Moody's ocenia Polskę. Resort finansów odpowiada

Z kraju

Adam-dalekie-pole CC BY SA WikipediaAgencja Moody's oceniła Polskę. Rating Polski

Agencja ratingowa Moody’s potwierdziła dotychczasową ocenę ratingową Polski; jako przyczyny zmiany perspektywy ratingu agencja wymieniła ryzyko osłabienia w przyszłości sytuacji fiskalnej Polski oraz pogorszenie tzw. klimatu inwestycyjnego - wskazuje Ministerstwo Finansów w sobotnim komentarzu.

ZOBACZ KOMUNIKAT AGENCJI MOODY'S

Swoją ocenę agencja przedstawiła w sobotę po 3. Ministerstwo finansów skomentowało rano decyzję agencji Moody's o utrzymaniu dotychczasowego ratingu Polski na poziomie A2/P-1, przy jednoczesnej zmianie perspektywy ze stabilnej na negatywną. "Agencja ratingowa Moody’s potwierdziła dotychczasową ocenę ratingową Polski. Ocena ta jest o jeden stopień wyższa od oceny ratingowej agencji Fitch i o dwa stopnie wyższa od oceny przyznanej w styczniu br. przez agencję S&P" - czytamy w komunikacie MF.

Resort zwraca uwagę, że w uzasadnieniu Moody's "wskazuje na silną, zdywersyfikowaną gospodarkę (Polski- red.), co przejawia się w wysokim wzroście gospodarczym, pomimo narażenia na ryzyka zewnętrzne i kryzys w strefie euro. W porównaniu z krajami Unii Europejskiej w Polsce średnioroczne tempo wzrostu PKB w latach 2011-2015 wynosiło 2,9 proc., przy 1,0 proc. dla Unii Europejskiej".

"Agencja przewiduje dalszy wzrost PKB na poziomie 3,5 proc. w latach 2016-2017, wskazując na eksport netto oraz konsumpcję prywatną jako główne czynniki wzrostu" - zauważa ministerstwo finansów.

Perspektywa negatywna

Jednocześnie resort odnosi się do zmiany perspektywy ze stabilnej na negatywną. Jako przyczyny podano m.in. ryzyko fiskalne związane ze znaczącym wzrostem w bieżących wydatkach, jak również rządowe plany związane z obniżeniem wieku emerytalnego.

"Agencja obawia się ryzyka wzrostu wydatków rządowych oraz negatywnego wpływu na zachowania inwestorów możliwości uchwalenia ustawy o przewalutowaniu kredytów walutowych i kontrowersji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na fakt, że 26 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019, w którym przedstawiona została ścieżka kształtowania się deficytu sektora publicznego w najbliższych latach" - podkreśla MF. Deficyt ten w 2017 r. ma kształtować się poniżej 3 proc. (PKB), a w kolejnych latach sukcesywnie spadać, do 1,3 proc. w 2019 r. "Osiągnięciu tego celu służy szereg działań resortu, w tym między innymi przyjęta 13 maja br. przez Sejm RP nowelizacja Ordynacji Podatkowej oraz pakiet uszczelniający rynek paliw płynnych zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 12 maja br." - wymienia resort.

Zobacz. Moody's ogłosił swoją ocenę. Rating bez zmian, ale prognoza negatywna

Autor: kg/gry / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adam-dalekie-pole CC BY SA Wikipedia

Raporty: