PKP Cargo z milionową karą od UOKiK

Z kraju

Flickr (CC BY 2.0) | Paul SmithNa PKP Cargo została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 14,2 mln zł

Spółka PKP Cargo nadużywała swojej pozycji rynkowej - czytamy w komunikacie UOKiK. Skutkiem niedozwolonych działań było ograniczenie konkurencji na rynku towarowych przewozów kolejowych. Na PKP Cargo została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 14,2 mln zł.

Urząd ustalił, że w 2006 roku spółka wprowadziła regulacje, na podstawie których mogła odmówić podpisania umowy specjalnej z przedsiębiorcą, którego uznała za swojego konkurenta. Tego typu kontrakt oznaczał przyznanie atrakcyjnych upustów cenowych i mogły go podpisać podmioty, które nie rywalizowały bezpośrednio z PKP Cargo.

Takie działania uniemożliwiły konkurentom spółki rozwój własnej działalności, pozyskiwanie nowych klientów, a tym samym możliwość rywalizacji rynkowej z dominantem. Zakwestionowana praktyka miała zatem negatywny wpływ na rozwój konkurencji na rynku towarowych przewozów kolejowych - czytamy w komunikacie.

Okoliczności łagodzące

Prawo ochrony konkurencji zakazuje nadużywania przez przedsiębiorcę pozycji dominującej na rynku ze szkodą dla konkurencji. Niedozwolona praktyka trwała do 2007 roku - twierdzi Urząd.

Na PKP Cargo została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 14,2 mln zł. Jednym z czynników, który miał wpływ na obniżenie kary finansowej był długi czas, jaki upłynął od wszczęcia postępowania w 2006 roku do wydania decyzji w 2015 roku.

Decyzja nie jest prawomocna. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nie pierwszy raz

Należy podkreślić, że jest to druga decyzja Urzędu w ramach postępowania wszczętego w 2006 r., na wniosek jednego z konkurentów spółki – CTL Logistcs.

Poprzednia wydana była w 2009 roku. Na PKP Cargo została wówczas nałożona kara finansowa w wysokości ponad 60 mln złotych. Decyzję podtrzymały sądy kolejnych instancji, jednak w październiku 2013 roku Sąd Najwyższy uchylił te wyroki i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK).

Głównym powodem, który podał SN, było rozszerzenie przez Urząd zakresu postępowania w jego trakcie. Pierwotnie postawiony zarzut dotyczył umów specjalnych, natomiast po zmianie polityki handlowej przez PKP Cargo został rozszerzony na odmowę podpisania umów handlowych, przewidujących upusty cenowe.

W marcu 2014 r. SOKiK uchylił decyzję z 2009 roku, dlatego UOKiK był zobowiązany do kontynuowania postępowania w tej sprawie, w zakresie ograniczonym do pierwotnego zarzutu.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Flickr (CC BY 2.0) | Paul Smith