Rośnie liczba cudzoziemców w Polsce. Dominuje jeden cel pobytu

Z kraju

Łukasz Kozłowski o pracownikach z Ukrainytvn24bis
wideo 2/4

W pierwszym kwartale 2019 roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o 11 tysięcy osób. Najliczniej zwiększyła się grupa obywateli Ukrainy - o prawie 7,6 tysiąca - wynika z najnowszych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Zdecydowana większość obcokrajowców posiada zezwolenia na pobyt czasowy związany z pracą - podano w komunikacie.

Legalizacja pobytu w Polsce

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju.

Jak wynika z danych UDSC, na początku kwietnia tego roku ważne zezwolenia na pobyt posiadało 383 tysiące cudzoziemców. Podczas gdy jeszcze przed rokiem było to 325 tysięcy osób.

W pierwszym kwartale tego roku największy wzrost liczby zezwoleń na pobyt dotyczył przede wszystkim obywateli: Ukrainy - o 7,6 tysiąca do 186,5 tysiąca osób, Białorusi - o 1,3 tysiąca do 21,5 tysiąca. Ponadto wzrosła liczba obywateli: Gruzji - o 0,5 tysiąca do 3,4 tysiąca osób, Indii - o 0,3 tysiąca do 9,1 tysiąca oraz Nepalu - o 0,2 tysiąca do 1,8 tysiąca osób.

Najwięcej przybyło zezwoleń na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) - o 7,8 tysiąca oraz stały - o 2,3 tysiąca.

Przyczyny

Jak możemy przeczytać w komunikacie, zdecydowanie najczęstszym celem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy - w tym roku dotyczyło to prawie 72 procent spraw.

Ponadto, 10 procent wnioskodawców chciało pozostać w Polsce z powodów rodzinnych, a 7 procent w związku z podjęciem lub kontynuacją studiów. Najbardziej popularnymi regionami wśród cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt są województwa: mazowieckie - 114 tysięcy osób, małopolskie - 38 tysięcy osób, dolnośląskie - 31 tysięcy osób oraz wielkopolskie - 30 tysięcy osób. Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo na przykład na podstawie wiz.

Cudzoziemcy zasilają ZUS

Na początku kwietnia w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska, liczba cudzoziemców ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wzrosła na koniec lutego 2019 roku do 584 tysięcy.

- Wśród cudzoziemców płacących składki w ZUS najwięcej jest Ukraińców - 431 tysięcy i Białorusinów - 35 tysięcy. Ponad dwie trzecie wszystkich cudzoziemców to mężczyźni, z czego najwięcej znajduje się w przedziale wiekowym 25-29 lat. Jeżeli chodzi o kobiety, to ponad 18 procent jest w wieku 30-35 lat - powiedziała prezes ZUS.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock