Z kraju

Koniec użytkowania wieczystego coraz bliżej. Ekspert ocenia propozycje zmian

Z kraju

Ekspert: zamiast opłaty z tytułu użytkowania wieczystego opłata za przekształcenieTVN24 BiS
wideo 2/3

Coraz bliższy jest koniec użytkowania wieczystego. Jeśli przepisy wejdą w życie w zaproponowanym kształcie, już w przyszłym roku użytkowanie wieczyste zostanie zastąpione prawem własności. Dotyczy to tylko gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Jak tłumaczył w programie "Bilans" TVN24 BiS Krzysztof Rąpała, radca prawny, przedsiębiorcy "nadal będą ponosić opłatę jaką jest danina za użytkowanie wieczyste".

Użytkowanie wieczyste przypomina własność, ale nią nie jest. Do polskich przepisów zostało wprowadzone w 1961 roku i wzorowane jest na rozwiązaniach ze Związku Radzieckiego. Grunty w użytkowanie wieczyste oddają samorządy lub Skarb Państwa (najczęściej na 99 lat), które jednak wciąż pozostają właścicielami ziemi, na której stoją np. bloki mieszkalne. Kto więc kupił mieszkanie w bloku na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste (lub np. postawił dom) jest jego właścicielem, ale gruntu już nie.

Resort inwestycji i rozwoju zaproponował, żeby od 1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste zostało zastąpione prawem własności. Projekt przepisów w tej sprawie zaakceptował w czwartek Stały Komitet Rady Ministrów.

Ekspert o zmianach w użytkowaniu wieczystym

Radca prawny Krzysztof Rąpała tłumaczył w programie "Bilans" TVN24 BiS, jak zmieni się sytuacja. Właściciel lokalu mieszkalnego jest obecnie współużytkownikiem gruntu, na którym budynek jest położony. Po zmianach właściciel lokalu stanie się też współwłaścicielem gruntu. - Czyli już nie będzie tego podmiotu trzeciego, którym zazwyczaj był Skarb Państwa, względnie jednostka samorządu terytorialnego - mówił Rąpała.

Opłata

Rąpała wyjaśnił, że "w perspektywie krótkiej różnica jest taka, że zamiast opłaty z tytułu użytkowania wieczystego będą ponosić opłatę za przekształcenie tego użytkowania w prawo własności". - Ale po 20 latach już nie będą ponosić tej opłaty przekształceniowej, ale wyłącznie podatek od nieruchomości - mówił.

Wysokość opłaty przekształceniowej będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia (1 stycznia 2018 r.) "z zastrzeżeniem możliwości waloryzacji tej opłaty przekształceniowej na podstawie wskaźnika zmiany cen nieruchomości, który to jest ogłaszany przez Prezesa GUS" - tłumaczył Rąpała.

Jak przypomniał prawnik, przy jednorazowej spłacie całego zobowiązania można liczyć na zniżkę. W takim przypadku samorządy też będą mogły udzielać bonifikat, a w odniesieniu do gruntów państwowych projektowana ustawa przewiduje bonifikatę w wysokości 60 procent, w przypadku gdy płatność jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształcenia - wynika z zapewnień resortu infrastruktury. W kolejnych pięciu latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem.

Bez zmian dla firm

Jednak przekształcenie użytkowania wieczystego we własność dotyczy tylko gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Jak tłumaczył Rąpała, przedsiębiorcy "nadal będą ponosić opłatę, jaką jest danina za użytkowanie wieczyste".

Rąpała był też pytany o zalety likwidacji użytkowania wieczystego. - To może trochę ułatwić kwestie związane z zarządzaniem nieruchomością, nie musimy się o nic pytać właściciela, bo jako właściciel dysponujemy wszystkimi kompetencjami w odniesieniu do nieruchomości - oceniał.

Nowe prawo może dotyczyć milionów Polaków – według resortu infrastruktury i budownictwa na koniec 2015 roku w kraju było ponad 1,7 miliona nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym.

Autor: ps//sta / Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock