieta mają wzrosnąć łącznie o 631 złotych. Zakomunikowała to posłom szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Gazeta wskazała, że z wypowiedzi szefowej Kancelarii Sejmu wynika, iż jest to pochodną planowanej w 2020 roku przez rząd podwyżki w budżetówce. Kaczmarska tłumaczyła, że 10 lipca trafiło do Sejmu pismo ministra finansów, mówiące o wzroście wynagrodzeń na poziomie 6 procent. - To obejmie, i tak zaplanowałam, parlamentarzystów, straż marszałkowską i pracowników. Zgodnie z tym pismem musiałam zabezpieczyć te kwoty - mówiła. Będzie to dla posłów pierwsza odczuwalna podwyżka od wielu lat - zwróciła uwagę "Rzeczpospolita".

Sejm wyjaśnia

Do tych informacji odniosło się Centrum Informacyjne Sejmu.

Przedstawiciele parlamentu potwierdzili, że w sprawie wysokości wynagrodzeń poselskich w 2020 roku minister finansów wystosował 10 lipca pismo do Szefa Kancelarii Sejmu, w którym poinformował, że "kwoty bazowe dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osób objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zostały zwiększone o 6 procent".

Jak dodano, planowane podwyżki zostały ujęte w założeniach do projektu budżetu na 2020 rok. "Kancelaria Sejmu, jako płatnik poselskich uposażeń i diet, była zobowiązana do uwzględnienia powyższych informacji w planach finansowych na przyszły rok" - wyjaśniono.

Przegłosowanie propozycji oznaczałoby wzrost uposażenia poselskiego o 481 złotych brutto, zaś diety parlamentarnej o 150,31 złotego brutto. Razem daje to miesięczną podwyżkę w wysokości 631,31 złotego brutto.

CIS przypomniało, że budżet Kancelarii Sejmu jest częścią budżetu państwa, a inicjatywa w tej sprawie przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów. "Oznacza to, że do momentu uchwalenia ustawy budżetowej wszystkie informacje na ten temat powinny być określane jako projekt, a nie ostateczna decyzja" - podkreślono. Przedstawiciele parlamentu zaznaczyli, że prace nad przyszłoroczną ustawą budżetową nie zostały jeszcze zakończone.

Uposażenie poselskie

Uposażenie zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora jest traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy. Stanowi ono 80 procent wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. Uposażenie wynosi obecnie 8016,70 zł brutto.

Posłowie i senatorowie otrzymują też dietę parlamentarną, czyli środki na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem mandatu na terenie kraju. Dieta wynosi 2505,20 zł brutto.

CIS wyjaśniło, że warunkiem podniesienia wzrostu wynagrodzeń posłów oraz senatorów jest uprzednia podwyżka pensji podsekretarzy stanu.

Wynagrodzenie podsekretarza stanu określa się, mnożąc tak zwaną kwotę bazową, podawaną corocznie w ustawie budżetowej przez wskaźnik określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl