Segregacja śmieci po nowemu. Odpowiadamy na 10 ważnych pytań

Zmiany w segregacji śmieci to efekt rozporządzenia wydanego przez ministra środowiska Jana Szyszkę pod koniec grudnia 2016 rokuShutterstock

Kto dostarczy pojemniki na śmieci i czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania - to tylko niektóre pytania, które pojawiają się w związku z wejściem z życie zmian w segregacji śmieci. Od dzisiaj obowiązuje bowiem Wspólny System Segregacji Odpadów. Poniżej staramy się rozwikłać część wątpliwości dotyczących nowych przepisów.

Zmiany w segregacji śmieci to efekt rozporządzenia wydanego przez ministra środowiska Jana Szyszkę pod koniec grudnia 2016 roku. Jak wskazują autorzy nowych przepisów, większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Dlatego główną zasadą Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów jest oddzielanie surowców od odpadów.

1. Ile będzie pojemników?

Rozporządzenie wprowadza podział na pięć pojemników: papier – kolor niebieski, metale i tworzywa sztuczne – żółty, opakowania szklane – zielony, odpady biodegradowalne – brązowy oraz odpady zmieszane.

Dodatkowo w niektórych gminach może również występować rozróżnienie kubłów dla szkła bezbarwnego - kolor biały i kolorowego – zielony. Ten podział nie jest jednak obowiązkowy.

2. Co i do którego mogę wrzucać?

Aby zgodnie z założeniem ministerstwa uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia, poszczególne tworzywa należy zbierać osobno. Co zatem można wrzucać do każdego z kubłów?

Do kubła oznaczonego jako szkło należy wrzucać butelki i słoiki po napojach oraz żywności, w tym po napojach alkoholowych, a także olejach roślinnych.

Do pojemnika na papier należy wrzucać opakowania z papieru, karton, tekturę, katalogi, ulotki, a także gazety i czasopisma. Ponadto może się tam znaleźć papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty, książki, torby, a także worki papierowe.

Do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne powinny trafiać odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (na przykład kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości i kosmetykach. Do tego pojemnika można również wrzucać plastikowe torby, reklamówki, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, metale kolorowe, a także zakrętki od słoików.

W czwartym kuble przeznaczonym dla odpadów biodegradowalnych należy gromadzić odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki. Gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, a także trociny oraz korę drzew.

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w recyklingu. Są to między innymi: resztki jedzenia, leki, odchody zwierząt, popiół z węgla kamiennego, puszki po farbach i lakierach czy plastikowe zabawki.

3. Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi?

Należy pamiętać, by nie umieszczać w żadnym z powyższych pojemników odpadów niebezpiecznych.

Zaliczamy do nich zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach, a także zużyty sprzęt RTV i AGD. Wszystkie te rzeczy należy oddać w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach w sklepach bądź aptekach oraz w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4. Czy trzeba myć opakowania i ściągać etykiety przed wyrzuceniem?

Szkła, plastiku, czy metalu nie trzeba myć przed wrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Jak wskazuje Ministerstwo Środowiska, surowce zostaną umyte w późniejszym etapie recyklingu – w sortowni.

5. Wzrost opłat za wywóz śmieci?

Resort środowiska nie precyzuje, czy wejście nowych przepisów będzie wiązało się ze wzrostem cen za wywóz śmieci.

Jak wskazano, to gmina ustala, jaka jest wysokość i sposób naliczania opłaty od mieszkańców. Może to zrobić na podstawie jednego z czterech sposobów: od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, od powierzchni nieruchomości, od ilości zużytej wody, za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa).

Samorządy mogą również różnicować opłaty za wywóz śmieci poprzez wprowadzenie ulg albo opłat do gorzej sytuowanych właścicieli nieruchomości. Jeśli gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu, będzie musiałai podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

6. Jakie będą kary za brak segregacji?

Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z założeniem, iż osoby segregujące odpady płacą mniej od tych, którzy tego nie robią.

Można to łatwo zobrazować na przykładzie mieszkańców bloku korzystających ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie dostosowuje się do nowych wymogów, wówczas naliczana jest opłata według wyższej stawk, za tak zwane odpady zmieszane, która jest ustalona przez radę gminy.

7. Co powstaje z recyklingu?

Należy pamiętać, że szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100 procentach. Można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy. W przypadku aluminium jest to o tyle ważne, że produkcja aluminium z rud jest droga, a złoża boksytu nie odnawiają się.

Dzięki recyklingowi szkła możemy natomiast przyczynić się ograniczenia zużycia piasku, dolomitu oraz sody. Co ciekawe, wprowadzając do wtórnego obiegu tylko jedną szklaną butelkę, ograniczamy zużycie energii równe 4 godzinom pracy 100 watowej żarówki.

