TVN24 Biznes | Z kraju

Blokowanie stron w internecie budzi kontrowersje. Rzecznik przedsiębiorców interweniuje

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
PAP
Eksperci przestrzegają przed oszustami internetowymi
Eksperci przestrzegają przed oszustami internetowymiTVN24 BiS
wideo 2/3
TVN24 BiSEksperci przestrzegają przed oszustami internetowymi

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców postuluje, aby blokowanie i wyłączanie stron internetowych przedsiębiorców - co przewiduje projekt zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - mogło odbywać się wyłącznie za uprzednią zgodą sądu.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów trafił do konsultacji pod koniec września br. Rzecznik MŚP przypomniał, że projekt zakłada uzupełnienie kompetencji Prezesa UOKiK o te, przewidziane rozporządzeniem 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia, "w przypadku braku innych skutecznych środków" organ ochrony konsumentów, czyli Prezes UOKiK, ma prawo do nakazania "usunięcia treści lub ograniczenia dostępu do interfejsu internetowego lub nakazania umieszczenia wyraźnego ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na interfejs internetowy".

Będzie mógł też nakazać dostawcy usług hostingowych usunięcie lub wyłączenie interfejsu internetowego lub ograniczenia dostępu do niego. W odpowiednich przypadkach będzie też mógł nakazać rejestrom domen i podmiotom rejestrującym domeny usunięcia pełnej nazwy domenowej (FQDN) i umożliwienie jej rejestracji.

Blokowanie stron przez Prezesa UOKiK

Zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, projekt powinien przewidywać konieczność uzyskania uprzedniej zgody sądu na wydanie przez Prezesa UOKiK decyzji o nakazaniu przedsiębiorcy usunięcia nieprawidłowych treści ze strony, zamieszczenia na stronie ostrzeżenia lub w ostateczności usunięcia nazwy domenowej.

W opinii Rzecznika wprowadzenie tak szerokich uprawnień może doprowadzić do naruszenia fundamentalnej i konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej.

W ocenie Rzecznika istnieje realne zagrożenie, że skorzystanie z projektowanych uprawnień, zwłaszcza do "nakazania przedsiębiorcy usunięcia domeny internetowej" w obecnych uwarunkowaniach rynkowych, "niejednokrotnie zmierzałoby do spowodowania zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza przez niewielkie firmy, których podstawowym kanałem sprzedaży i dystrybucji usług jest internet". 

UWAGI RZECZNIKA MŚP DO RZĄDOWEGO PROJEKTU

Rzecznik MŚP wskazał również, że projektowane regulacje powinny gwarantować, iż zastosowanie się przez firmy hostingowe do wystąpienia Prezesa UOKiK wyłącza ich odpowiedzialność względem usługobiorców za ewentualne szkody związane z zastosowaniem się do niego. Wydaje się to logiczną realizacją zasady zaufania do władzy publicznej - ocenił Rzecznik.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Autor:mb

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości