Z kraju

Nowa ewidencja pojazdów jeszcze w tym roku. Sprawdź, co się zmieni

Z kraju

Kierowcy muszą pomyśleć o autocascoTVN24 BiS
wideo 2/3

Informacje gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) mają być łatwiej dostępne, a sama platforma ma zacząć działać sprawniej. Żeby to było możliwe, rząd chce wprowadzić zmiany w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Sprawdź najważniejsze z nich.

Przyspieszenie wejścia w życie przepisów w zakresie centralnej ewidencji pojazdów zakłada projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, który w środę przyjął rząd.

"Obecna nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, co do zasady, przyspieszy wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP)" - poinformowało CIR.

Celem projektu informatycznego CEPiK 2.0 jest przebudowa i modernizacja centralnej ewidencji pojazdów (CEP), centralnej ewidencji kierowców (CEK), a także centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych (CEPKP). Mają z niego korzystać m.in. starostwa powiatowe, policja, Główny Urząd Transportu Drogowego, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, ośrodki szkolenia kierowców czy stacje kontroli pojazdów.

Zmodernizowany CEPiK zostanie uruchomiony w zakresie centralnej ewidencji pojazdów 30 października tego roku. Pierwotnym terminem był czerwiec 2018 roku.

1. Więcej danych

Zgodnie z nowymi przepisami, do Centralnej Ewidencji Pojazdów będą trafiać informacje o zabezpieczeniach na pojeździe, w tym jego zajęciu przez organ egzekucyjny czy zabezpieczeniu majątkowym. Informacje takie są istotne dla potencjalnych nabywców pojazdów, którzy mogą się z nich dowiedzieć o ograniczonym prawie właściciela do dysponowania własnym autem.

Projekt przywraca również obowiązek przekazywania przez producentów i importerów pojazdów danych dotyczących homologacji do elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów. Obowiązek zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od daty wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

2. przekażą informacje o szkodach

Zdecydowano, że obok zakładów ubezpieczeń także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) będzie zobowiązany do przekazywania CEP informacji o szkodach istotnych, do jakich doszło w aucie podczas wypadku – w przypadku pojazdów nieubezpieczonych. Szkodę istotną zdefiniowano jako „szkodę w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu, mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i kwalifikującą pojazd do dodatkowego badania technicznego, która została stwierdzona przez UFG lub przez zakład ubezpieczeń, w związku z otrzymanym jej zgłoszeniem z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia”. Będą wpisywane do CEP od 4 czerwca 2018 r.

I odwrotnie, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu będą udostępniane dane zgromadzone w Centralnej Ewidencji Kierowców. Ale szczegółowy zakres danych udostępnianych UFG określi rozporządzenie wykonawcze do ustawy.

3. Zatrzymają dokumenty na granicy

W nowych regulacjach przewidziano również możliwość zatrzymywania przez Straż Graniczną (SG) dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych na prowadzenie auta. W rezultacie SG będzie przekazywać do CEP informacje o zatrzymanych dowodach rejestracyjnych oraz pozwoleniach czasowych. Rozwiązanie to pozwoli SG realizację czynności służbowych bez konieczności angażowania przedstawicieli innych służb. Obecnie funkcjonariuszom SG przysługują niemal wszystkie uprawnienia Policji z obszaru kontroli ruchu drogowego, z wyjątkiem prawa do zatrzymywania dokumentów. Oprócz Policji, dowody rejestracyjne mogą zatrzymywać – w szczególnych przypadkach – żołnierze Żandarmerii Wojskowej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

4. Badania płatne z góry

W nowych regulacjach założono, że za badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu trzeba będzie zapłacić przed jego przeprowadzeniem. Przewidziano jednak wyjątek od tych przepisów, wprowadzając regulację, która umożliwi wniesienie opłaty za badanie techniczne i opłaty ewidencyjnej po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu – w przypadku rozliczenia tej usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Rozwiązanie to ułatwi działalność przedsiębiorcom, np. zarządzającym flotą samochodową

5. Bez wniosków i opłat

Przewidziano też zmiany, które ułatwią udostępnianie danych z CEK i CEP na portalu dane publiczne.gov.pl i w dalszym ich wykorzystywaniu przez każdego zainteresowanego. Dostęp do danych z Ewidencji ma następować w sposób zautomatyzowany – bez konieczności składania wniosku przez zainteresowanego. Dane będzie można uzyskać bezpłatnie, i to zarówno do wykorzystania komercyjnego, jak i niekomercyjnego.

Nowe przepisy Prawa o ruchu drogowym dotyczące Centralnej Ewidencji Pojazdów wejdą w życie 30 października 2017 roku. Poprawa CEP to konieczny element uruchomienia nowoczesnej wersji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, czyli CEPIK 2.0.Według aktualnych informacji, CEPIK 2.0 ma zacząć działać w pełnej wersji od 4 czerwca 2018 r. Do tej pory uruchomiono I etap nowej wersji programu, dzięki któremu kierowcy mogą m. in. sprawdzić w internecie ilość punktów karnych.

Autor: ps/ToL / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock