Pilnuj tego terminu i złóż oświadczenie. Bo mogą zablokować Twoje konto

Pieniądze

ShutterstockW przypadku braku złożenia oświadczenia FATCA do 1 grudnia, nasze rachunki zostaną czasowo zablokowane

1 grudnia 2016 roku mija termin na zidentyfikowanie wśród klientów instytucji finansowych działających w Polsce osób będących podatnikami w USA - przypomina Komisja Nadzoru Finansowego. 

Chodzi o oświadczenia FATCA, dzięki któremu władze Stanów Zjednoczonych chcą się dowiedzieć, kto w naszym kraju ukrywa swoje dochody przed amerykańskim fiskusem.

FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) to efekt umowy zawartej między polskim i amerykańskim rządem. Nakłada na zagraniczne (nieamerykańskie) instytucje finansowe, w tym polskie banki, obowiązek przekazywania lokalnym władzom podatkowym określonych informacji o rachunkach prowadzonych dla podatników USA.

Mogą zablokować konto

Obowiązek złożenie oświadczenia dotyczy niektórych klientów banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i zakładów ubezpieczeń.

W przypadku otrzymania pisma od instytucji finansowej lub informacji w systemie bankowości elektronicznej, wzywających do złożenia oświadczenia FATCA, klient powinien złożyć oświadczenie nie później niż do 1 grudnia 2016 r. - informuje KNF.

W przypadku braku złożenia oświadczenia FATCA do 1 grudnia, nasze rachunki i rejestry zostaną czasowo zablokowane i nie będzie możliwości dokonywania operacji, w tym wycofania środków. Po złożeniu FATCA rachunki i rejestry zostaną odblokowane. KNF podkreśla, że złożenie fałszywego oświadczenia FATCA wiąże się z odpowiedzialnością karną. Przypomina też, że w przypadku zmiany swojego statusu podatkowego USA, mamy obowiązek aktualizacji oświadczenia.

Kto składa oświadczenie?

Oświadczenia FATCA składają klienci, którzy zawarli umowy z instytucjami finansowymi w następujących okresach:

- do dnia 30 czerwca 2014 r. – weryfikacja statusu podatnika odbywa się na podstawie danych klienta posiadanych przez instytucje finansowe, które mogą wystąpić do klienta o przedstawienie oświadczenia lub dokumentów pozwalających potwierdzić status podatkowy klienta.

- od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. – jest obowiązek złożenia oświadczenia FATCA przez klienta, a instytucja może weryfikować treść złożonego oświadczenia, żądając przedstawienia dokumentów; obowiązek nie dotyczy osób fizycznych – posiadaczy rachunków, których suma sald na 1 grudnia 2015 r. nie przekraczała 50 tys. USD lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

- od 1 grudnia 2015 r. – oświadczenie powinno zostać odebrane od klienta w toku procedury zawierania z nim umowy.

Autor: tol/gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock