TVN24 Biznes | Z kraju

Ważne informacje dla kredytobiorców. Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP
Wicepremier Emilewicz o wakacjach kredytowychTVN24
wideo 2/5
TVN24Wicepremier Emilewicz o wakacjach kredytowych

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie. Poinformowano również, że wraz ze stopniowym łagodzeniem restrykcji związanych z pandemią poprawiły się nastroje w wielu gospodarkach.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Comiesięczne decyzje RPP mają wpływ na portfele Polaków. Kredytobiorcy w przypadku obniżenia poziomu stóp procentowych mogą spodziewać się niższych rat.

Jak podano w komunikacie, stopa referencyjna wynosi 0,10 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 0,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 0,11 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. w skali rocznej.

Rady Polityki Pieniężnej w tym roku trzykrotnie obniżała stopy procentowe: 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja.

W komunikacie poinformowano, że NBP "będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych".

Lepsze nastroje

Jak napisano w komentarzu po posiedzeniu RPP, "napływające dane potwierdzają, że pandemia COVID-19 przyczyniła się do spadku aktywności gospodarczej na świecie, w tym recesji w gospodarkach będących głównymi partnerami handlowymi Polski".

Dodano jednocześnie, że wraz ze stopniowym łagodzeniem restrykcji związanych z pandemią poprawiły się nastroje w wielu gospodarkach, czemu towarzyszyło ożywienie aktywności gospodarczej. "Aktualne prognozy wskazują, że w II połowie br. nastąpi dalsza poprawa koniunktury w gospodarce światowej, choć poziom aktywności będzie niższy niż przed pandemią" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem RPP utrzymuje się niepewność dotycząca tempa i trwałości poprawy koniunktury na świecie w kolejnych kwartałach. "Dalszej poprawie światowej koniunktury sprzyjać będą podjęte działania fiskalne, a także towarzyszące im poluzowanie polityki pieniężnej, w tym poprzez obniżenie stóp procentowych oraz skup aktywów. Na światowych rynkach finansowych w ostatnich tygodniach nastąpiła pewna poprawa nastrojów" - napisano.

Wskazano również, że dalszej poprawie światowej koniunktury sprzyjać będą podjęte działania fiskalne, a także towarzyszące im poluzowanie polityki pieniężnej, w tym poprzez obniżenie stóp procentowych oraz skup aktywów.

"Na światowych rynkach finansowych w ostatnich tygodniach nastąpiła pewna poprawa nastrojów. Towarzyszył jej wzrost cen części surowców, które jednak pozostają wyraźnie niższe niż na początku roku. Wraz z obniżeniem aktywności gospodarczej oddziałuje to w kierunku utrzymywania się niskiej inflacji w wielu krajach, w tym u głównych partnerów handlowych Polski" - podkreślono.

Według RPP w Polsce napływające informacje sugerują stopniową poprawę nastrojów oraz ożywienie aktywności gospodarczej, która pozostaje jednak niższa niż przed pandemią.

Autor:mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock