Obrót akcjami czterech giełdowych spółek zawieszony

Rynki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawietvn24
wideo 2/2

Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie żądanie zawieszenia od piątku obrotu akcjami czterech spółek: Graviton Capital, Indygotech Minerals, Lark.pl i Ursus - poinformowała KNF w komunikacie.

Jak czytamy w komunikacje Komisji, wniosek został złożony ponieważ spółki nie przekazały w terminie (do publicznej wiadomości) raportów rocznych za 2017 rok lub raporty były niekompletne - nie zawierały sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta.

Komisja przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. "Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym" - informuje KNF.

Na te żądania warszawska giełda odpowiedziała błyskawicznie publikując cztery uchwały o zawieszeniu obrotu akcjami wymienionych spółek. Wchodzą one w życie tego samego dnia, czyli od 4 maja.

Odpowiedź spółki

Do informacji odniósł się Ursus. Spółka opublikowała raport ostatniego dnia kwietnia, ale brakowało w nim opinii biegłego rewidenta.

- Ursus liczy, że w połowie przyszłego tygodnia otrzyma pozytywną opinie biegłego rewidenta do rocznego raportu skonsolidowanego spółki - poinformował w piątek PAP rzecznik prasowy Ursusa Mariusz Lewandowski.

- Opóźnienie jest wynikiem błędów powstałych przy konsolidacji systemów komputerowych powstałych przy łączeniu naszych spółek zależnych. Cały czas informowaliśmy KNF przez system ESPI o naszych problemach - tłumaczy Lewandowski.

- Warto zaznaczyć, że konsolidacja spółek dystrybucyjnych w jedną spółkę pod nazwą Ursus Dystrybucja miała miejsce w grudniu 2017 r., co niestety wydłużyło czas związany z konsolidacją sprawozdań finansowych spółek ze względu na konieczność integracji systemów operacyjnych, na których poszczególne spółki działały - dodał.

Autor: ps//sta / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24