Rynek pracy

Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia 2009 wyniosła 1 721 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do spadku bezrobocia w kwietniu przyczynił się w głównej mierze wzrost wyrejestrowań z tytułu podjęcia pracy m.in. w budownictwie, turystyce, rolnictwie i leśnictwie. W dalszym ciągu duża część bezrobotnych wyjeżdża do pracy do krajów UE. W programie "Biznes Lunch" rozmawialiśmy z wiceministrem pracy Czesławą Ostrowską.
Rynek pracy

Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia 2009 wyniosła 1 721 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do spadku bezrobocia w kwietniu przyczynił się w głównej mierze wzrost wyrejestrowań z tytułu podjęcia pracy m.in. w budownictwie, turystyce, rolnictwie i leśnictwie. W dalszym ciągu duża część bezrobotnych wyjeżdża do pracy do krajów UE. W programie "Biznes Lunch" rozmawialiśmy z wiceministrem pracy Czesławą Ostrowską.

Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia 2009 wyniosła 1 721 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do spadku bezrobocia w kwietniu przyczynił się w głównej mierze wzrost wyrejestrowań z tytułu podjęcia pracy m.in. w budownictwie, turystyce, rolnictwie i leśnictwie. W dalszym ciągu duża część bezrobotnych wyjeżdża do pracy do krajów UE. W programie "Biznes Lunch" rozmawialiśmy z wiceministrem pracy Czesławą Ostrowską.

Pozostałe wiadomości