Resort środowiska wskazuje, że tworzywa sztuczne powstają z pochodnych ropy naftowej. To jednak surowiec, którego zasoby są ograniczone, a wydobycie bardzo kosztowne, zatem znacznie bardziej opłacalne jest, by tworzywa sztuczne ponownie wykorzystać jako źródło energii bądź surowiec wtórny. Na przykład z 35 plastikowych butelek (PET) można wyprodukować bluzę z polaru.

Plastik może być również przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe. Powstają z niego także namioty, plecaki czy buty.

8. Kto dostarczy nowe pojemniki?

Jeżeli jesteś mieszkańcem bloku czy osiedla, sprawa dostarczenia nowych pojemników na śmieci zostanie rozstrzygnięta między gminą a zarządem nieruchomości. Jak jednak wskazuje resort środowiska, co do zasady to właściciel nieruchomości odpowiada za zapewnienie pojemników na śmieci.

W przypadku osób mieszkających w domu jednorodzinnym, to gmina poinformuje o tym, czy zapewni pojemniki na śmieci.

Należy jednak pamiętać, że rozporządzenie zakłada, iż na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Muszą to zatem zrobić najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowanie szybciej będzie miało miejsce wprowadzenie nowych oznaczeń. Oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników musi być zmienione w okresie 6 miesięcy po wejściu rozporządzenia ministra Jana Szyszki.

9. Dlaczego są wprowadzane zmiany?

Przez Wspólny System Segregacji Odpadów resort środowiska chce poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych. W 2020 roku, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, Polska musi bowiem uzyskać 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia zarówno papieru, metali, tworzyw sztucznych, jak i szkła.

Obecnie wspomniany poziom wynosi zaledwie 26 procent.

Ministerstwo zwraca ponadto uwagę, że brak jednolitych zasad selektywnej zbiórki groziłby utratą około 1,3 mld euro z funduszy unijnych, które można przeznaczyć na gospodarkę odpadami.

10. Od kiedy?

Choć Wspólny System Segregacji Odpadów wszedł w życie 1 lipca, to przewidziano jednak okres przejściowy na jego wdrożenie. Oznacza to, że samorządy wprowadzą nowe zasady segregacji w zależności od tego, kiedy zakończą się obowiązujące umowy na wywóz śmieci. Nie mogą tego zrobić jednak później niż 30 czerwca 2021 roku. Jak wynika z informacji uzyskanych przez Polską Agencję Prasową, większość dużych miast wprowadzi nowe zasady dopiero w 2018 oraz 2019 roku.

W niektórych z nich, by spełnić nowe wymog, potrzebne są niewielkie zmiany. Tak jest w przypadku chociażby Wrocławia, gdzie choć umowy na wywóz śmieci wygasną z końcem 2020 roku, to jednak obowiązujące tam przepisy są niemal w całości zgodne z nowym regulacjami dotyczącymi segregowania odpadów. Różnice dotyczą jedynie opisu pojemników.

Podobnie jest na Śląsku, w Katowicach i na przykład w Zabrzu, gdzie nowe rozporządzenie nie wprowadzi znaczących zmian w obecnych systemach segregacji odpadów. Jak wyjaśniają tamtejsi samorządowcy, już teraz obowiązuje tam segregacja wielopojemnikowa. Od nowego roku zmiany nastąpią w Poznaniu i w całym Związku Międzygminnym Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, bowiem umowy na odbiór i transport odpadów obowiązują tu do końca 2017 roku. Z kolei w Gdańsku segregacja "po nowemu" zacznie się od kwietnia 2018 roku. Jesienią ma ruszyć kampania informacyjno-edukacyjna, która ma przygotować gdańszczan do stosowania nowych zasad. Trochę później, bo od lipca przyszłego roku, nowe zasady wejdą w życie w Łodzi. Dotychczasowe umowy na odbiór śmieci obowiązują tu do 30 czerwca 2018 roku.

Od 2019 roku nowe zasady segregacji wdrożą z kolei Warszawa, Kraków i Sosnowiec. W stolicy zmiany zaczną obowiązywać najprawdopodobniej od stycznia 2019 roku. Dotychczasowe umowy na odbiór śmieci obowiązują bowiem tutaj do końca 2018 roku.

Z kolei w Krakowie nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2019 roku.

Autor: mb/gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

W najbliższych dniach lub tygodniach poznamy stanowisko nie tylko Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, ale również rządu w sprawie składki zdrowotnej - przekazał szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Dodał, że na ten temat toczą się rozmowy między resortami.

"Być albo nie być" w rządzącej koalicji. Szef kancelarii premiera komentuje

"Być albo nie być" w rządzącej koalicji. Szef kancelarii premiera komentuje

Źródło:
PAP

Odblokowanie 137 miliardów euro (600 miliardów złotych) z funduszy unijnych pozytywnie wpłynie na profil kredytowy (rating) Polski - uważa agencja Moody's. Jak dodano, środki będą miały pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy.

Wielka agencja ratingowa o odblokowaniu gigantycznych pieniędzy dla Polski

Wielka agencja ratingowa o odblokowaniu gigantycznych pieniędzy dla Polski

Źródło:
PAP

Włączenie do systemu opakowań po mleku, liczba operatorów, kwestia VAT i luki w przepisach, które mogą prowadzić do nadużyć i oszustw - takie zastrzeżenia do ustawy kaucyjnej zgłaszają przedstawiciele branży napojowej i handlu detalicznego. Zaapelowali, by start systemu przesunąć na 2026 rok.

Szykuje się rewolucja w sklepach. Przedsiębiorcy apelują o zmiany i ostrzegają przed "bombą biologiczną"

Szykuje się rewolucja w sklepach. Przedsiębiorcy apelują o zmiany i ostrzegają przed "bombą biologiczną"

Źródło:
PAP

Komisja Europejska (KE) nałożyła karę ponad 1,8 miliarda euro na Apple. Amerykański koncern miał uniemożliwiać Spotify i innym muzycznym serwisom informowanie użytkowników o tańszych możliwościach płatności poza aplikacją App Store.

Ogromna kara nałożona na Apple

Ogromna kara nałożona na Apple

Źródło:
PAP, Reuters

W obszarze usług wspólnych dla biznesu w Polsce pracuje ponad 435 tysięcy osób – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu firmy Grafton Recruitment. W 2023 roku wzrost zatrudnienia w sektorze wyniósł 8 procent.

W sektorze zatrudnionych jest ponad 400 tysięcy osób. "Polską interesują się nowi inwestorzy"

W sektorze zatrudnionych jest ponad 400 tysięcy osób. "Polską interesują się nowi inwestorzy"

Źródło:
PAP

Liczba ogłoszeń wynajmu mieszkań rośnie. W styczniu 2024 roku w 17 analizowanych miastach odnotowano 68 tysięcy takich ofert. To dane, które mogą być niepokojące dla właścicieli mieszkań na wynajem. Niewiele osób dostrzega nadchodzące zagrożenia - podkreślono w raporcie Expandera i Rentier.io. Chodzi o możliwy brak warunków do powtórzenia zysków z najmu, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach.

To może zaniepokoić właścicieli mieszkań. "Niewiele osób dostrzega zagrożenia"

To może zaniepokoić właścicieli mieszkań. "Niewiele osób dostrzega zagrożenia"

Źródło:
tvn24.pl

Premier podjął decyzję o likwidacji dwóch instytutów, które zostały utworzone za czasów rządów PiS - powiedział podczas konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Jan Grabiec. Chodzi o Instytut Pokolenia i Instytut De Republica.

Szef KPRM: premier podjął decyzję o likwidacji dwóch instytutów

Szef KPRM: premier podjął decyzję o likwidacji dwóch instytutów

Źródło:
tvn24.pl

Premier Donald Tusk poinformował, że zwróci się do marszałka Sejmu z propozycją uchwały niższej izby parlamentu, wzywającej Komisję Europejską do nałożenia unijnych sankcji na rosyjskie i białoruskie produkty rolne. Zapowiedział też, że wystąpi w najbliższych dniach z konkretną inicjatywą, dotyczącą rewizji niektórych zapisów Zielonego Ładu.

Premier chce sankcji na produkty z Rosji i Białorusi. "Dzisiaj zwrócę się do marszałka Sejmu"

Premier chce sankcji na produkty z Rosji i Białorusi. "Dzisiaj zwrócę się do marszałka Sejmu"

Źródło:
PAP

Scenariusz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55 procent na 2030 rok jest dla Polski trudny. Można się domyślać, że cele również na 2040 rok będą dla Polski nieosiągalne - powiedziała w poniedziałek w Brukseli ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

"Nieosiągalne". Ministra o celach klimatycznych

"Nieosiągalne". Ministra o celach klimatycznych

Źródło:
PAP

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) to wydarzenie tygodnia na krajowym rynku finansowym. Decyzja w sprawie stóp procentowych zostanie podjęta po zapoznaniu się przez RPP z najnowszą projekcją inflacji. Kredytobiorcy czekają też na decyzję rządu w sprawie wakacji kredytowych. W tym tygodniu mogą się też rozstrzygnąć dalsze losy zerowej stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe.

Gorący tydzień w gospodarce. "Posiedzenie będzie niezwykle ważne"

Gorący tydzień w gospodarce. "Posiedzenie będzie niezwykle ważne"

Źródło:
PAP

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zadeklarował w poniedziałek, że polski rząd będzie przekonywał władze Niemiec do zniesienia kontroli na granicy. Szef polskiego MSWiA ma rozmawiać w tej sprawie ze swoją niemiecką odpowiedniczką.

Co dalej z kontrolami na granicy z Niemcami? Jest deklaracja ministra

Co dalej z kontrolami na granicy z Niemcami? Jest deklaracja ministra

Źródło:
PAP

Związek zawodowy Verdi w poniedziałek wezwał personel naziemny linii lotniczych Lufthansa do kolejnego już strajku ostrzegawczego, który tym razem ma się odbyć w czwartek i piątek. Pasażerowie muszą być przygotowani na ograniczenia i odwołania lotów.

Zapowiedź kolejnego strajku pracowników giganta

Zapowiedź kolejnego strajku pracowników giganta

Źródło:
PAP

Główny Urząd Statystyczny w czwartym kwartale 2024 roku planuje udostępnić kalkulator inflacji indywidualnej. Jak wskazano, dzięki temu narzędziu będzie można oszacować stopę inflacji dotykającą własnego gospodarstwa domowego.

Nowe narzędzie od GUS. "Każdy będzie mógł oszacować stopę inflacji"

Nowe narzędzie od GUS. "Każdy będzie mógł oszacować stopę inflacji"

Źródło:
PAP

Zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod BNP Paribas Bank Polska. Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości SMS z fałszywą informacją o rzekomej konieczności zweryfikowania swojej tożsamości.

Klienci dużego banku na celowniku oszustów. Skutki mogą być "bardzo przykre"

Klienci dużego banku na celowniku oszustów. Skutki mogą być "bardzo przykre"

Źródło:
tvn24.pl

Organizacje pozarządowe apelują do ministerstw o wprowadzenie zakazu używania w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych - informuje w poniedziałek dziennik "Rzeczpospolita". Choć wydaje się, że ustawowy zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach mógłby spotkać się z dużym oporem ze strony uczniów, dla ich rówieśników za granicą to codzienność - zauważa gazeta.

Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach? List otwarty

Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach? List otwarty

Źródło:
"Rzeczpospolita"

Usługi kosmetyczne od 1 kwietnia 2024 roku mają być objęte niższym podatkiem VAT. Opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie. Ministerstwo Finansów podało, o ile mogą się zmniejszyć wpływy do budżetu państwa z tego tytułu.

Obniżka podatków dla jednej branży. Podano koszt

Obniżka podatków dla jednej branży. Podano koszt

Źródło:
tvn24.pl

Spółka Centralny Port Komunikacyjny poinformowała o unieważnieniu przetargu na audyt dotyczący zatrudnienia i wynagrodzeń. Spółka tłumaczy to "troską o najwyższe standardy etyczne" oraz "identyfikacją sytuacji mającej znamiona konfliktu interesów". Postępowanie ma zostać powtórzone.

CPK unieważniła kolejny przetarg na audyt. "W trosce o najwyższe standardy etyczne"

CPK unieważniła kolejny przetarg na audyt. "W trosce o najwyższe standardy etyczne"

Źródło:
tvn24.pl, PAP

W sobotę o północy zakończyły się tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją. Taką decyzję podjął wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Resort przekazał, że była ona spowodowana "ustabilizowaniem się sytuacji migracyjnej na tak zwanym szlaku bałkańskim i ustąpieniem zagrożenia nielegalną migracją na polsko-słowackim odcinku granicy państwowej".

Zmiany na granicy z sąsiadem. Od dzisiaj

Zmiany na granicy z sąsiadem. Od dzisiaj

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Kraje grupy OPEC+ zgodziły się przedłużyć redukcję wydobycia ropy w drugim kwartale roku. Ceny surowca lekko spadają w poniedziałek. 

Jest decyzja w sprawie wydobycia ropy

Jest decyzja w sprawie wydobycia ropy

Źródło:
PAP

Ministerstwo Infrastruktury przekazało, że analizuje temat wysokości opłat za badania techniczne pojazdów. - Resort stara się znaleźć rozwiązanie, które nie uderzy po kieszeni właścicieli samochodów, ale jednocześnie wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - zapewnił rzecznik prasowy resortu Rafał Jaśkowski.

Te opłaty nie zmieniły się przez dwadzieścia lat. Resort szuka rozwiązania

Te opłaty nie zmieniły się przez dwadzieścia lat. Resort szuka rozwiązania

Źródło:
PAP

Resort klimatu przedstawił już Komisji Europejskiej podstawowe założenia kontraktu różnicowego dla pierwszej elektrowni jądrowej - poinformował wiceszef tego resortu Miłosz Motyka. Jak ocenił, obecnie kontrakt różnicowy wydaje się "optymalnym rozwiązaniem".

Wiceminister o "optymalnym rozwiązaniu" dla elektrowni jądrowej

Wiceminister o "optymalnym rozwiązaniu" dla elektrowni jądrowej

Źródło:
PAP