TVN24 Biznes | Z kraju

Podwyżki dla polityków przyjęte. Posłowie zarobią o kilka tysięcy złotych więcej

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP
Kuczyński: podwyżki dla parlamentarzystów są horrendalne
Kuczyński: podwyżki dla parlamentarzystów są horrendalneTVN24
wideo 2/5
TVN24Kuczyński: podwyżki dla parlamentarzystów są horrendalne

Sejm przyjął dwie z czterech uchwalonych przez Senat poprawek do ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Poprawki te dotyczą doprecyzowania zasad naliczania wynagrodzeń. Premier, wiceministrowie oraz posłowie będą zarabiać o około 5 tys. zł więcej niż obecnie, a marszałkowie Sejmu i Senatu o 9 tys. zł więcej. 

Podczas piątkowych obrad Sejm głosował nad przyjęciem bądź odrzuceniem zgłoszonych przez Senat poprawek do uchwalonej w sierpniu nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Podwyżki dla polityków - głosowanie w Sejmie

Sejmowa Komisja Finansów publicznych zaopiniowała przyjęcie dwóch z czterech senackich poprawek, które doprecyzowały zasady naliczania wynagrodzeń dla wymienionych w ustawie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Zgodnie z opinią komisji pierwsza poprawka, dotycząca zasad waloryzacji wynagrodzeń, została odrzucona - za odrzuceniem głosowało 259 posłów, przeciw 174, a 9 wstrzymało się od głosu. Z kolei trzecia poprawka również została przez Sejm odrzucona.

Druga i czwarta poprawka, głosowane łącznie, zostały przyjęte - nikt nie głosował za ich odrzuceniem, a przeciw odrzuceniu głosowało 435 posłów. 9 posłów wstrzymało się od głosu.

Wynagrodzenia polityków - zmiany

Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe została uchwalona przez Sejm 11 sierpnia. Dokonuje ona zmian w systemie wynagradzania prezydenta oraz byłych prezydentów, a także zasad ustalania maksymalnej wysokości diet lub wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli. Wynagrodzenie prezydenta ma się składać z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej, co oznacza wzrost o 40 proc. w stosunku do obecnej wartości.

Ustawa została uchwalona z uwzględnieniem zaproponowanych przez klub PiS poprawek. Poprawki te m.in. dodają przepisy regulujące kwestię ubezpieczeń społecznych dla małżonka prezydenta RP, a także regulują naliczanie wynagrodzeń dla urzędników Państwowej Komisji Wyborczej.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Przyjęcie przez parlament tej noweli było odpowiedzią na inicjatywę prezydenta, który w sierpniu podpisał rozporządzenie, wprowadzające podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, w tym podsekretarzy stanu (wiceministrów). Dzięki rozporządzeniu wzrosną także uposażenia parlamentarzystów, bo - zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora - ich uposażenie odpowiada 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu (z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat).

PODWYŻKI DLA POLITYKÓW - SPRAWDŹ, ILE ZAROBIĄ >>>

Głosowanie w Senacie

Na ostatnim posiedzeniu Senatu senatorowie opowiedzieli się na przyjęciem kilku doprecyzowujących i legislacyjnych poprawek do ustawy, które zostały przedstawione na posiedzeniu połączonych komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz budżetu i finansów publicznych.

Nie poparli jednak zarekomendowanych przez komisję poprawek, zakładających m.in., że wzrost wynagrodzenia prezydenta będzie obowiązywał dopiero od następnej kadencji głowy państwa. Nie poparli także poprawek skreślających przepisy przewidujące objęcie małżonka prezydenta RP i żon byłych prezydentów obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, a także zwiększenie wysokości wynagrodzeń członków Państwowej Komisji Wyborczej.

Autor:mp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości