Prezydent podpisał umowę o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Izraelem

Z kraju

Berlin chce obniżyć zasiłki dla obcokrajowców z Unii EuropejskiejTVN24 BiS
wideo 2/3

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie ratyfikacji umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Izraelem - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Zawarte w niej rozwiązania pozwolą m.in. na sumowanie okresów ubezpieczenia z obu państw, aby ustalić prawo do emerytury lub renty.

Rządowa ustawa wynika z podpisania 22 listopada 2016 r. w Jerozolimie umowy między Polską a Izraelem o zabezpieczeniu społecznym. Umowa pozwala też na transfer przyznanych świadczeń, np. emerytalnych, osobom mieszkającym na stałe w Izraelu.

Świadczenia i zasiłki

Zgodnie z ustawą po stronie polskiej umowa w sprawie zabezpieczenia społecznego obejmuje: świadczenia macierzyńskie, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, jednorazowe odszkodowania oraz renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłki pogrzebowe. Po stronie izraelskiej zakres umowy obejmuje: świadczenia macierzyńskie, świadczenia emerytalne i rodzinne (w rozumieniu rent rodzinnych), świadczenia na wypadek inwalidztwa, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, zasiłki pogrzebowe (objęte ubezpieczeniem emerytalnym). Umowa nie obejmuje świadczeń rodzinnych. "Powodem takiej decyzji są zbyt duże różnice, obowiązujące w zakresie tych świadczeń, w polskim i izraelskim systemie zabezpieczenia społecznego. Różnice te skutkują brakiem możliwości koordynacji wymienionych świadczeń i zapewnienia w umowie symetrii uregulowań" – wyjaśniono w uzasadnieniu ustawy. Dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym zapewniają koordynację systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujących w Polsce i drugim umawiającym się państwie. Tego rodzaju umowy Polska podpisała m.in. z Austrią, Belgią, Francją, Niemcami i Węgrami.

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24