Węgierski rząd wygrał z KE w sprawie podatku od reklam. Wyrok TSUE

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Maciej Ptaszyński o podatku handlowym
Maciej Ptaszyński o podatku handlowymTVN24 BiS
wideo 2/6
TVN24 BiSMaciej Ptaszyński o podatku handlowym

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ocenił, że węgierski podatek obrotowy od reklam nie narusza unijnego prawa w zakresie pomocy państwa. Podobna decyzja dotyczy także polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. TSUE oddalił odwołania Komisji Europejskiej w tych sprawach.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Trybunał stwierdził, że "w obecnym stanie harmonizacji unijnego prawa podatkowego państwa członkowskie mają swobodę w ustanawianiu systemu opodatkowania, który uznają za najbardziej odpowiedni, a więc stosowanie opodatkowania progresywnego w oparciu o obroty zależy od uznania każdego państwa członkowskiego, pod warunkiem, że cechy konstytutywne rozpatrywanego środka nie wykazują żadnego elementu oczywiście dyskryminującego".

Węgierski podatek od reklam

Węgry na mocy ustawy, która weszła w życie w dniu 15 sierpnia 2014 roku, wprowadziły progresywny podatek od obrotu pochodzącego z publikacji reklam w tym państwie członkowskim. 

"Ów podatek, oparty na obrocie netto podmiotów publikujących reklamy (organy prasowe, media audiowizualne, podmioty zajmujące się publikacją ogłoszeń) prowadzących działalność na Węgrzech, obejmował w początkowym okresie przedziały sześciu stawek progresywnych w zależności od obrotu i został później zmieniony, wskutek czego obejmował następnie dwie stawki oraz dawał możliwość podatnikom, których wynik przed opodatkowaniem w roku podatkowym 2013 był zerowy lub ujemny, odliczenia od ich podstawy opodatkowania 50 procent strat przeniesionych z poprzednich lat podatkowych" - wyjaśnił TSUE.

CZYM PLANOWANA DANINA OD REKLAM W POLSCE RÓŻNI SIĘ OD ROZWIĄZAŃ W INNYCH PAŃSTWACH - ARTYKUŁ KONKRET24 >>>

Decyzją z dnia 4 listopada 2016 roku Komisja uznała podatek za niezgodny z zasadami wspólnego rynku ze względu na to, że skutkują one przyznaniem niedozwolonej korzyści "zbyt nisko opodatkowanym" małym przedsiębiorstwom, a tym samym stanowią one pomoc państwa. Węgry zaskarżyły taką decyzję Komisji, sprawa trafiła do Sądu UE.

Wyrokiem z czerwca 2019 roku, Sąd UE stwierdził nieważność tej decyzji, orzekając, że "Komisja błędnie uznała, iż sporny środek podatkowy i mechanizm częściowego odliczania przeniesionych strat stanowiły korzyści selektywne". KE wniosła odwołanie od tego wyroku.

"W dwóch wyrokach wydanych w dniu 16 marca 2021 r. Trybunał, w składzie wielkiej izby, oddalił odwołania wniesione przez Komisję od zaskarżonych wyroków. Na poparcie swych odwołań Komisja podniosła w szczególności, że Sąd naruszył art. 107 ust. 1 TFUE, orzekając, że progresywny charakter odpowiednio rozpatrywanych podatków od obrotu nie prowadził do powstania selektywnej korzyści" - czytamy we wtorkowym komunikacie.

Trybunał orzekł, że Sąd nie popełnił błędu co do prawa, stwierdzając, iż mechanizm częściowego odliczania przeniesionych strat nie prowadził do powstania selektywnej korzyści.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości