Ponad 2 miliony złotych z ministerstwa Czarnka dla imperium Rydzyka

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Tadeusz Rydzyk od wielu lat jest dyrektorem Radia Maryja (materiał archiwalny)
Tadeusz Rydzyk od wielu lat jest dyrektorem Radia Maryja (materiał archiwalny)TVN24
wideo 2/4
TVN24Tadeusz Rydzyk od wielu lat jest dyrektorem Radia Maryja (materiał archiwalny)

Ministerstwo Edukacji i Nauki w latach 2021-2022 podpisało łącznie 23 umowy z Fundacją Lux Veritatis, należącą do niej Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Fundacją "Nasza Przyszłość". Z tego tytułu na konta podmiotów związanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem trafiło ponad 2,1 miliona złotych.

Interpelacje do poszczególnych ministerstw skierowała Hanna Gill-Piątek, do niedawna związana z Polską 2050. Posłanka zapytała, czy ministerstwa zawarły w 2021 i 2022 roku umowy cywilnoprawne m.in. z Fundacją Lux Veritatis, której prezesem jest ojciec Tadeusz Rydzyk. Pod koniec stycznia br. informowaliśmy, że z sześciu ministerstw na konta Fundacji Lux Veritatis i należącej do niej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trafiło blisko 2,2 mln zł.

Kwota jednak znacząco rośnie po informacjach przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego szefem jest Przemysław Czarnek. Z informacji przekazanych przez wiceministra Wojciecha Murdzka wynika, że MEiN w latach 2021-2022 zawarł łącznie 23 umowy z Fundacją Lux Veritatis, należącą do niej Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Fundacją "Nasza Przyszłość".

Wartość całkowita umów opiewa na ponad 2,8 mln zł, z czego na konta podmiotów związanych z Rydzykiem wypłacono transze w wysokości ponad 2,1 mln zł.

Spoty reklamowe

Ministerstwo edukacji zawarło z Fundacją Lux Veritatis w listopadzie 2021 roku umowę na emisję telewizyjnych spotów reklamowych "Laboratoria Przyszłości" w ramach kampanii społecznej dotyczącej popularyzacji nauki oraz budowania zaangażowania w naukę wśród dzieci, młodzieży oraz lokalnych społeczności.

Umowa opiewała na prawie 123 tys. zł.

Z odpowiedzi na interpelację wynika, że była to jedyna umowa zawarta przez resort Czarnka z Fundacją Lux Veritatis w latach 2021-2022.

Umowy z akademią w Toruniu

Najwięcej, bo 14 umów Ministerstwo Edukacji i Nauki zawarło w tym czasie z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, należącą do Fundacji Lux Veritatis.

Akademia otrzymała blisko 70 tys. zł na "Realizację działań związanych z przedsięwzięciem pn. 'Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość'". Jak przekazał Murdzek, działanie realizowane przez podmiot w ramach umowy z resortem "polegało na utworzeniu mobilnego studia do nagrywania i profesjonalnego montażu zajęć dydaktycznych on-line celem ich archiwizowania i udostępniania studentom wszystkich kierunków kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia uczelni".

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu otrzymała również pieniądze na "Przeprowadzenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych przygotowujących czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania etyki zgodnie ze standardami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w latach akademickich 2021/2022, 2022/2023".

Ponadto do Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trafiła dotacja podmiotowa na świadczenia dla studentów w wysokości 485,6 tys. zł w 2021 roku oraz 447,2 tys. zł w 2022 roku.

Pieniądze na remont i wyposażenie

MEiN w 2022 roku zawarło również 8 umów z Fundacją "Nasza Przyszłość". Szefem rady fundacji jest ojciec Tadeusz Rydzyk, a prezesem Grzegorz Moj.

Do Fundacji "Nasza Przyszłość" trafiło blisko 40 tys. zł w ramach przedsiewzięcia "Poznaj Polskę", obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych związanych z obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez ministra edukacji i nauki.

Fundacja otrzymała również 90 tys. zł na budowę "obiektów niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek edukacyjnych", 150 tys. zł na remont "obiektów niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek edukacyjnych", a także 110 tys. zł na dostosowanie "obiektów niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek edukacyjnych". Ponadto resort wypłacił fundacji 180 tys. zł na wyposażenie powyższych obiektów.

"Umowa w sprawie organizacji bezpłatnych praktyk"

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży poinformował w odpowiedzi na interpelację Gill-Piątek, że resort nie zawierał umów cywilnoprawnych oraz "nie udzielał dotacji, subwencji oraz innych pieniężnych i niepieniężnych przysporzeń majątkowych" z podmiotami wymienionymi w interpelacji.

"W przypadku Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, w marcu 2021 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) zawarło z tą uczelnią bezkosztową umowę w sprawie organizacji bezpłatnych praktyk studenckich dla jej studentów" - przekazał Poboży, dodając, że "pierwsza taka umowa została podpisana w styczniu 2017 r. i obowiązywała do 31 grudnia 2020 r.".

"W związku z upływem terminu obowiązywania tej umowy podpisano kolejną na identycznych zasadach. Dotychczas nie zgłosił się żaden student wspomnianej uczelni w celu odbycia praktyk. Należy zauważyć, że MSWiA posiada podobne porozumienia także z czterema innymi uczelniami wyższymi w Polsce" - poinformował wiceminister.

Nie wszystkie ministerstwa

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin poinformował w odpowiedzi na interpelację, że resort nie zawierał umów cywilnoprawnych z podmiotami wymienionymi w interpelacji. Podobnie było w przypadku Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Zdrowia przedłużyły termin odpowiedzi.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości