Mężczyźni częściej zostają po godzinach, kobiety bardziej angażują się w pracę. Wyniki badań

Autor:
jdw//az
Źródło:
PAP, pracuj.pl
Czym jest wypalenie zawodowe? Psycholog wyjaśnia
Czym jest wypalenie zawodowe? Psycholog wyjaśniaTVN24
wideo 2/5
TVN24Czym jest wypalenie zawodowe? Psycholog wyjaśnia

Zaangażowanie pracowników w powierzane im obowiązki jest większe od wstępnie szacowanego przez analityków - wynika z opublikowanego w listopadzie badania portalu Pracuj.pl. Kobiety częściej deklarują zaanagażowanie w obowiązki zawodowe. Mężczyźni - poświęcanie na pracę ponad ośmiu godzin dziennie. Zdecydowana większość ankietowanych unika brania na siebie dodatkowych zadań. W badaniu wzięło udział 1790 pracujących Polaków. 

"Z badania Pracuj.pl wyłania się pewien charakterystyczny sposób postrzegania wyzwań zawodowych. Wysoki odsetek osób deklarujących zaangażowanie w pracy wskazuje, że postrzegamy siebie zazwyczaj jako rzetelnych specjalistów. Jednocześnie jednak dla części z nas nie łączy się to z gotowością na realizację dodatkowych zadań, wykraczanie poza sztywne ramy codziennego, znanego sobie grafiku" - komentuje wyniki badania Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Grupie Pracuj. 

Zaangażowanie Polaków w pracę

Jak wynika z raportu Pracuj.pl, kobiety częściej niż mężczyźni deklarują angażowanie się w powierzone im obowiązki zawodowe. W przypadku pań odsetek odpowiedzi świadczących o zaangażowaniu w pracę wynosił 83 procent, a w przypadku mężczyzn 76 procent. Różnice w tej kwestii można zauważyć także ze względu na rodzaj zatrudnienia - wśród pracowników biurowych zaangażowanie zadeklarowało 82 procent ankietowanych, a wśród pracowników fizycznych 75 procent. 

Średnio przez osiem godzin dziennie pracuje 54% badanych Polaków posiadających zatrudnienie. Wśród grup wiekowych na tle innych wyróżniają się najmłodsi respondenci, którzy najrzadziej poświęcają czas na obowiązki zawodowe w tym wymiarze (44%). Poświęcanie ponad ośmiu godzin na pracę dziennie deklaruje 29% badanych panów i 19% pań. 

Warto jednak dodać, że aż 37 procent respondentów stwierdziło, że w pracy stara się unikać dodatkowych zadań. Niechęć do dodatkowych obowiązków nie oznacza zaniedbywania pracy - pracownicy ci wykonują wszystkie te czynności, które zostały wcześniej uzgodnione z pracodawcą, ale nie przejawiają dodatkowej inicjatywy. Unikanie dodatkowych zadań częściej deklarowali pracownicy fizyczni (48%) niż biurowi (34%). 

ZOBACZ TEŻ: Trzy podstępne objawy wypalenia zawodowego. Nie tylko zmęczenie, podkreśla neurobiolog

Poczucie docenienia w pracy

Jak wynika z danych zebranych przez Pracuj.pl, mniej niż czworo na 10 przebadanych Polaków wyznało, że w ich miejscu pracy ponadprzeciętna inicjatywa jest odpowiednio doceniana i opłaca się pracownikom. Dodatkowo, aż 26 procent respondentów zadeklarowało, że nie czują się odpowiednio doceniani w miejscu zatrudnienia. Poczucie to przekłada się nie tylko na niezadowolenie, ale i na fluktuację pracowników. Aż 27 procent ankietowanych poszukujących aktywnie pracy decyduje się na zmianę zatrudnienia właśnie ze względu na poczucie niedocenienia przez aktualnego pracodawcę. 

"Pracownik, który nie widzi własnej korzyści w angażowaniu się w codzienne obowiązki, jest zdecydowanie mocniej narażony na wypalenie, niechęć wobec pracy, a w dłuższej perspektywie na odejście z firmy" - podsumowuje wyniki raportu Agnieszka Bieniak, dyrektorka HR w Grupie Pracuj.

ZOBACZ TEŻ: Wypalenie zawodowe najrzadziej dotyka ludzi, którzy pracują hybrydowo

Autor:jdw//az

Źródło: PAP, pracuj.pl

Pozostałe wiadomości