Minimalna pensja w górę. Jest decyzja

Pieniądze

Czy za pensję minimalną można przeżyć?TVN24 BiS
wideo 2/5

Od stycznia przyszłego roku minimalna płaca wzrośnie do 2100 zł - zdecydował rząd. Najniższa dopuszczalna stawka godzinowa wyniesie 13,70 zł.

"Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. będzie wynosiło 2100 zł. Oznacza to wzrost o 100 zł (5 proc.) w stosunku do 2017 r. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 r." - podano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

W stosunku do tegorocznej płacy minimalnej najniższe wynagrodzenie wzrośnie o 100 złotych brutto.

Płaca minimalna brutto od 2005 rokuGUS

"Na rękę" etatowy pracownik dostanie ok. 1530 zł. Z jego wynagrodzenia będą potrącane składki na ubezpieczenia społeczne.

Zyskają jednak nie tylko etatowi pracownicy, ale też pracujący na podstawie innych umów i pobierający wynagrodzenie w zależności od liczby przepracowanych godzin pracy. Stawka godzinowa ma wzrosnąć do 13,70 zł. Do tej pory było to 13 zł.

Bój o pracę minimalną

2018 rok będzie kolejnym, kiedy stawka minimalnego wynagrodzenia rośnie. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2005 roku najniższa płaca wynosiła 849 zł, co stanowi ok. 40 proc. proponowanego od 2018 r. wynagrodzenia.

W czerwcu rząd zaproponował podniesienie minimalnego wynagrodzenia do 2080 zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało w czasie konsultacji społecznych, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł. Związkowcy z OPZZ i FZZ chcieli, by było to ok. 2220 zł. Z kolei pracodawcy w Radzie Dialogu Społecznego proponowali, by płaca minimalna wzrosła jedynie o ustawowy wskaźnik - do 2050 zł. Według MRPiPS projekt rozporządzenia w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia jest umiarkowaną propozycją. Szefowa resortu Elżbieta Rafalska zwracała uwagę, że ministerstwo przygotowując przepisy w tej sprawie, wzięło pod uwagę dobrą sytuację gospodarczą w kraju.

MRPiPS szacuje, że podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2100 zł spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w 2018 r. o około 164,2 mln zł w skali roku. Według GUS liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości obowiązującej w 2017 r. płacy minimalnej wynosi ok. 1,4 mln.

Autor: ps / Źródło: tvn24bis.pl