Pieniądze

Najnowsze dane o pensjach Polaków. "Odczyt okazał się niższy od oczekiwań"

Pieniądze


Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 roku wyniosło 5084,56 zł brutto - podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to wzrost o 6,6 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Zatrudnienie w tym sektorze w ujęciu rocznym wzrosło zaś o 2,6 procent.

Ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki zwrócił uwagę, że dynamika wynagrodzeń spadła we wrześniu z 6,8 procent do 6,6 procent rok do roku, czyli poniżej prognoz rynkowych na poziomie 7,1 procent.

"Pełne dane poznamy w przyszłym tygodniu - szacujemy, że słabsze wyniki mogą być związane z sektorami przemysłowym oraz budownictwem, najbardziej zagrożonymi spowolnieniem" - ocenił.

Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Rybacki prognozuje jednak, że koniec roku powinien przynieść stabilizację dynamiki w większości branż. "Badanie Szybki Monitoring NBP wskazuje na stabilną liczbę firm planujących podwyżki w czwartym kwartale br., spada jednak odsetek przedsiębiorstw deklarujących duży wzrost płac. Ewentualne jednorazowe wahania generować mogą podwyżki w sektorze górniczym" - zwrócił uwagę ekonomista ING.

Zdaniem Rybackiego, kolejnym istotnym impulsem wzrostowym, jeśli chodzi o dynamikę płac, będzie dopiero podwyżka płacy minimalnej w styczniu.

"Szacujemy, że podwyższy ona dynamikę wzrostu średniego wynagrodzenia o około 1,5 punktu procentowego. W efekcie w pierwszym kwartale 2020 roku powinna ona oscylować w pobliżu 8 procent rok do roku. Niemniej jednak w kolejnych kwartałach spodziewamy się tendencji spadkowej" - dodał ekonomista.

"Wyhamowywanie trendu wzrostowego"

"Odczyt okazał się niższy od oczekiwań – zakładaliśmy lekki wzrost dynamiki w związku ze znaczną poprawą wpływu kalendarza (jeden dzień roboczy więcej niż przed rokiem), która powinna pozytywnie odbić się na dynamice płac przede wszystkim w przetwórstwie" - poinformował ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś.

Według niego wrześniowe dane o płacach wyraźnie potwierdzają ustabilizowanie się dynamiki wynagrodzeń, choć cały czas na podwyższonych poziomach. "Badania koniunktury wskazują na stopniowe wygasanie presji płacowej, któremu sprzyja malejący popyt na pracę wraz z wyhamowywaniem wzrostu gospodarczego. Czynnikiem podtrzymującym podwyższoną dynamikę wynagrodzeń będzie przyszłoroczna mocna podwyżka płacy minimalnej, natomiast nie oczekujemy istotnego wzrostu dynamiki płac wobec obecnych poziomów" - dodał Piękoś.

Wskazał, że dynamika roczna zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu pozostała na poziomie 2,6 procent rok do roku, zgodnie z prognozami. "W ujęciu miesięcznym liczba etatów zanotowała we wrześniu spadek o około 4 tysiące, czyli zbliżony do spadku odnotowanego we wrześniu przed rokiem. Dane potwierdzają wyhamowywanie trendu wzrostowego zatrudnienia w warunkach słabnącego popytu na pracę" - ocenił ekonomista.

Dzisiejsze dane GUS dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza dziewięć osób.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości