TVN24 Biznes | Z kraju

Ostatni miesiąc na wzięcie udziału w spisie powszechnym

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP
Prezes GUS o spisie powszechnym
Prezes GUS o spisie powszechnymTVN24
wideo 2/3
TVN24Prezes GUS o spisie powszechnym

Narodowy Spis Powszechny (NSP) rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września. Udział jest obowiązkowy. Odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to przeprowadzane raz na 10 lat największe polskie badanie statystyczne. To główne źródło obiektywnej wiedzy o liczbie osób zamieszkujących Polskę, ich pracy, miejscu zamieszkania, wykształceniu czy warunkach życia. W tym roku spis rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września tego roku.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Spis powszechny - kogo obowiązuje?

Udział w narodowym spisie powszechnym jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli Polski. Obowiązuje także wszystkie osoby, które w trakcie przeprowadzania spisu przybywają stale lub czasowo na terenie Polski, również te niemające miejsca zamieszkania.

Oznacza to, że obejmuje zarówno polskich emigrantów, jak również cudzoziemców przebywających obecnie w Polsce.

Spis - jak wziąć udział?

Spis jest realizowany następującymi metodami: obowiązkowo, czyli właśnie metodą samospisu internetowego (CAWI) oraz uzupełniająco metodą wywiadu telefonicznego (CATI) oraz metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI). W tym roku po raz pierwszy NSP jest realizowany przede wszystkim przez internet. Każdy obywatel do końca września powinien dokonać spisu samodzielnie logując się na rządowej stronie spis.gov.pl i tam odpowiadając na pytania.

Jedynie, gdy nie będzie możliwy udział w spisie tą metodą, spis będzie uzupełniająco przeprowadzany również telefonicznie oraz metodą wywiadu bezpośredniego. Wówczas udzielone odpowiedzi zostaną wprowadzone do systemu przez wyznaczonych rachmistrzów spisowych. Osoby niemogące samodzielnie wziąć udział w spisie mogą zgłaszać się pod numerem telefonu (22) 279-99-99.

W przypadku osób, które nie mają miejsca, w którym mogą same wziąć udział w spisie, udostępnione zostaną specjalne pomieszczenia do przeprowadzania spisu – ich lista dostępna jest na stronie GUS.

Narodowy Spis Powszechny - jakie pytania?

Zakres informacji zbieranych w spisie to m.in. charakterystyka demograficzna, aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, migracje, charakterystyka etniczno-kulturowa czy zasoby mieszkaniowe. W formularzu spisowym nie ma pytań dotyczących zarobków, dochodów czy stanu majątkowego. Dokładna lista pytań dostępna jest w specjalnej zakładce na stronie spis.gov.pl.

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy na podstawie ustawy o statystyce publicznej. Odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł, zaś podanie nieprawdziwych informacji grozi karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Narodowe Spisy LudnościPAP/Maciej Zieliński

Autor:kris/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości