Nowa ulga, kolejny wniosek do pracodawcy. Ministerstwo Finansów wyjaśnia

Autor:
dap
Źródło:
Ministerstwo Finansów, TVN24 Biznes
Mateusz Morawiecki o błędach w Polskim Ładzie
Mateusz Morawiecki o błędach w Polskim ŁadzieTVN24
wideo 2/21
TVN24Mateusz Morawiecki o błędach w Polskim Ładzie

Wprowadzona w ramach Polskiego Ładu ulga dla pracujących seniorów to dodatkowe zwolnienie z podatku dla osób, które czasowo zrezygnują z pobierania emerytury. Ministerstwo Finansów wyjaśnia najważniejsze kwestie dotyczące tak zwanego PIT-0 dla emeryta i przypomina: aby skorzystać z ulgi, trzeba złożyć stosowny wniosek do pracodawcy.

Ulga dla pracujących seniorów - co to jest

Nowa, wprowadzona w ramach Polskiego Ładu i obowiązująca od stycznia, ulga dla pracujących seniorów (tzw. PIT-0 dla emeryta) polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy – pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – będą nadal aktywni zawodowo.

Czytaj także: Emeryci a Polski Ład. Te osoby "w zasadzie mogłyby w ogóle nie mieć pobranego podatku"

PIT-0 dla emeryta - kto może skorzystać?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na rządowych stronach, z ulgi mogą korzystać: - kobiety powyżej 60. roku życia, - mężczyźni powyżej 65. roku życia,

jeżeli nie otrzymują mimo nabycia uprawnienia: - emerytury lub renty rodzinnej z KRUS, - emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń, - emerytury lub renty rodzinnej z ZUS, - świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej, - uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Ulga dla pracującego emeryta - jakie przychody obejmuje

Resort finansów wylicza także rodzaje przychodów, których ulga dotyczy: - z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy), - z umów zlecenia zawartych z firmą, - z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19-proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc. (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

pod warunkiem że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przychody, których tzw. PIT-0 nie obejmuje

Ulga dla pracującego seniora nie obejmuje m.in. przychodów: - z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych), - z umów o dzieło, - z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę), podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na podstawie ulgi dla pracujących seniorów, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS), - od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Ulga dla seniorów - jaka kwota zwolnienia

Ministerstwo Finansów w poradniku wskazuje, że ze zwolnienia korzysta kwota przychodu, która nie przekracza 85 528 zł w roku podatkowym.

Jeśli jednak przekroczony zostanie limit ulgi, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej zastosowana zostanie dodatkowo kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł. Co do zasady przychody objęte ulgą dla pracujących seniorów podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

PIT-0 dla emeryta. Trzeba złożyć wniosek

Z rządowych wyjaśnień wynika, że ulga dla pracującego seniora może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostatecznego jej rozliczenia dokonamy w zeznaniu rocznym. Jeśli podatnik jest zobowiązany do samodzielnego obliczania zaliczki lub podatku w związku z osiąganiem: - zagranicznych przychodów z pracy na etacie czy umów zlecenia zawartych z firmą, - przychodów z działalności gospodarczej,

to samodzielnie stosuje tę ulgę, wyłączając przychody nią objęte z przychodów podlegających opodatkowaniu.

Co ważne - i to podkreśla Ministerstwo Finansów - jeżeli zainteresowany PIT-0 dla emeryta podatnik uzyskuje przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą, aby pracodawca czy zleceniodawca mógł stosować ulgę, powinien złożyć stosowne oświadczenie. To kolejna obok PIT-2 czy wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej deklaracja, która ma znaczenie w związku z Polskim Ładem i wprowadzonymi zmianami podatkowymi.

Wzór wniosku o PIT-0 dla emeryta

Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia dotyczącego ulgi dla pracującego seniora (można je zredagować lub skorzystać z przykładowego wzoru). Trzeba je złożyć na piśmie. W oświadczeniu informujemy, że spełniamy warunki do zastosowania ulgi. Jednocześnie w oświadczeniu trzeba zawrzeć klauzulę o treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" – klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA - ULGA DLA PRACUJĄCEGO SENIORA

Jak zwracała wcześniej uwagę w wyjaśnieniach przesłanych TVN24 Biznes Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy i dyrektor w PwC, w przypadku złożenia takiego oświadczenia część osób w ogóle może nie mieć pobranego podatku.

Ulga dla pracującego emeryta - od kiedy

Pracodawca lub zleceniodawca zastosuje zwolnienie najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

Ministerstwo Finansów dodaje w wyjaśnieniach, że jeżeli podatnik przestaje spełniać warunki uprawniające do stosowania ulgi (np. zaczął pobierać emeryturę), ma obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę lub zleceniodawcę. Po otrzymaniu takiej informacji przestanie on stosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca.

Autor:dap

Źródło: Ministerstwo Finansów, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości