Kupujemy więc gospodarka ma się lepiej. Prognoza na koniec roku

Z kraju

ShutterstockPKB w IV kw. przyspieszy wobec III kw., głównie dzięki spożyciu prywatnemu - MR

PKB w IV kwartale przyspieszy wobec III kwartału, głównie dzięki spożyciu prywatnemu - ocenia Ministerstwo Rozwoju.

PKB w III kwartale wzrósł o 2,5 proc., czyli poniżej oczekiwań analityków.

Tempo przyspieszy

"W ocenie Ministerstwa Rozwoju, tempo wzrostu w ostatnim kwartale 2016 r. powinno nieznacznie przyśpieszyć, głównie na skutek przyśpieszenia tempa spożycia prywatnego. Stopniowo będą odradzać się także inwestycje, których tempo spadku powinno wyhamować w ostatnim kwartale 2016 r." - napisał resort w odpowiedzi na interpelację poselską.

MR spodziewa się, że oczekiwane spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w 2016 r. będzie, w głównej mierze, skutkiem spowolnienia inwestycji, m.in. przez opóźnienia we wdrażaniu projektów z nowej perspektywy finansowej.

"Potwierdzają to dane dotyczące nakładów inwestycyjnych, w szczególności nakładów w sektorze publicznym, głównie samorządowym. Władze samorządowe wstrzymują się z inwestycjami ze względu na kalendarz wyborów samorządowych. Inwestycje w tym sektorze powinny więc rozpocząć się na przełomie lat 2017-2018. W ocenie Ministerstwa Rozwoju struktura wzrostu gospodarczego pozostaje korzystna i wskazuje na zrównoważony rozwój polskiej gospodarki" - napisano.

Gdzie problem?

W ocenie MR negatywny wpływ inwestycji wynika z czynników jednorazowych, dotyczy głównie inwestycji publicznych, nakładów na budynki i budowle niezwiązanych z nakładami mieszkaniowymi i jest skoncentrowany w sektorach transportu i dostaw wody.

"Nakłady na maszyny i urządzenia, jak i na budynki i budowle mieszkaniowe, nie notują spadków. Uwzględniając podażową stronę gospodarki, należy zwrócić uwagę na stabilne tempo wzrostu wartości dodanej (dane oczyszczone z wahań sezonowych) we wszystkich sektorach, z wyjątkiem budownictwa i transportu. W zbliżonym tempie, w porównaniu z poprzednim kwartałem, rozwijał się sektor przemysłowy, stabilnie rosły też działy usług" - napisano.

MR oczekuje, że spowolnienie w sektorze budowlanym powinno stopniowo wygasać w kolejnych kwartałach.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock