Miliony z kancelarii premiera dla imperium Rydzyka

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes
Tadeusz Rydzyk od wielu lat jest dyrektorem Radia Maryja (materiał archiwalny)
Tadeusz Rydzyk od wielu lat jest dyrektorem Radia Maryja (materiał archiwalny)TVN24
wideo 2/5
TVN24Tadeusz Rydzyk od wielu lat jest dyrektorem Radia Maryja (materiał archiwalny)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w latach 2021-2022 podpisała 10 umów z Fundacją Lux Veritatis oraz z należącą do niej Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Łączna wartość umów przekracza 4,8 miliona złotych. Ponadto umowy na ponad 1,7 miliona złotych z Fundacją Lux Veritatis, której prezesem jest ojciec Tadeusz Rydzyk, podpisało Ministerstwo Zdrowia.

Interpelacje do poszczególnych ministerstw skierowała posłanka Hanna Gill-Piątek. Parlamentarzystka zapytała, czy ministerstwa zawarły w 2021 i 2022 roku umowy cywilnoprawne m.in. z Fundacją Lux Veritatis, której prezesem jest ojciec Tadeusz Rydzyk.

W najnowszej odpowiedzi na interpelację możemy przeczytać, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w 2021 i 2022 roku zawarła 10 umów cywilnoprawnych z Fundacją Lux Veritatis oraz z należącą do niej Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (wcześniej Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej). Wartość całkowita umów opiewa na 4 805 907 zł.

Szczegóły w tej sprawie podał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosław Wenderlich, powołując się na informacje przekazane przez Biuro Prezesa Rady Ministrów oraz Biuro Budżetowo-Finansowe w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Umowy na emisję spotów

Część umów z Fundacją Lux Veritatis dotyczyła zakupu czasu antenowego na potrzeby emisji spotów społecznych informujących o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 (w tym spotów na temat szczepionki). Takie umowy zostały zawarte 14 stycznia 2021 roku na kwotę 400 tys. zł, 11 marca 2021 roku na kwotę 100 tys. zł oraz 1 czerwca 2021 roku na kwotę 200 tys. zł.

"Ponadto jedna umowa dotyczyła zakupu czasu antenowego na potrzeby emisji spotów społecznych dotyczących nowego budżetu Unii Europejskiej, z którego Polska ma otrzymać 770 miliardów złotych" - czytamy w odpowiedzi na interpelację. Wartość umowy podpisanej 30 kwietnia 2021 roku wynosiła 250 tys. zł.

Kancelaria premiera w ubiegłym roku zawierała także kolejne umowy z Fundacją Lux Veritatis na potrzeby emisji innych spotów społecznych, nie podano ich tematyki. Umowy były parafowane w kwietniu 2022 roku na kwotę 74 907 zł, a także w grudniu 2022 roku na kwotę 65 tys. zł.

Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosław Wenderlich przekazał, że w powyższych przypadkach rozliczenie następowało po akceptacji raportu z emisji spotów. "Faktura płatna po akceptacji raportu z emisji spotów" - czytamy przy informacji dotyczącej trybu zawarcia oraz sposobu kontrolowania wydatkowania środków.

Umowy z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej

W listopadzie 2021 roku KPRM podpisała umowę z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na kwotę 45 tys. zł. Umowa dotyczyła organizacji konferencji pt.: "Wyzwania pokoleniowe - dziedzictwo nestorów Polonii" w Toruniu w dniach 17-19 listopada 2021 r.", organizowanej w ramach Polonijnego Forum Młodych.

Rok później podpisano umowę na 85 tys. zł. Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, umowa dotyczyła udziału stron w organizacji konferencji on-line pt. "Forum polonijne - Polska i Polonia w solidarności z Ukrainą" w Toruniu w dniu 30 listopada 2022 r., organizowanej w ramach Polonijnego Forum.

Wenderlich przekazał, że płatność następowała po przedłożeniu sprawozdania i podpisaniu protokołu odbioru.

Inne umowy z Fundacją Lux Veritatis

Dodatkowo - jak poinformował podsekretarz stanu w KPRM - kancelaria premiera w latach 2021-2022 zawarła z Fundacją Lux Veritatis "umowy o udzielenie dotacji lub subwencji lub innego pieniężnego lub niepieniężnego przysposobienia majątkowego".

Pierwsza umowa została zawarta 22 czerwca 2021 roku na kwotę 586 tys. zł. Przedmiotem umowy była realizacja zadania publicznego pt. "Media polonijne - polskość poza granicami" - wskazano w odpowiedzi na interpelację. Z kolei drugą umowę parafowano 14 lipca 2021 roku, a jej przedmiotem była realizacja zadania publicznego pt. "Park Pamięci Narodowej w Toruniu – budowa postumentów ku czci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i utworzenie wystawy czasowej". W tym przypadku wartość umowy to 3 mln zł.

Z informacji przekazanych przez Jarosława Wenderlicha wynika, że rozliczenie następowało po "zatwierdzeniu przez KPRM sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego".

Spoty Ministerstwa Zdrowia

Umowy z Fundacją Lux Veritatis w latach 2021-2022 zawierało również Ministerstwo Zdrowia - o czym poinformował wiceszef tego resortu Waldemar Kraska w odpowiedzi na interpelację Gill-Piątek. Jak przekazał, MZ podpisało umowy: 31 sierpnia 2021 roku o wartości 430 493,85 zł, 20 października 2021 roku na kwotę 489 589,77 zł oraz 12 lipca 2022 roku na kwotę 799 995,69 zł.

Chodzi zatem o umowy o łącznej wartości 1 720 079,31 zł.

"Umowy obejmowały zakup czasu antenowego oraz emisję spotów w ramach prowadzenia działań informacyjnych, edukacyjnych zwiększających świadomość Polaków i zachęcających do wykonywania badań profilaktycznych w ramach programu 'Profilaktyka 40 plus' oraz kampanii społecznej Ministra Zdrowia 'Planuję długie życie' w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej" - czytamy w odpowiedzi Kraski.

Łącznie ponad 10 milionów złotych

Pod koniec stycznia br. informowaliśmy, że z sześciu ministerstw na konta Fundacji Lux Veritatis i należącej do niej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trafiło blisko 2,2 mln zł. Kwota znacząco wzrosła po informacjach przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Z informacji przekazanych przez wiceministra Wojciecha Murdzka wynikało, że MEiN w latach 2021-2022 zawarł łącznie 23 umowy z Fundacją Lux Veritatis, należącą do niej Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Fundacją "Nasza Przyszłość". Wartość całkowita umów opiewała na ponad 2,8 mln zł, z czego na konta podmiotów związanych z Rydzykiem wypłacono transze w wysokości ponad 2,1 mln zł.

Oznacza to, że w latach 2021-2022 kancelaria premiera i poszczególne ministerstwa podpisały umowy z podmiotami związanymi z ojcem Tadeuszem Rydzykiem o łącznej wartości ponad 10 mln zł. 

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości