TVN24 Biznes | Z kraju

Wsparcie dla firm rozszerzone. Posłowie za poprawkami Senatu

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP
Mateusz Walczak o najnowszych prognozach KE dla polskiej gospodarkiTVN24
wideo 2/5
TVN24Mateusz Walczak o najnowszych prognozach KE dla polskiej gospodarki

Wsparcie przedsiębiorców w trudnej sytuacji zostanie rozszerzone do końca 2021 roku - zakładają poprawki Senatu do ustawy o pomocy publicznej dla firm, które zostały przyjęte przez Sejm. Dofinansowanie ma pochodzić z funduszu COVID-19.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Chodzi o ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Pomoc ta ma polegać na zapewnieniu przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. System pomocy dla przedsiębiorców w trudnościach został określony w rządowym programie Polityka Nowej Szansy i ma przeciwdziałać przedwczesnej likwidacji przedsiębiorstw.

Poprawki Senatu

Podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji gospodarki posłowie zaopiniowali pozytywnie 45 poprawek zgłoszonych przez senatorów. W czwartek przyjął je Sejm.

Poprawki mają głównie charakter legislacyjny i doprecyzowujący przepisy ustawy. Jedna z najistotniejszych zmian merytorycznych dotyczy możliwości dofinansowania zadań związanych ze wsparciem przedsiębiorców w związku z pandemią. Pozwala ona do 31 grudnia 2021 r. zasilić fundusz na pomoc restrukturyzacyjną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przyjęto też m.in. poprawkę związaną z limitem wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje zarządcze i nadzorcze u przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc - dodano uszczegółowienia dotyczące sprawozdawczości oraz sankcji. Inne poprawki wiążą się np. z doprecyzowaniem umowy oraz trybu odwołania przed Agencją Rozwoju Przemysłu, a także kwestiami dot. postępowania administracyjnego.

Ministerstwo Rozwoju spodziewa się, że rocznie od 140 do 240 firm skorzysta z mechanizmu zawartego w ustawie związanej z tzw. Polityką Nowej Szansy. Wiceminister MR Krzysztof Mazur wskazał podczas parlamentarnych prac nad nowymi rozwiązaniami, że średni koszt pomocy - w zależności od wielkości firmy i od głębokości interwencji - jest szacowany na 0,5 mln - 1 mln zł.

Z instrumentów wsparcia będą mogły skorzystać zarówno małe, jak i duże firmy, a środki nie będą się sumować z pozyskanymi przez przedsiębiorców z pakietu antykryzysowego czy finansowego.

Operatorem Polityki Nowej Szansy ma być Agencja Rozwoju Przemysłu - będzie decydowała o środkach, akceptowała plany restrukturyzacyjne, a także pomagała firmom w praktyce przeprowadzić restrukturyzacje.

Trzy rodzaje pomocy

W myśl ustawy firmy będą mogły skorzystać z trzech rodzajów pomocy. Pierwszy z nich to pomoc w formie pożyczki krótkoterminowej na sześć miesięcy.

Drugi typ pomocy to tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy. Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie, wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Będzie ona mogła być udzielana jako kontynuacja pomocy na ratowanie – wtedy przybiera formę dodatkowej pożyczki lub samodzielnego instrumentu. Tymczasowe wsparcie ma przysługiwać przedsiębiorcom, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej, aby cały proces przebiegł skutecznie. Z tej formy pomocy będą mogły skorzystać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego.

Ostatni rodzaj to pomoc na restrukturyzację. Według resortu rozwoju "będzie ona przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, obejmujący wszelkie działania, których realizacja zmierza do przywrócenia przedsiębiorcy rentowności". Pomoc na restrukturyzację będzie służyć sfinansowaniu tego planu.

Zgodnie z zapisami ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Autor:mp

Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: