PIT za 2022 rok. Kto będzie musiał dopłacić, kto dostanie zwrot podatku

Autor:
mp,kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
PIT 2022. Marek Kolibski o rozliczeniu za pomocą usługi Twój e-PIT
PIT 2022. Marek Kolibski o rozliczeniu za pomocą usługi Twój e-PITTVN24 BiS
wideo 2/6
TVN24 BiSPIT 2022. Marek Kolibski o rozliczeniu za pomocą usługi Twój e-PIT

Rozliczenia PIT za 2022 rok ruszają już wkrótce. W środę 15 lutego resort finansów udostępni rozliczenia podatkowe w ramach usług Twój e-PIT. W tym roku podatnicy po raz pierwszy rozliczą się z fiskusem zgodnie z zasadami z tak zwanego Polskiego Ładu.

PIT za 2022 rok - kto i od kiedy może rozliczyć się w systemie Twój e-PIT?

15 lutego zostaną udostępnione elektroniczne zeznania podatkowe za 2022 rok. Od rana w ramach usługi Twój e-PIT będzie można rozliczyć się z urzędem skarbowym za pomocą wypełnionych już wstępnie przez fiskusa zeznań takich jak PIT-37 i PIT-38.

W systemie będą dostępne również PIT-28 i PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Nowością w 2023 r. będzie PIT-DZ. To informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

Przygotowaną przez urząd deklarację podatkową możemy zaakceptować i wysłać. Możemy też wprowadzić do niej poprawki, na przykład dodać ulgi, z których chcemy skorzystać, a których fiskus na tym etapie nie uwzględnił.

Czas na rozliczenie z podatków mamy do 2 maja. "Zeznanie PIT-37 niezmienione przez podatnika zostanie automatycznie zaakceptowane 2 maja 2023 r. W tym przypadku złożenie zeznania nie będzie wymagało żadnej aktywności podatnika" - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

PIT-36 czy PIT-37 - jakie zeznanie złożyć?

Jaką deklarację powinniśmy złożyć? Z najpopularniejszej, czyli PIT-37, korzystają osoby, które miały przychody uzyskane i rozliczane za pośrednictwem płatników. Zatem PIT-37 wypełnią pracownicy na etacie, zleceniobiorcy i te osoby, którym zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik (np. pracodawca czy zleceniodawca).

Osoby mające przychody z wielu źródeł, w tym część bez pośrednictwa płatnika (pracodawcy), wybierają PIT-36. PIT-36 jest przeznaczony np. dla działalności gospodarczej. Na tym druku rozliczają się te osoby, które samodzielnie obliczały zaliczkę na podatek dochodowy i wpłacały ją do urzędu skarbowego. Chodzi na przykład o podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskali przychody z najmu, podnajmu czy dzierżawy. Warto pamiętać, że PIT-36 jest adresowany do osób rozliczających się według skali podatkowej.

Jak obliczyć podatek? Skala podatkowa

Do wyliczenia podatku od dochodu ustalonego według zasad ogólnych, na przykład przy umowie o pracę, stosowana jest skala podatkowa. Dochód z etatu łączy się z innymi dochodami, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, np. z emerytury, z umowy zlecenia.

Oto skala podatkowa w 2022 roku:

podatki.gov.pl

Oznacza to, że gdy podstawa obliczenia podatku jest do 120 tys. zł podatek wynosi 12 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł, a powyżej 120 tys. zł podatek wynosi 10 800 zł plus 32 proc. nadwyżki ponad 120 tys. zł.

"Ustalając wysokość podatku według skali podatkowej, uwzględniasz kwotę zmniejszającą podatek. Wysokość tej kwoty jest uzależniona od wysokości dochodu (podstawy obliczenia podatku)" - tłumaczy MF.

Jak i gdzie złożyć zeznanie podatkowe?

PIT za 2022 rok można złożyć elektronicznie przez e-Deklaracje albo w usłudze Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy. Kolejną opcją jest wypełnienie druku tradycyjnie, w formie papierowej.

"Zeznanie w formie papierowej możesz zanieść do urzędu skarbowego lub przesłać je do urzędu pocztą, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwróć uwagę, że zeznanie powinno być nadane w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej) przed upływem terminu na złożenie zeznania" - wyjaśniono na stronie rządowej.

Jak podpisać zeznanie podatkowe?

"Zeznanie składane w formie papierowej podpisz własnoręcznie" - wskazał fiskus. Z kolei w przypadku zeznania elektronicznego składanego poprzez usługę Twój e-PIT, trzeba zalogować się do serwisu e-Urząd Skarbowy przy użyciu:

- login.gov.pl - czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej; - aplikacji mObywatel; - danych podatkowych - chodzi o PESEL lub NIP, datę urodzenia, kwotę przychodu z rozliczenia za 2021 r., kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2022 r. (np. PIT-11), co potwierdza się kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2021 rok (jeżeli chociaż jedna z tych kwot wynosi "0" (zero), trzeba się zalogować do usługi Twój e-PIT wyłącznie przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel).

"Po zalogowaniu, wysłanie zeznania przez usługę Twój e-PIT nie wymaga dodatkowej weryfikacji" - wyjaśniono.

PIT 2023 - do kiedy zwrot podatku?

Kiedy podatnik może spodziewać się zwrotu w razie nadpłaty podatku? Termin ten uzależniony jest od sposobu złożenia zeznania podatkowego.

Jeżeli podatnik rozliczał PIT za 2022 roku elektronicznie, na przykład w systemie Twój e-PIT, urząd skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaty. Termin liczony jest od dnia wysłania zeznania, chyba że zeznanie złożone zostało automatycznie – wówczas termin liczony jest od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin złożenia zeznania. W praktyce w ostatnich latach zwrot podatku przy rozliczeniu elektronicznym następował znacznie szybciej niż 45 dni.

W przypadku złożenia zeznania podatkowego w papierowej formie, urząd skarbowy ma trzy miesiące na zwrot nadpłaty.

Wiceszef MF Artur Soboń mówił wcześniej, że wartość zwrotów za rok 2022 będzie o około 7 mld zł większa niż w poprzednim roku.

- Stanie się tak, bo o 5 punktów procentowych obniżyła się (w lipcu) stawka podatkowa (z 17 proc. do 12 proc. - red.), bo umowy cywilnoprawne nie były objęte kwotą wolną, więc jeśli ktoś miał umowę zlecenie, wówczas z całą pewnością nadpłacał - wyjaśniał.

Wcześniej informowaliśmy, że na zwrot podatku mogą liczyć m.in. emeryci, którzy mają świadczenia przekraczające 2500 brutto miesięcznie. Zwrot będzie się wiązał z tym, że początkowo nadwyżka ponad 2500 zł była opodatkowana według stawki 17 proc., a następnie wprowadzono 12 proc. z mocą wsteczną od 1 stycznia.

PIT za 2022 rok a dopłata podatku. Co zrobić?

Jeżeli ze złożonego zeznania podatkowego wynika konieczność dopłaty podatku, podatnik może zapłacić go gotówką np. w kasie urzędu skarbowego lub bezgotówkowo. Co ważne, od 2020 roku podatek w razie przelewu wpłacany jest na indywidualny mikrorachunek podatkowy. 

Podatnik, który rozlicza PIT w systemie Twój e-PIT, może zapłacić podatek za pośrednictwem tej usługi, wybierając opcję "zapłać podatek".

- Szacujemy, że dopłaty w rozliczeniu rocznym (PIT, podatku dochodowego od osób fizycznych - red.) za 2022 rok będzie musiało dokonać 1,2 miliona podatników, a więc mniej niż w latach poprzednich. W 2021 roku dopłat musiały dokonać dwa miliony podatników - informował Soboń.

Przypomniał, że w ubiegłym roku została podniesiona kwota wolna w podatku dochodowym do 30 tys. zł oraz próg podatkowy, powyżej którego dochody są objęte 32-proc. podatkiem. - Gdybyśmy tych zmian nie przeprowadzili, liczba podatników, którzy mogliby liczyć się z dopłatą, byłaby wielokrotnie większa, większe kwoty byłyby też dopłacane. Po zmianach te kwoty są znacznie niższe – powiedział wiceminister Soboń.

Jego zdaniem z koniecznością dopłaty muszą się liczyć podatnicy, którzy uzyskiwali przychody z kilku źródeł i przekroczyli próg 120 tys. zł, a więc zostali objęci stawką 32-proc., a także ci, którzy płacili zaliczki według zasad z 2021 r., bo wówczas nie objęły one całości należnego podatku.

PIT 2022 - darowizna na rzecz OPP

Wniosek o przekazanie 1,5 proc. podatku - rok temu to był 1 proc. - na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcemy przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5 proc. podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcemy, by wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, można go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli dokonujemy rozliczenia rocznego korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym przez fiskusa zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazana została część podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5 proc. podatku). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazany został cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w deklaracji za rok 2022.

Oczywiście można zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, a także cel szczegółowy.

PIT 2022 - czy w usłudze Twój e-PIT można rozliczyć się z małżonkiem?

W ramach usługi Twój e-PIT można rozliczać się z małżonkiem. Zeznanie składane jest tylko przez małżonka, który występuje pierwszy na zeznaniu i w ten sposób składa oświadczenie o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

PIT 2022 - ulga dla młodych

Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, i które uzyskały przychody w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia, praktyk absolwenckich, stażu uczniowskiego czy zasiłku macierzyńskiego są zwolnione od podatku do pewnego progu dochodów. Ulga dla młodych wynosi maksymalnie 85 528 zł w roku podatkowym.

Jak podaje na swoich stronach fiskus, osoby uzyskujące wyłącznie przychody, które w całości objęte są ulgą, nie mają obowiązku złożenia zeznania rocznego.

PIT 2022 - ulga zerowy PIT dla seniora

Seniorzy mogą natomiast skorzystać z ulgi określanej jako zerowy PIT dla seniora. Z rozwiązania mogą skorzystać osoby, które mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury rezygnują z jej pobierania i są aktywne zawodowo.

Z podatku zwolnione są zarobki osiągane w ramach pracy na etacie, z umowy zlecenia zawartej z firmą, przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tutaj również obowiązuje jednak limit - do kwoty 85 528 zł rocznie.

PIT 2022 - ulga na dziecko

W rozliczeniu można skorzystać też z ulgi na dziecko. Odliczenie w zeznaniu PIT przysługuje na dzieci: małoletnie (nie ukończyły 18. roku życia), bez względu na wiek, jeśli w 2021 roku otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną lub do ukończeniu 25 roku życia, jeśli uczą się lub studiują w Polsce lub za granicą, a ich roczne dochody nie przekroczyły 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej).

W przypadku jednego dziecka obowiązują jednak pewne limity. W roku podatkowym nie mogą one przekroczyć kwoty 112 000 zł w przypadku małżeństw i 112 000 zł w przypadku osób samodzielnie wychowujących dziecko.

"Jeżeli wykonywałeś władzę rodzicielską w stosunku do dwójki lub więcej dzieci – ulga przysługuje bez względu na wysokość uzyskanych przez ciebie dochodów" - wyjaśniono na stronie rządowej.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp,kris/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Rada Unii Europejskiej zaakceptowała, zgodnie z rekomendacją KE, modyfikację polskiego Krajowego Planu Odbudowy. To oznacza też zgodę na wypłatę zaliczki dla Polski - poinformował Maciej Sokołowski, korespondent TVN24 w Brukseli. Chodzi o ponad 5 miliardów euro z programu RePowerEu, przeznaczonego na odchodzenie od rosyjskich paliw kopalnych i inwestycje w zielone technologie.

Ogromna zaliczka dla Polski. Jest decyzja Rady UE

Ogromna zaliczka dla Polski. Jest decyzja Rady UE

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

PGNiG Termika wezwało konsorcjum Mitsubishi i Polimeksu do zapłaty 244,4 miliona złotych z tytułu kar umownych dotyczących kontraktu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie - podał Polimex Mostostal w komunikacie giełdowym.

Spółka PGNiG domaga się blisko ćwierć miliarda złotych. "Kłótnia w państwowej rodzinie"

Spółka PGNiG domaga się blisko ćwierć miliarda złotych. "Kłótnia w państwowej rodzinie"

Autor:
mb
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Senat opowiedział się w piątek za ustawą, która ma przedłużyć do połowy 2024 roku zamrożenie cen energii. Do przepisów nie wprowadzono żadnych poprawek. Ustawa została przygotowana przez posłów Polski 2050-Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej.

Ceny prądu w 2024 roku. Jest decyzja Senatu

Ceny prądu w 2024 roku. Jest decyzja Senatu

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

Paliwa na stacjach paliw powinny dalej tanieć. Tak wynika z najnowszych prognoz analityków. Jednocześnie eksperci z E-petrol zwrócili uwagę, że tankowanie mogłoby być jeszcze tańsze, "ale aktualnie obserwujemy w przypadku paliw bardzo wysokie marże detaliczne". Marże detaliczne informują nas, ile stacje zarabiają na litrze sprzedanego paliwa.

"Tankowanie mogłoby być tańsze". Eksperci zwracają uwagę na jeden szczegół

"Tankowanie mogłoby być tańsze". Eksperci zwracają uwagę na jeden szczegół

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

10 grudnia 2023 roku wypada przedostatnia w tym roku niedziela bez zakazu handlu. Oznacza to, że czynne będą większe sklepy oraz galerie handlowe. To efekt nowych przepisów.

Zmiany w handlu. Czy w najbliższą niedzielę zrobimy większe zakupy?

Zmiany w handlu. Czy w najbliższą niedzielę zrobimy większe zakupy?

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Jak wiecie, powstaje Ministerstwo Przemysłu w Katowicach. Pani profesor Marzena Czarnecka jest odpowiedzialna za skonstruowanie tego resortu. To było moje zobowiązanie, zostanie wypełnione - powiedział Donald Tusk podczas briefingu w Senacie.

To ona pokieruje nowym ministerstwem. Siedziba resortu poza Warszawą

To ona pokieruje nowym ministerstwem. Siedziba resortu poza Warszawą

Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Dwutygodniowy "niby-rząd" Mateusza Morawieckiego podjął decyzję wbrew opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - powiedział w piątek na konferencji prasowej szef PO Donald Tusk, odnosząc się do opinii ABW w sprawie budowy przez spółkę Orlen Synthos Green Energy tak zwanych małych reaktorów jądrowych.

"Bezprecedensowa, rujnująca dla państwa, wymiana ciosów". Tusk komentuje atomowy spór

"Bezprecedensowa, rujnująca dla państwa, wymiana ciosów". Tusk komentuje atomowy spór

Autor:
JW/ToL
Źródło:
PAP

Wbrew propagandzie i nieustannemu szczuciu tych, którzy odchodzą, nowy rok zacznie się od wypłaty 800 plus oraz 30 procent podwyżek dla nauczycieli. Mamy to zagwarantowane w naszym projekcie budżetu - mówił w piątek lider PO Donald Tusk.

Donald Tusk o 800 plus i podwyżkach dla nauczycieli

Donald Tusk o 800 plus i podwyżkach dla nauczycieli

Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Przeciętna roczna pensja członka zarządu spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2022 roku wzrosła o 15 procent wobec roku 2021 i wynosiła 917 tysięcy złotych brutto - wynika z badania przeprowadzonego przez Grand Thornton.

Tak zarabiają członkowie zarządów spółek giełdowych

Tak zarabiają członkowie zarządów spółek giełdowych

Autor:
JW/ToL
Źródło:
PAP Biznes

W czwartkowym losowaniu Lotto padła główna wygrana w wysokości prawie 2,4 miliona złotych. Szóstkę odnotowano w Krakowie - poinformował Totalizator Sportowy.

Szóstka w Lotto. Wiemy, gdzie padła

Szóstka w Lotto. Wiemy, gdzie padła

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt, który przewiduje, że emerytura stażowa przysługiwałaby, bez względu na wiek, osobom posiadającym okres składkowy wynoszący co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn.

Emerytury stażowe w Sejmie. Jest rządowy projekt

Emerytury stażowe w Sejmie. Jest rządowy projekt

Autor:
JW/ToL
Źródło:
PAP

Kontrolowany przez chiński kapitał strategiczny port w Tarencie (Taranto) na południu Włoch ma zostać, z poparciem USA, "odbity" przez polskie konsorcjum, które ma zainwestować w nadbrzeże 60 milionów euro - napisał w czwarte dziennik "La Verita".

Polskie konsorcjum ma przejąć włoski port z rąk Chin

Polskie konsorcjum ma przejąć włoski port z rąk Chin

Autor:
JW/ToL
Źródło:
PAP

Spółka Orlen Synthos Green Energy została zaopiniowana negatywnie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. "Postępowanie ABW prowadzone przez panów Wacławka, Kamińskiego i Wąsika (...) trudno określić inaczej niż jako niekompetentne i nieodpowiedzialne" - oceniła spółka atomowa w stanowisku przesłanym TVN24 Biznes. Firma nie uzyskała dostępu do uzasadnienia decyzji wydanej przez służby specjalne. "Będziemy chcieli ich odtajnienia na drodze sądowej" - zapowiada Orlen Synthos Green Energy.

Spółka Orlenu krytykuje działania ABW. "Niekompetentne i nieodpowiedzialne"

Spółka Orlenu krytykuje działania ABW. "Niekompetentne i nieodpowiedzialne"

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Po październikowych wyborach Ministerstwo Zdrowia przekazało związanej z Tadeuszem Rydzykiem Fundacji Lux Veritatis blisko 400 tysięcy złotych - wynika z odpowiedzi resortu na pytania posła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. Pieniądze zostały przekazane na zakup czasu antenowego w Telewizji Trwam, której Rydzyk jest dyrektorem. Miała zostać z nich sfinansowana emisja kampanii "Planuję długie życie". "Pieniądze pochodziły z Narodowej Strategii Onkologicznej" - zwraca uwagę w mediach społecznościowych polityk KO.

Blisko 400 tysięcy złotych z ministerstwa dla fundacji Rydzyka. Na emisję spotów

Blisko 400 tysięcy złotych z ministerstwa dla fundacji Rydzyka. Na emisję spotów

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czwartek wydał orzeczenie w sprawie frankowiczów. - TSUE znowu pomógł polskim sądom i polskiemu konsumentowi - ocenia Beata Strzyżowska, radczyni prawna. Tymczasem Związek Banków Polskich zauważył, że Trybunał "nie odpowiedział na kluczowe pytanie dotyczące przedawnienia roszczeń banków". W ocenie sektora bankowego czwartkowy wyrok "w żaden sposób nie zmienia sytuacji banków ani kredytobiorców".

Co dokładnie oznacza wyrok TSUE dla frankowiczów? Wyjaśniamy

Co dokładnie oznacza wyrok TSUE dla frankowiczów? Wyjaśniamy

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

To trochę jest tak, że czym bardziej ja zapewniam państwa, że jestem damą, tym mniej nią jestem. I tak to wypadło w wykonaniu prezesa Glapińskiego. Czym bardziej zapewniał nas o apolityczności Narodowego Banku Polskiego, tym mniej jest to prawdziwa deklaracja - powiedziała w programie "Wstajesz i Wiesz" o czwartkowym wystąpieniu prezesa NBP Adama Glapińskiego doktor habilitowana Aneta Zelek, ekonomistka z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. 

"To tylko potwierdzenie tezy, że bank jest upolityczniony"

"To tylko potwierdzenie tezy, że bank jest upolityczniony"

Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Skończyła się kampania wyborcza, pewne wzburzenie, skrajne opinie. Przechodzimy do normalnej pracy - powiedział podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. Zadeklarował, że polski bank centralny jest w stanie współpracować "z każdym rządem".

Adam Glapiński przekonuje, że NBP "z każdym rządem będzie współpracować dobrze"

Adam Glapiński przekonuje, że NBP "z każdym rządem będzie współpracować dobrze"

Autor:
mp/adso
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

W piątek lub sobotę podpiszę rozporządzenie o zerowym VAT na żywność - zapowiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. - Robimy to na wszelki wypadek, gdybyście przypadkiem chcieli się wycofać z tego - dodał premier.

Zerowy VAT na żywność. Deklaracja Mateusza Morawieckiego

Zerowy VAT na żywność. Deklaracja Mateusza Morawieckiego

Autor:
mp/adso
Źródło:
PAP

Cieszy nas bardzo postępujący szybko spadek inflacji. Inflacja spada i jest na ścieżce zmierzającej do naszego celu inflacyjnego - powiedział podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński.

Adam Glapiński: w ciągu dwóch lat inflacja dojdzie do celu inflacyjnego NBP

Adam Glapiński: w ciągu dwóch lat inflacja dojdzie do celu inflacyjnego NBP

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Artur Soboń, polityk PiS i były wiceminister finansów, został w środę powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę do zarządu Narodowego Banku Polskiego. O nominację był pytany przez dziennikarzy szef banku centralnego Adam Glapiński po swojej comiesięcznej konferencji prasowej. - Właśnie idę się z nim przywitać - odparł jedynie.

Glapiński pytany o nowego członka zarządu NBP. "Właśnie idę się z nim przywitać"

Glapiński pytany o nowego członka zarządu NBP. "Właśnie idę się z nim przywitać"

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP