Szybciej do Krakowa. Pojedziemy nowym odcinkiem S7

Z kraju

Nowe drogi w systemie viaTOLLTVN Turbo
wideo 2/4

Do użytku kierowców oddano około 20 km fragment drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zapewnił, że "do 2021 roku pojedziemy drogą ekspresową S7 z Warszawy, przez Radom, Kielce, do Krakowa oraz dalej na południe Polski”.

- Udaje się oddać do użytkowania kolejny odcinek drogi ekspresowej S7, jednej z dwóch najbardziej obciążonych ruchem samochodowym dróg w kraju, jednej z dwóch dróg, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków, szczególnie tych śmiertelnych - powiedział na uroczystości otwarcia drogi Adamczyk.

- To jest część wielkiego programu budowy dróg krajowych, który ma zabezpieczone środki finansowe w wysokości 135 miliardów złotych – zadeklarował. Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek zauważyła, że inwestycja "przybliży Kielce do Krakowa".

Dwujezdniowa trasa

W ramach inwestycji powstała dwujezdniowa trasa ekspresowa, o długości ok. 20 km, z czterema węzłami - w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga, z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia, będzie biegła w przeważającej części po śladzie istniejącej obecnie drogi krajowej nr 7. Dzięki pracom inwestycyjnym wybudowano ponad trzydzieści obiektów inżynierskich typu mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną. Zapewniono również tereny pod miejsca obsługi podróżnych w miejscowościach Potok Mały i Ludwinów. Wartość robót wynosi ok. 348,6 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana z funduszy unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dofinansowanie z UE to ponad 260 mln zł.

Droga ekspresowa S7

Dzięki nowej inwestycji ponad 70 proc. świętokrzyskiego odcinka drogi nr 7 ma już pełne parametry drogi ekspresowej. Trwa jeszcze budowa fragmentu drogi S7 od Chęcin do Jędrzejowa (21 km); w tym roku planowane jest podpisanie umowy na realizację odcinka drogi S7 od granicy województw świętokrzyskiego i mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej (7,8 km). Po zrealizowaniu tej ostatniej inwestycji, w 2020 roku droga nr 7 zyska pełne parametry trasy ekspresowej na całym świętokrzyskim odcinku (łącznie 100 km).

S7 Jedrzejów - granica województwatvn24.pl/Mapy Google

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GDDiK, tvn24.pl