Ziemia tylko dla rolników. Wszystko, co musisz wiedzieć o nowej ustawie

Z kraju

TVN24 BiSZiemia tylko dla rolników. Wszystko, co musisz wiedzieć o nowej ustawie

Od kiedy nowe przepisy, co zmieniają, kto będzie mógł nabyć ziemię? Takie pytania dostaliśmy od Was na Kontakt 24, w TVN24 BiS Paweł Blajer wyjaśniał, co oznacza tzw. "konstytucja polskiej wsi".

Po opiniach i pytaniach, które napływają do redakcji Kontakt 24 widać, że ustawa o ziemi wywołuje spore emocje.

Założenia ustawy

Rządowy projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zakłada bowiem wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi na 5 lat.

Wyjątki mają dotyczyć gruntów przeznaczonych na inne cele przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania - ziemi położonej w specjalnych strefach ekonomicznych, domów z niezbędnymi gruntami i lokali mieszkalnych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, a także działek do 1 ha.

Zdaniem autorów ustawy ograniczenie handlu ziemią ma na celu ochronę przed "spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne".

Ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia 2016 roku.

Ta data jest ważna, gdyż po 1 maja 2016 roku teoretycznie nie powinny obowiązywać żadne ograniczenia. Tego dnia zakończy się bowiem wynegocjowany przy wchodzeniu Polski do UE okres przejściowy, zgodnie z europejskim prawem, cudzoziemcy mogliby wówczas nabyć polską ziemię bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na jej zakup.

Kto może nabyć?

Zgodnie z rządowym projektem nabywcami gruntów mają być zasadniczo tylko rolnicy, którzy:

- posiadają kwalifikacje rolnicze,

- prowadzącą osobiście co najmniej przez 5 lat gospodarstwo rolne o powierzchni nie przekraczającej 300 ha użytków rolnych,

- zamieszkują w tym gospodarstwie,

- podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie w przypadku jeżeli powierzchnia gospodarstwa przekracza 20 ha użytków rolnych.

Te wymogi ustawowe nie będą dotyczyć osób bliskich zbywcy (tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, małżonka, osób przysposabiających i przysposobionych), jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa.

Ustawa o ziemi. Paweł Blajer wyjaśnia założenia nowych przepisówTVN24 BiS

Nabycie gospodarstwa będzie łączyło się z wymogiem osobistego jego prowadzenia przez 10 lat. Jego zbycie przed upływem tego terminu będzie możliwe na podstawie decyzji sądu, a sprzedaż ziemi lub dzierżawa bez takiej zgody wiązać się będzie z jej odkupem przez ANR.

Ceny w górę

W ciągu ostatnich 15 lat ziemia mocno podrożała.

Szczególnie widać to na przykładzie ziemi sprzedawanej przez Agencję Nieruchomości Rolnej, której cena za hektar w 2000 roku wynosiła 4,8 tys. złotych. Podczas gdy w 2015 roku było to już 38,6 tys. złotych.

Zwyżkowały choć nie do tego poziomu także ziemie w obrocie prywatnych. Ich cena w 2000 roku wynosiła 3,5 tys. złotych, a w roku ubiegłym było to już 29,5 tys. złotych.

W 2004 roku kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej wzrost nieco bardziej przyspieszył. Wtedy choć był utrzymany zakaz handlu ziemią dla cudzoziemców, to i tak spowodowało to, że wielu inwestorów z zagranicy, którzy w Polsce chcieli prowadzić działalność ziemię kupowało.

Tymczasem wejście w życie nowych przepisów powinno zamrozić całkowicie obrót ziemią. Zdaniem Pawła Blajera będzie to oznaczało albo zamrożenie cen ziemi rolnej albo inne relacje jeżeli chodzi o wartość gruntów rolnych.

Jak drożała ziemia rolna?TVN24 BiS

Autor: mb/gry / Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: