Efekt 500 plus "wyczerpał się". Rząd informuje o wzroście skrajnego ubóstwa

Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciejtvn24
wideo 2/23

Blisko 22,8 miliarda złotych - tyle kosztowała budżet państwa realizacja programu Rodzina 500 plus w 2018 roku. Jak wynika z rządowego sprawozdania, zaobserwowano jednak "wyczerpanie się efektu programu na poziom wydatków gospodarstw domowych". Skutkiem jest między innymi wyhamowanie trendu spadkowego ubóstwa.

To drugie rządowe sprawozdanie z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2018 roku, czyli programu Rodzina 500 plus. Jego autorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Koszt 500 plus

Jak czytamy, w 2018 roku przeciętna liczba dzieci uprawnionych do świadczeń w ramach programu wynosiła 3,6 miliona, w tym 46,5 tysiąca dzieci w pieczy zastępczej. "Udział dzieci uprawnionych do świadczeń w ramach programu w ogólnej liczbie dzieci do 18. roku życia wyniósł 52 procent" - dodano.

Przeciętna miesięczna liczba rodzin uprawnionych do świadczenia 500 plus wynosiła prawie 2,4 miliona, w tym do świadczenia na pierwsze dziecko - blisko 1,3 miliona. Wśród rodzin pobierających świadczenia na pierwsze dziecko było 537,8 tysiąca rodzin jedynaków.

Ponadto z szacunków MRPiPS wynika, że wsparciem z 500 plus objętych jest 90 procent (około 220 tysięcy) dzieci z niepełnosprawnością.

Resort podał, że w 2018 roku na realizację programu Rodzina 500 plus z budżetu państwa wydano blisko 22,8 miliarda złotych.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU RODZINA 500 PLUS

Skrajne ubóstwo wzrosło

Ministerstwo podało, że w 2018 roku odnotowano wyhamowanie trendu spadkowego ubóstwa, co - według resortu - "wiązało się między innymi z wyczerpaniem się efektu programu na poziom wydatków gospodarstw domowych, na podstawie których dokonywany jest pomiar ubóstwa skrajnego".

"Poziom ubóstwa w 2018 roku nadal jednak pozostawał na niższym poziomie niż w 2015 roku" - zaznaczył resort rodziny.

Wzrost ubóstwa skrajnego potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego, o których w sierpniu pisał Konkret24. Z opublikowanego przez GUS w czerwcu opracowania "Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 roku" wynika, że rośnie odsetek Polaków żyjących w ubóstwie. Jak co roku GUS uwzględnił trzy różne granice ubóstwa: skrajne, relatywne oraz ubóstwo ustawowe – odsetek Polaków żyjących poniżej każdego z tych progów po raz pierwszy od lat wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim.

W 2018 stopa ubóstwa skrajnego wyniosła 5,4 procent, czyli więcej o 1,1 punktu procentowego niż w 2017 - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawę wyznaczania granicy ubóstwa skrajnego stanowi minimum egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Minimum egzystencji osoby dla samotnej w 2018 roku wynosiło 595 złotych, dla czteroosobowej rodziny (dwie osoby dorosłe plus dwoje dzieci do lat 14) – 1606 złotych.

Spadek liczby urodzeń

Nie jest to jedyny negatywny trend, na jaki zwróciło uwagę ministerstwo rodziny.

Jak czytamy bowiem w sprawozdaniu, w 2018 roku odnotowano spadek liczby urodzeń o 13,8 tysiąca do poziomu 360,8 tysiąca. Dla porównania - rok wcześniej było to 388,2 tysiąca urodzeń.

"Należy podkreślić, że zmiany w ostatnich latach w liczbie urodzeń miały miejsce w kontekście malejącej liczby kobiet w wieku rozrodczym. Od początku XXI wieku populacja kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) zmniejsza się" - zaznaczył resort.

Ministerstwo podało, że w 2018 roku liczba kobiet w wieku 15-49 lat wyniosła około 9 milionów, o 65,3 tysiąca mniej niż w 2017 roku.

"W efekcie współczynnik dzietności w 2018 roku uległ niewielkiemu spadkowi do poziomu 1,435" - dodano.

Rynek pracy

Ponadto z przeprowadzonej analizy na podstawie jednostkowych danych kwartalnych badania BAEL wynika, że w 2018 roku program Rodzina 500 plus nie miało znaczącego wpływu na zmianę sytuacji na rynku pracy kobiet w wieku 25-49 lat.

"Spośród ogółu 2932 tysięcy kobiet mieszkających w gospodarstwach domowych otrzymujących świadczenie wychowawcze około 92 procent matek zadeklarowało, że przyznanie wsparcia finansowego nie spowodowało podjęcia przez nie żadnych działań, które zmieniłyby ich sytuację na rynku pracy" - czytamy.

Jak dodano, "jedynie około 1 procent wskazało, że świadczenie wychowawcze skłoniło je do podjęcia decyzji o rezygnacji z pracy zawodowej".

Jako pierwszy o sprawozdaniu ministerstwa rodziny w sprawie 500 plus napisał dziennik "Rzeczpospolita".

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Pozostałe wiadomości