Z kraju

Wnioski w sprawie niższych cen prądu. Ministerstwo odpowiada na dziesięć pytań

Z kraju

Szef kancelarii premiera o cenach prądu w 2020 roku
Szef kancelarii premiera o cenach prądu w 2020 rokuRMF FM
wideo 2/21

Czy gospodarstwa domowe muszą składać oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej? W jakiej formie należy składać oświadczenia? Czy należy złożyć oświadczenie w przypadku, gdy nie jestem stroną umowy? To tylko część pytań związanych z zamrożeniem cen prądu, na które odpowiedziało Ministerstwo Energii.

Zgodnie z nowelizacją tak zwanej ustawy o cenach prądu, oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej będzie można składać do 13 sierpnia.

Przedłużenie - po podpisaniu noweli przez prezydenta - będzie obowiązywać z mocą wsteczną, od 27 lipca, tak by oświadczenia, które dotarły do sprzedawców po terminie, a przed wejściem w życie nowelizacji, były uznane za ważne. Termin ustawowy na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej mijał w sobotę 27 lipca, dlatego oświadczenia złożone w poniedziałek 29 lipca również były akceptowane.

W komunikacie na stronie Ministerstwo Energii odpowiedziało na najczęściej zadawane pytania dotyczące oświadczeń.

1. Czy gospodarstwa domowe muszą składać oświadczenia?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Energii, odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci niskich napięć, a więc również gospodarstwa domowe, nie muszą składać oświadczeń i automatycznie skorzystają z działań osłonowych w drugim półroczu 2019 roku.

Taki obowiązek mają mikro- i małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się między innymi organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Rozwiązania te mają również zastosowanie do podmiotów prowadzących działalność rolniczą, korzystających z innych taryf niż taryfa G.

2. Do kogo należy złożyć oświadczenie?

Oświadczenie należy złożyć do przedsiębiorstwa energetycznego, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z odbiorcą.

3. W jakiej formie należy składać oświadczenia?

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej można składać na trzy sposoby.

Po pierwsze, pismo można złożyć osobiście w punktach obsługi klienta danego przedsiębiorstwa. Po drugie, jest także możliwość przesłania oświadczenia pocztą w wersji papierowej. Ministerstwo wskazywało wcześniej, że decydująca jest data stempla pocztowego.

Odbiorcy mogą również przesłać pismo za pomocą poczty elektronicznej. Należy jednak pamiętać, że oświadczenie musi zostać podpisane podpisem kwalifikowanym.

Dodatkowo, ME przypomina, że oświadczenie musi być podpisane przez upoważnione do tego osoby.

OŚWIADCZENIE ODBIORCY KOŃCOWEGO

4. Czy średnie i duże przedsiębiorstwa składają oświadczenia?

Średnie i duże przedsiębiorstwa nie składają oświadczeń. Dla tych podmiotów nowelizacja tak zwanej ustawy o cenach prądu, która weszła w życie 29 czerwca br., wprowadziła możliwość ubiegania się o dopłatę do każdej kupionej i zużytej w drugiej połowie 2019 roku ilości energii w ramach dozwolonej przepisami Unii Europejskiej pomocy publicznej de minimis.

Pomoc ta jest ograniczona do 200 tysięcy euro w ciągu trzech lat podatkowych. Zgodnie z informacjami podanymi przez ministerstwo, średnie i duże przedsiębiorstwa będą mogły złożyć pierwsze wnioski w tej sprawie po upływie trzeciego kwartału 2019 roku.

5. Jak definiować mikro- i małe przedsiębiorstwo?

Ministerstwo wyjaśnia, że za mikroprzedsiębiorstwo jest uznawany podmiot, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągał roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro.

Z kolei mały przedsiębiorca, w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął obrót netto nieprzekraczający równowartości 10 milionów euro.

6. Czy niezłożenie oświadczenia spowoduje utratę prawa do obniżonych cen w pierwszym półroczu 2019 roku?

Ministerstwo Energii podkreśla, że wszyscy odbiorcy końcowi energii są objęci niższymi cenami prądu w pierwszym półroczu 2019 roku. Jak wskazano, około 90 procent odbiorców końcowych nie płaci wyższej ceny za energię elektryczną, niż płaciło w 2018 roku. "Do 14 września br. przedsiębiorstwa obrotu dostosują umowy pozostałym około 10 proc. odbiorców, z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku" - dodano.

Spółki obrotu, czyli sprzedawcy energii, którzy po 1 lipca dostarczają energię odbiorcom po ustalonej ustawowo cenie, będą mogły ubiegać się o rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej, wypłacaną z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano 23 lipca w Dzienniku Ustaw. Wejdzie ono w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

7. Czy należy złożyć oświadczenie w przypadku, gdy nie jestem stroną umowy?

Ministerstwo wyjaśnia, że w takim przypadku nie składamy oświadczenia. "Oświadczenia składają odbiorcy końcowi będący stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym" - wyjaśniono.

Dlatego, jeżeli na przykład wynajmujemy lokal, to oświadczenie składa właściciel obiektu, a nie podmioty wynajmujące, które nie są związane umową z przedsiębiorstwem obrotu.

8. Czy należy złożyć oświadczenie, jeśli jestem osobą fizyczną, mam taryfę G i jednocześnie mam w domu zarejestrowaną działalność gospodarczą?

W takim przypadku również nie jest konieczne składane oświadczenie. Podkreślono bowiem, że status odbiorcy końcowego z grupy taryfowej G uprawnia automatycznie do obniżonej ceny przez cały 2019 rok.

9. Jestem średnim lub dużym przedsiębiorcą i złożyłem oświadczenia, co wówczas?

ME przypomina, że średnie i duże przedsiębiorstwa nie są wymienione wśród podmiotów, które muszą składać oświadczenie. "Złożenie takiego oświadczenia przez te przedsiębiorstwa stanowi wprowadzenie w błąd przedsiębiorstwa obrotu oraz poświadczenie nieprawdy" - zaznaczono.

"W przypadku omyłkowego złożenia oświadczenia przez średnie lub duże przedsiębiorstwo należy jak najszybciej skontaktować się z przedsiębiorstwem obrotu, w celu anulowania złożonego dokumentu" - podkreślił resort energii.

10. Co należy zrobić w przypadku, gdy konieczne do wypełnienia dane nie mieszczą się w komórkach oświadczenia?

W takiej sytuacji - jak wskazano - należy dopisać pełną nazwę poza komórkami oświadczenia lub dołączyć do oświadczenia, podpisaną w ten sam sposób co oświadczenie, oddzielną kartkę z nazwą podmiotu.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Raporty:
Pozostałe wiadomości