Klienci bez maseczek w sklepach. Wiceminister zdrowia wyjaśnia

Autor:
mb
Źródło:
PAP
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o kontrolach w sklepach
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o kontrolach w sklepachTVN24
wideo 2/3
TVN24Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o kontrolach w sklepach

Pracownik sklepu może odmówić obsłużenia klienta, który nie stosuje się do obowiązku zakrywania ust i nosa. Tak wynika z odpowiedzi wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego na pismo Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w tej sprawie.

ZPP poprosił Ministerstwo Zdrowia o wykładnię przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nakładających obowiązek zakrywania ust i nosa w określonych przestrzeniach zamkniętych.

Związek zwrócił się do resortu z pytaniami, czy pracownik sklepu ma prawo egzekwować obowiązek zakrywania ust i nosa przez klientów, w jaki sposób może weryfikować istnienie wyjątku uzasadniającego niezakrywanie ust i nosa, czy może odmówić wstępu na teren lokalu osobom, które nie respektują nakazu zakrywania ust i nosa oraz czy ma prawo odmówić sprzedaży towaru osobom, które nie respektują nakazu zakrywania ust i nosa.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Maseczki w sklepach

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński w odpowiedzi na pismo ZPP zauważył, że "pracownik obiektu handlowego ma, na gruncie obowiązujących przepisów prawa cywilnego, możliwość odmowy dokonania sprzedaży".

Jak wskazał, "w oparciu m.in. o przepis art. 140 Kodeksu cywilnego ochrona obiektu wykonuje w pewnym zakresie 'powierzone jej uprawnienia właściciela' na podstawie stosownych umów cywilnoprawnych". "W takich ramach może informować osoby o obowiązku prawnym zakrywania ust i nosa i o tym, że taki obowiązek istnieje na terenie obiektu oraz, że w razie niezastosowania się do niego powiadomi Policję" - podkreślił Cieszyński.

W ocenie wiceministra zdrowia, "publiczne poinformowanie kupującego o warunku zakrywania ust i nosa jako warunku sprzedaży, powinno wyłączyć możliwość zastosowania art. 135 Kodeksu Wykroczeń". Artykuł ten stanowi, że sprzedawca w handlu detalicznym lub przedsiębiorstwie gastronomicznym, który ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny.

"Uzasadniona przyczyna odmowy sprzedaży w rozumieniu art. 135 Kw, to nie tylko regulacje prawne, ale też zasady obowiązujące w danej jednostce. Uzasadniona przyczyna jest pojęciem dość szerokim i nie ma charakteru zamkniętego. Zatem w mojej ocenie, publiczne poinformowanie kupującego o warunku zakrywania ust i nosa jako warunku sprzedaży, powinno wyłączyć możliwość zastosowania art. 135 Kw" - czytamy w odpowiedzi na pismo ZPP.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Janusz Cieszyński nie odniósł się w liście do ZPP do pytania o kwestię obsługi osób, które są zwolnione z obowiązku noszenia maseczek. Chodzi o osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust, lub nosa.

Jako pierwszy o sprawie napisał "Dziennik Gazeta Prawna".

Autor:mb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości