Bezpieczny Kredyt 2 procent. Odpowiedzi na pytania czytelników

Źródło:
TVN24 Biznes
Bezpieczny Kredyt 2 procent. Minister rozwoju Waldemar Buda o terminie i limitach
Bezpieczny Kredyt 2 procent. Minister rozwoju Waldemar Buda o terminie i limitachTVN24
wideo 2/13
Bezpieczny Kredyt 2 procent. Minister rozwoju Waldemar Buda o terminie i limitachTVN24

Już 3 lipca ma zostać uruchomiony program Bezpieczny kredyt 2 procent, który jest kolejną próbą poprawy sytuacji mieszkaniowej młodych Polaków. Dookoła tego tematu pojawia się mnóstwo pytań od osób zainteresowanych. Na niektóre z nich, zadane redakcji Kontakt 24, przynosimy odpowiedzi od ekspertów.

Program Bezpieczny Kredyt 2 procent jest skierowany do młodych Polaków (do 45. r.ż.), którzy do tej pory nie mieli własnego mieszkania. Określono górny limit kwoty kredytu (500 tys. zł dla singla, lub 600 tys. zł dla małżeństwa lub rodzica z dzieckiem). Do takiego kredytu państwo będzie dopłacało do comiesięcznych rat przez 10 lat.

Więcej szczegółów na temat Bezpiecznego Kredytu 2 procent znajdziesz w: Kredyty z dopłatą do raty. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Bezpieczny Kredyt 2 procent. Pytania i wątpliwości

O ile podstawy są stosunkowo jasne, to pojawia się wiele pytań "z życia wziętych". Nasi czytelnicy przesyłają je do redakcji Kontakt24: "Czy można wziąć za granicą? Jak długo raty będą obniżone? Wasze pytania o 'Bezpieczny kredyt 2 proc.'".

Odpowiedzi na pierwsze pięć z poniższych pytań udzielił Bartosz Turek główny analityk HRE Investments.

Lepiej nie kombinować i się nie rozwodzić

1. "Czy jedno z małżonków może ubiegać się o kredyt 2 procent, jeśli jest rozdzielność majątkowa? Czy jednak rozwód i składamy jako singiel?"

Z punktu widzenia ustawy kluczowe jest to, czy osoby, z którymi prowadzimy gospodarstwo domowe posiadają lub posiadały nieruchomość. Kreowanie sztucznej rzeczywistości poprzez fikcyjny rozwód może zostać uznane za chęć obejścia regulacji ustawy lub wyłudzenie kredytu. Inna rzecz, że jeśli do rozwodu faktycznie dochodzi i dotychczasowi małżonkowie przestają prowadzić gospodarstwo domowe, to ta osoba, która nie ma jeszcze 45 lat, a do tego nie ma i nigdy nie miała mieszkania lub domu, może ubiegać się o preferencyjny kredyt.

Bezpieczny kredyt a przebywanie za granicą

2. Czy kredyt 2 procent może otrzymać Polak na stałe zamieszkujący w innym państwie UE lub np. w Anglii?

Mówi o tym art. 29 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Wynika z niego, że z preferencyjnego kredytu mogą skorzystać osoby prowadzące gospodarstwo domowe poza Polską, ale osoby te muszą mieć polskie obywatelstwo. Co ciekawe, ministerstwo odpowiedzialne ze projekt ustawy tłumaczy też, że beneficjenci programu tanich kredytów mogą mieć prawo własności do nieruchomości poza Polską, bo "państwo nie dysponuje narzędziami, które mogłyby skutecznie sprawdzić posiadanie nieruchomości poza granicami kraju". Z drugiej strony w ustawie zapisane jest też wymaganie, aby w kupionej lub zbudowanej nieruchomości zamieszkać w ciągu 2 lat od uzyskania prawa własności lub zakończenia budowy (w przypadku budowy domu jako inwestor indywidualny). Jeśli nie zaczniemy w tak kupionej nieruchomości prowadzić w wyznaczonym czasie gospodarstwa domowego, to stracimy prawo do dopłat.

Co ciekawe minister rozwoju i technologii na to pytanie odpowiedział nieco inaczej. Pytany przez Macieja Zalewskiego z magazynu "Polska i Świat" Waldemar Buda stwierdził: "Jeżeli tutaj nie zamieszkujemy, no to nie kwalifikujemy się do programu, bo warunkiem jest zamieszkiwanie w danym mieszkaniu. Jeżeli od samego początku zakładamy, że nie będziemy w nim mieszkać, no to z takiego formuły nie skorzystamy, to nie temu służy ten program".

Ile musi wynosić zdolność kredytowa?

3. "Czy jak chcę połączyć bezpieczny kredyt z gwarantowanym wkładem własnym, to załóżmy że: koszt nieruchomości to 500 000, gwarantowany wkład własny 100 000 - to moja zdolność kredytowa musi wynosić 500 000 czy 400 000?"

Musimy mieć zdolność kredytową na całą kwotę, bo na całą zaciągamy kredyt i od całej kwoty spłacamy odsetki. Gwarancja to tylko pewnego rodzaju ubezpieczenie dla banku udzielającego kredytu. W dużym uproszczeniu działa ono tak, że wspomniane 100 tysięcy złotych BGK faktycznie przeleje bankowi udzielającemu kredytu, jeśli kredytobiorca przestanie spłacać kredyt i dojdzie do windykacji.

Kto dokonuje wyceny działki?

4. "Jeśli wkładem własnym jest działka, to jej wartość może być większa niż 200 000, ale moje pytanie jest takie, czy wycenę działki dokonuje rzeczoznawca, który przyjeżdża i ją ogląda, a na podstawie różnych składowych wycenia ile jest warta?"

Dokładnie tak powinno być. To rzeczoznawca majątkowy powinien określić wartość nieruchomości. Warto w tym przypadku zapoznać się z konkretnymi procedurami w banku, do którego będziemy składać wniosek kredytowy. Może się bowiem okazać, że bank zaakceptuje operat szacunkowy przygotowany tylko przez rzeczoznawcę współpracującego z daną instytucją.

Czy rodzice mogą poręczyć kredyt?

5. "Czy jeśli dziecko 19 lat nie ma zdolności kredytowej, to rodzice mogą poręczyć mu ten kredyt 2 procent? Syn prowadzi firmę ale na razie ta firma nie przynosi dochodów".

Póki co spotkałem się z taką interpretacją ze strony banków, że rodzic posiadający nieruchomość nie może przystąpić do kredytu z dzieckiem, aby w ten sposób "zbudować" mu zdolność kredytową. Podobna informacja widnieje na stronie odpowiedniego ministerstwa. Pojawiają się więc pomysły przedsiębiorczych rodziców, aby dzieci zatrudnić na etat lub wygenerować im w inny sposób zdolność kredytową. Jeśli są to działania fikcyjne, to możemy mieć poważne problemy. Działanie takie może bowiem zostać zakwestionowane np. przez bank i zostać uznane za wyłudzenie kredytu. Nie bez kozery w ustawie mówiącej o "Bezpiecznym Kredycie 2 procent" mamy odniesienie do Art. 297 Kodeksu Karnego, który za wyłudzenie kredytu przewiduje karę pozbawienia wolności. Bezpieczniej jest w takim przypadku zainteresować się wprowadzanymi tą samą ustawą Kontami Mieszkaniowymi.

Odziedziczenie mieszkania nie wyklucza nas z programu

Z kolei Rafał Wojciechowski, adwokat, szef Działu Prawa Rynku Kapitałowego, dyrektor Biura Oddział Warszawa w kancelarii Filipiak Babicz Expert House, udzielił odpowiedzi na poniższe pytania zadane na Kontakt 24.

6. "Odziedziczyłem z siostrą mieszkanie po rodzicach po połowie udziału czy dostanę kredyt 2 procent na wykup połowy jej udziału i remont?"

Fakt oddziedziczenia jednego mieszkania po rodzicach nie wyłącza automatycznie prawa osoby fizycznej do skorzystania z programu "Bezpieczny Kredyt 2 procent" – o ile osoba ta spełnia pozostałe warunki określone w ustawie (tj. ukończyła ona 13 lat i w dniu zawarcia umowy prowadzenia konta nie ukończyła 45 lat, na rzecz tej osoby nie jest prowadzone inne konto ani nie jest prowadzona inna lokata ani nie było prowadzone inne konto ani nie była prowadzona inna lokata, chyba że ich prowadzenie zakończono, przed ukończeniem przez tę osobę 18 lat i nie została wypłacona premia mieszkaniowa).

Premia mieszkaniowa nie przysługuje jednak w przypadku nabycia prawa własności nieruchomości od osoby zaliczanej do I grupy podatkowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043, ze zm.). Nie otrzymamy zatem premii w przypadku nabycia udziału w prawie własności nieruchomości od siostry.

Dodatkowo w zakresie remontu ustawa przewiduje ograniczenie tj. środki mogą być wykorzystane na remont tylko w przypadku lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

7. "Czy mogę się starać o bezpieczny kredyt 2 procent na rozbudowę i generalny remont domu (obecnie nie nadającego się do zamieszkania) otrzymanego w darowiźnie?"

Odpowiedź na przedmiotowe pytanie należy rozpocząć od doprecyzowania pojęcia nienadawania się domu zamieszkania – aby można było skorzystać z programu dom musi być wyłączony z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wydanej: (a) w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu lub (b) co najmniej 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia konta. Jeżeli ww. jest spełniony to wówczas fakt odziedziczenia domu nie wyłącza możliwości skorzystania z programu – o ile spełnione są pozostałe kryteria przewidziane w ustawie, które wskazane zostały powyżej.

Środki gromadzone na rachunku lub lokacie można ponadto przeznaczyć w celu przeprowadzenia remontu lub przebudowy domu jednorodzinnego, wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Bezpieczny kredyt jako konsolidacja?

8. "Czy kredyt 2 procent będzie mógł służyć jako konsolidacja dotychczasowego kredytu hipotecznego?"

Ustawa nie przewiduje możliwości konsolidacji dotychczasowego kredytu hipotecznego kredytem 2 procent. Mechanizm "Bezpiecznego Kredytu 2 procent" polega na zawarciu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który prowadzić będzie tzw. oszczędzającemu konto i lokatę – w przypadku gromadzenia przez oszczędzającego oszczędności na cele mieszkaniowe na rachunku oszczędnościowym pod nazwą "Konto Mieszkaniowe" oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej pod nazwą "Lokata Mieszkaniowa", oszczędzający będzie mógł nabyć uprawnienie do premii mieszkaniowej w związku z gromadzeniem oszczędności na koncie i lokacie.

W ustawie przewidziano katalog celów na które można przeznaczyć środki zgromadzone na koncie albo lokacie środki pieniężne, jeśli chce się otrzymać premię mieszkaniową. Wśród celów tych nie przewidziano spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów hipotecznych.

Kwestia ta została poruszona w Q&A dostępnym pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/bezpieczny-kredyt, w ramach którego wskazano m.in., że "W chwili obecnej zakłada się, że instrument bezpieczny kredyt 2 procent skierowany będzie do osób, które nie posiadają i nie posiadały mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) ani nie są strona umowy innego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego".

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO KREDYTU 2 PROCENT? - PRZEŚLIJ JE DO NAS>>>

Autorka/Autor:JW/ams

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Za dwa tygodnie z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) zniknie ponad siedem milionów aut - wynika z szacunków Ministerstwa Cyfryzacji. Chodzi o tak zwane martwe dusze, czyli samochody, które od dłuższego czasu nie mają ważnych badań technicznych ani ubezpieczenia OC.

Tego dnia z ewidencji znikną miliony aut

Tego dnia z ewidencji znikną miliony aut

Źródło:
tvn24.pl

Sojusz zakupowy Auchan i Intermarche w Polsce. Dwie wielkie sieci handlowe chcą utworzyć wspólną strukturę, która będzie negocjować dostawy produktów spożywczych i niespożywczych przez najbliższe 10 lat. Spółki wystąpiły w tej sprawie o zgodę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformowano w poniedziałek we wspólnym komunikacie.

Sojusz wielkich sieci handlowych w Polsce

Sojusz wielkich sieci handlowych w Polsce

Źródło:
PAP

W kwietniu 2024 roku 43 zakłady zadeklarowały zwolnienie 2,3 tysiąca pracowników - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dodał, że w kwietniu 2023 roku 38 zakładów deklarowało zwolnienie 1,5 tysiąca pracowników.

Pracę może stracić ponad dwa tysiące osób. Deklaracje firm

Pracę może stracić ponad dwa tysiące osób. Deklaracje firm

Źródło:
PAP

PKP Cargo uruchomiło program kierowania maksymalnie 30 procent pracowników na tak zwane nieświadczenie pracy przez 12 miesięcy - poinformowała w poniedziałek spółka. Nieświadczenie pracy ma dotyczyć wszystkich grup zawodowych.

Część załogi PKP Cargo skierowana na nieświadczenie pracy

Część załogi PKP Cargo skierowana na nieświadczenie pracy

Źródło:
PAP

Największą polską firmą jest Orlen - wynika z zestawienia opracowanego przez tygodnik "Wprost". Podium uzupełniają Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU). W czołówce zestawienia dominują spółki kontrolowane przez państwo - w pierwszej dziesiątce znalazła się tylko jedna firma prywatna.

Oto największe polskie firmy

Oto największe polskie firmy

Źródło:
Wprost

W Irlandii mieszka 120 tysięcy Polaków, a przez 20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej były ich setki tysięcy - stwierdził irlandzki minister stanu do spraw promocji handlu, regulacji cyfrowych i firm Dara Calleary. Wskazał także, Polacy pracują głównie w branżach nowych technologii i usługach cyfrowych.

Polacy zadomowili się w irlandzkiej gospodarce

Polacy zadomowili się w irlandzkiej gospodarce

Źródło:
PAP

W poniedziałek wieczorem poznamy zwycięzców 13. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Na transmisję na żywo z uroczystej gali zapraszamy do TVN24 BiS o godzinie 20.00.

Do kogo trafią "Biznesowe Oscary"? Dziś rozdanie nagród

Do kogo trafią "Biznesowe Oscary"? Dziś rozdanie nagród

Źródło:
tvn24.pl

Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało ranking najlepszych krajów na świecie pod względem turystyki. W zestawieniu dominują państwa europejskie, choć na jego czele znalazł się kraj z innego kontynentu. Destynacje oceniono między innymi pod względem atrakcyjności przyrodniczej, zrównoważonego rozwoju, infrastruktury, dostępności siły roboczej i konkurencyjności cen.

Oto najlepsze kraje pod względem turystyki

Oto najlepsze kraje pod względem turystyki

Źródło:
CNN

Polska Izba Handlowa złożyła wniosek o odrzucenie projektu poselskiego przywracającego dwie niedziele handlowe w każdym miesiącu. Jak ostrzega branża, "wejście w życie nowych regulacji doprowadzi do strat po stronie konsumentów oraz handlowców".

Dwie niedziele handlowe w miesiącu? Branża zabrała głos

Dwie niedziele handlowe w miesiącu? Branża zabrała głos

Źródło:
PAP

My istniejemy. Nie zapominajcie - mówią kupcy z Marywilskiej. Dwa tygodnie temu w gigantycznym pożarze większość z nich straciła majątki życia. Dzisiaj o godzinie 9.00 zaczęli losować miejsca w tymczasowych kontenerach, które na handel przygotowało miasto. Na miejscu pojawili się już w niedzielę, bo chcieli mieć pewność, że to losowanie przebiegnie spokojnie.

Termosy i koce przy Marywilskiej. Tak wyglądała noc w kolejce po kontenery 

Termosy i koce przy Marywilskiej. Tak wyglądała noc w kolejce po kontenery 

Źródło:
tvn24.pl

Mówi się, że w Stanach Zjednoczonych jest mnóstwo pieniędzy, co jest prawdą, ale trzeba być częścią sieci kontaktów, żeby mieć do tych środków dostęp. W innym przypadku napotkasz ścianę - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Jędrzej Litwiniuk, szef polskiej firmy Auxilius Pharma, która w USA chce wprowadzić lek na dusznicę bolesną. Marek Ostrowski, twórca aplikacji Living Well Plus refundowanej w Niemczech i Szwajcarii, zwraca uwagę, że w obu tych krajach wiadomo było, z kim rozmawiać w sprawie uzyskania dofinansowania ze strony państwa. Inaczej jego zdaniem jest w Polsce. - To jest absurdalne i bez sensu - komentuje.

"Absurdalne i bez sensu. Cały świat to robi, dlaczego u nas nie można?"

"Absurdalne i bez sensu. Cały świat to robi, dlaczego u nas nie można?"

Źródło:
tvn24.pl

Skuter, którym niegdyś jeździł były już prezydent Francji Francois Hollande, został sprzedany na aukcji za ponad 25 tysięcy euro. To wielokrotnie więcej niż jego wartość rynkowa. Szary jednoślad 10 lat temu był w centrum uwagi ze względu cele podróży byłego prezydenta. Hollande używał go do "dyskretnych eskapad" do aktorki Julie Gayet, z którą połączył go romans.

Legendarny skuter byłego prezydenta Francji sprzedany na aukcji

Legendarny skuter byłego prezydenta Francji sprzedany na aukcji

Źródło:
PAP

My istniejemy. Nie zapominajcie - mówią kupcy z Marywilskiej. Dwa tygodnie temu w gigantycznym pożarze większość z nich straciła majątki życia. Dzisiaj o godzinie 9.00 zaczęli losować miejsca w tymczasowych kontenerach, które na handel przygotowało miasto. Na miejscu pojawili się już w niedzielę, bo chcieli mieć pewność, że to losowanie przebiegnie spokojnie.

Termosy i koce przy Marywilskiej. Tak wyglądała noc w kolejce po kontenery 

Termosy i koce przy Marywilskiej. Tak wyglądała noc w kolejce po kontenery 

Źródło:
tvn24.pl

Elon Musk planuje stworzyć "superkomputer", który będzie zasilał chatbota Grok - donosi Reuters, powołując się na portal The Information. Pracami nad nowym urządzeniem z użyciem technologii Al ma się zająć jego startup xAl.

Najbogatszy człowiek świata chce stworzyć superkomputer

Najbogatszy człowiek świata chce stworzyć superkomputer

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

- Kultura wymian to globalna tendencja. Trudno powiedzieć, jaka jest jej skala, ale z mojej perspektywy to istotny trend - mówi dr Mikołaj Lewicki z UW. Polacy wzorem Zachodu coraz chętniej korzystają z takiej formy obrotu usług, rzeczy, a nawet nieruchomości. W Polsce wymiana domów to także skutek kryzysu na rynku mieszkaniowym.

"Chętnie u ciebie pomieszkam". Polacy wymieniają się domami. Za darmo

"Chętnie u ciebie pomieszkam". Polacy wymieniają się domami. Za darmo

Źródło:
tvn24.pl

Sektorowi odzieżowemu i tekstylnemu grozi zapaść z powodu wykluczenia ich z pomocy rządowej dla produkcji energochłonnej - alarmuje Związek Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. Dodaje, że te gałęzie zatrudniają 180 tys. pracowników.

Tej branży grozi zapaść. 30 tysięcy firm bez rządowej pomocy

Tej branży grozi zapaść. 30 tysięcy firm bez rządowej pomocy

Źródło:
PAP

Igor Ostrowski odszedł w wieku 53 lat. Prawnik, ekspert rynku telekomunikacji i nowych technologii. Był wiceministrem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, pełniącym tę funkcję w rządzie Donalda Tuska w latach 2011-2012.

Nie żyje Igor Ostrowski, były wiceminister w rządzie Donalda Tuska

Nie żyje Igor Ostrowski, były wiceminister w rządzie Donalda Tuska

Źródło:
tvn24.pl

Został nam już tylko tydzień do Bożego Ciała - w Polsce dnia wolnego od pracy. Rodacy często korzystają w tym czasie z przedłużonego weekendu. Jak donosi HREIT jest to cenowo zdecydowanie lepsza okazja niż w tak zwaną majówkę i czas wakacji.

Drugi długi weekend w maju. Ile trzeba zapłacić za wyjazd?

Drugi długi weekend w maju. Ile trzeba zapłacić za wyjazd?

Źródło:
tvn24.pl

Saudi Aramco, który nabył 30 procent udziałów w rafinerii Lotosu, planuje emisję swoich akcji na giełdzie w Arabii Saudyjskiej - donosi Reuters. W grę wchodzi sprzedaż akcji o wartości 10 miliardów dolarów. Ma to być największa tego typu transakcja w regionie.

Arabski współwłaściciel Rafinerii Gdańskiej idzie pod młotek

Arabski współwłaściciel Rafinerii Gdańskiej idzie pod młotek

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Nie może dochodzić do sytuacji, w której niektórzy płacą sumy nieproporcjonalne w stosunku do objętości odpadów, które wytwarzają - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Jednocześnie stoi na stanowisku, że przepisy, które obowiązują od dziesięciu lat powinny zostać zmienione.

Polacy skarżą się na wysokie opłaty za wywóz śmieci. RPO reaguje

Polacy skarżą się na wysokie opłaty za wywóz śmieci. RPO reaguje

Źródło:
PAP

"Zwracamy się do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz jej Członków z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wydania decyzji o przedłużeniu koncesji na rozpowszechnianie programu TVN Style" - apeluje Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Z kolei Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej dodaje, że "ze względu na poruszaną w ramach treści dostępnych w programie TVN Style tematykę oraz jego popularność, dostępność tego programu jest pożądana przez abonamentów i stanowi o ich atrakcyjności". Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza wniósł "o jak najszybsze zakończenie postepowania" w "przedmiocie przedłużenia koncesji na rozpowszechnianie programu TVN Style".

Brak koncesji dla kanału TVN Style. Organizacje medialne apelują do KRRiT

Brak koncesji dla kanału TVN Style. Organizacje medialne apelują do KRRiT

Źródło:
tvn24.pl

Każdy z nas otrzymuje rachunki za prąd i najważniejsze, co z niego wynika to, ile musimy zapłacić i w jakim terminie. Poza tym jest na nim mnóstwo danych i pozycji, których zrozumienie może być trudne. Jeśli dobrze przyjrzymy się wszystkim liczbom, to możemy zauważyć, że lwia część faktury to dodatkowe opłaty, a nie nasze faktyczne zużycie prądu.

Faktura za prąd. Jak ją czytać i ile za prąd faktycznie płacimy?

Faktura za prąd. Jak ją czytać i ile za prąd faktycznie płacimy?

Źródło:
tvn24.pl

Na polskie czereśnie trzeba będzie jeszcze poczekać. W sprzedaży pojawią się za około dwa tygodnie. - Wiele plantacji czereśni wymarzło, więc owoców będzie mniej niż w ubiegłym roku, a ceny mogą być wyższe - mówi wiceprezes Związku Sadowników RP, producent czereśni Krzysztof Czarnecki.

Na polski przysmak lata trzeba będzie poczekać. Będzie drogo

Na polski przysmak lata trzeba będzie poczekać. Będzie drogo

Źródło:
PAP

Od drogich prezentów komunijnych fiskus może żądać podatku. Skąd urząd skarbowy będzie wiedział o prezencie? Najczęściej od sąsiada czy innych "życzliwych". Urzędy dostają rocznie po kilka tysięcy takich donosów. - Nie istnieje coś takiego jak rozliczenie komunii. Na otrzymane prezenty patrzymy osobno i jeśli zaszła taka potrzeba, składamy osobne zgłoszenie uwzględniając prezenty od konkretnych gości - komentuje Martyna Myszkowska z Kancelarii Podatkowej Myszkowska Wachowska.

Polacy donoszą do fiskusa po komuniach. "Złośliwość i niewiedza"

Polacy donoszą do fiskusa po komuniach. "Złośliwość i niewiedza"

Źródło:
tvn24.pl

Zakopane staje coraz bardziej popularne wśród arabskich turystów. Liczba rezerwacji w maju wzrosła o 20 procent w porównaniu do ubiegłego roku - donosi Tatrzańska Izba Gospodarcza. Informuje również, że ceny za noclegi na Podhalu są na podobnym poziomie do tych zeszłorocznych.

Szturm arabskich turystów w Zakopanem. "Są w stanie dopłacić więcej"

Szturm arabskich turystów w Zakopanem. "Są w stanie dopłacić więcej"

Źródło:
PAP

Zarząd TVN SA wydał w czwartek oświadczenie w sprawie działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Źródło:
tvn24.pl