TVN24 Biznes | Z kraju

Ustawa podatkowa Polskiego Ładu. Jest podpis prezydenta

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP
Polski Ład. Zmiany podatkowe z podpisem prezydenta
Polski Ład. Zmiany podatkowe z podpisem prezydentaTVN24
wideo 2/8
TVN24Polski Ład. Zmiany podatkowe z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianach podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Jedną z najistotniejszych zmian ma być podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 złotych. Rewolucja podatkowa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

Prezydent podpisał ustawę podatkową Polskiego Ładu

Jak podała kancelaria 15 listopada 2021 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

"Deklarowanym celem ustawy jest: 'stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego, który pozwoli Polsce na zajęcie dominującej pozycji w wyścigu o inwestycje, będącego efektem procesu zmiany globalnych łańcuchów dostaw'. W treści uzasadnienia wskazuje się również na potrzebę szukania nowych rozwiązań wspierających wzrost oraz stabilizację nadwyrężonych na skutek pandemii wpływów budżetowych. W tym celu proponuje się projekt tzw. Podatkowego Restartu Gospodarki, którego ważną częścią ma być przeprowadzenie szerokiego programu repatriacji kapitału, finansowego i ludzkiego" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Podatki według Polskiego Ładu

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych ustawą zaliczono m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł; podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32 proc.

Wskazano także na rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody. Zgodnie z informacją ulgi obejmą przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej; przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich.

Poza tym zwrócono uwagę na wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej, czy "zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł".

Komunikat wskazuje, że dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej pozostaną opodatkowane wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zniesione ma być prawo podatnika PIT i CIT do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Zwrócono także uwagę na zmianę zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz "likwidację prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne".

Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezydenta RP wprowadzony zostanie minimalny podatek dochodowy (od osób prawnych) w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowani, ustanowione będą zasady opodatkowania spółki holdingowej oraz wprowadzona instytucja tymczasowego zajęcia nieruchomości.

Ustawa wprowadza także instytucję porozumienia inwestycyjnego; zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu.

Przewidziano ponadto: ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT; nałożenie na konsumenta obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł; wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego; abolicję podatkową dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne poprzez wprowadzenie przejściowego ryczałtu od dochodów w wysokości 8 proc. podstawy opodatkowania.

Zmiany, z pewnymi wyjątkami, mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Apel o weto

Rada Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP apelowała do Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy podatkowej Polskiego Ładu. Przedsiębiorcy zwracali uwagę między innymi na naruszenie trybu prowadzenia konsultacji społecznych. 

Zdaniem Rady Przedsiębiorczości, w przypadku tak licznych zmian, jakie przewiduje Polski Ład, podatnicy będą mieli na przygotowanie się do nich mniej niż dwa miesiące i w dodatku będą to miesiące przypadające na bardzo wymagający dla każdej firmy okres przełomu roku.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości