W PKN Orlen trwają negocjacje ws. tegorocznych podwyżek płac

Z kraju

orlen.pl/BiuroPrasoweW PKN Orlen trwają negocjacje ws. tegorocznych podwyżek płac

W PKN Orlen trwają negocjacje przedstawicieli zarządu i związków zawodowych w sprawie przyrostu w 2017 r. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników tej spółki. Negocjacje takie odbywają się w płockim koncernie z początkiem każdego roku.

Jak poinformowało biuro prasowe PKN Orlen, zaproszenie do rozmów płacowych zostało skierowane do wszystkich 10 organizacji związkowych działających w spółce, natomiast w pierwszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 8 związków.

Negocjacje

Zgodnie z obowiązującym w PKN Orlen Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP), negocjacje pracodawcy i związków zawodowych, dotyczące podwyżek płac muszą zostać sfinalizowane zawsze do końca lutego. W przypadku braku porozumienia, pracodawca zobowiązany jest do wydania zarządzenia, dotyczącego wzrostu wynagrodzenia na dany rok, zawsze w terminie do 10 marca. Jeżeli decyzje zawarte w zarządzeniu, budzą sprzeciw związków, mogą one wszcząć spór zbiorowy.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w pierwszym spotkaniu, dotyczącym wzrostu wynagrodzeń w płockim koncernie, które odbyło się mijającym tygodniu i miało charakter wstępny, informacyjny, uczestniczyli m.in. przedstawiciele największych z działających w tej spółce związków zawodowych, w tym Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen, Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN Orlen oraz Międzyzakładowego Branżowego Związku Zawodowego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen. Kolejne rozmowy zaplanowano na 6 lutego.

Podwyżki w ubiegłym roku

W trakcie negocjacji płacowych w 2016 r. przedstawiciele zarządu i związków zawodowych PKN Orlen uzgodnili podwyżki dla pracowników: obligatoryjną oraz uznaniową do płacy zasadniczej, a także wypłatę dwóch nagród - porozumienie w tej sprawie parafowano w piątej z kolei turze rozmów, w ostatnim terminie przewidzianym przez ZUZP, ostatniego dnia lutego. Ustalono wtedy, że obligatoryjna podwyżka wynagrodzenia dla wszystkich pracowników płockiego koncernu z wyrównaniem od 1 stycznia 2016 r. wyniesie 200 zł, a podwyżka uznaniowa na jednego pracownika od 1 kwietnia 2016 r. wyniesie 100 zł. Wynegocjowano też dwie nagrody po 1500 zł - w marcu i grudniu 2016 r., dla każdego zatrudnionego w spółce.

Przedstawiciele związków działających w PKN Orlen podkreślali, że wynegocjowane porozumienie płacowe, zawarte dwa miesiące po objęciu stanowiska prezesa spółki przez Wojciecha Jasińskiego, było wówczas pierwszym od dłuższego czasu, w którym uzyskano realny wzrost płacy zasadniczej pracowników, a klimat rozmów, mimo różnic stanowisk i uzgodnień osiągniętych w ostatnim terminie, był lepszy niż w latach poprzednich.

O spółce

PKN Orlen jest największym, strategicznym podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jednym z największych w Europie. Jak informował wcześniej płocki koncern, w zakładzie głównym spółki w Płocku zatrudnionych jest ok. 4,5 tys. pracowników, a średnia płaca brutto wynosi ponad 9 tys. 700 zł. Związki zawodowe płockiego koncernu podkreślały wówczas, że na taki poziom składają się pensje dyrektorów i menedżerów wyższego szczebla, a kwota ta dla wielu pracowników spółki jest nieosiągalna.

W raporcie rocznym za 2015 r. PKN Orlen informował, że stosunek średniej płacy zasadniczej na najniższym szczeblu zaszeregowania, zgodnie z ZUZP, w stosunku do płacy minimalnej w Polsce w tym czasie wynosił 131 proc. w przypadku mężczyzn, a 153 proc. w przypadku kobiet.

Pod koniec stycznia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen ustaliło nowe zasady kształtowania wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej tej spółki. Na wniosek Skarbu Państwa, który reprezentuje tam minister energii, akcjonariusze płockiego koncernu zdecydowali m.in., że wynagrodzenie stałe zarządu, w tym prezesa, stanowiło będzie od 7 do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, zgodnie z danymi GUS.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło, według GUS, 4403,78 zł.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: orlen.pl/BiuroPrasowe