Coraz trudniej o kredyt, banki zaostrzają kryteria. Nowy raport NBP

Pieniądze

Kredyty na nowo: 21 dni na decyzję kredytowąTVN24 BiS
wideo 2/3

Banki zaostrzają kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Warunki kredytów mieszkaniowych i udzielanym przedsiębiorcom pozostają bez zmian - wskazuje Narodowy Bank Polski w informacji o sytuacji na rynku kredytowym. Przedstawione dane dotyczą pierwszego kwartału 2017 r.

W poniedziałek NBP opublikował kwartalną informację "Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych".

Informacja przedstawia zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w I kwartale 2017 r. oraz przewidywania na II kwartał br. - W opinii banków do zaostrzenia polityki kredytowej przyczyniły się głównie czynniki regulacyjne, nieuwzględnione w ankiecie, tj. realizacja zaleceń pokontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego oraz konieczność sprostania wymogom kapitałowym i płynnościowym wynikającym z rozporządzenia CRR oraz zaleceń KNF - głosi komunikat NBP. NBP dodaje, że popyt na kredyty konsumpcyjne nieznacznie wzrósł w I kwartale 2017 r., do czego przyczynił się wzrost zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz nasilenie akcji promocyjnych przez niektóre banki. Z kolei w II kwartale 2017 r. banki nie przewidują istotnych zmian w polityce kredytowej oraz oczekują wzrostu popytu - informuje NBP.

Dla przedsiębiorców

Jak wynika z informacji, polityka kredytowa w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw została zaostrzona w niewielkim stopniu, głównie w segmencie kredytów długoterminowych.

- W opinii banków, które zaostrzyły politykę kredytową, wynikało to głównie z pogorszenia jakości kredytów dla przedsiębiorstw - głosi komunikat NBP. Jednocześnie w I kwartale 2017 r. banki nie odczuły zmiany popytu na kredyty, zgłaszanego przez przedsiębiorstwa. W II kwartale 2017 r. nie przewidują też istotnych zmian polityki kredytowej w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw - wskazuje NBP. Według ankietowanych banków wzrost popytu będzie odczuwany głównie w segmencie kredytów długoterminowych.

Na mieszkanie

Natomiast w segmencie kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych kryteria i warunki w I kwartale 2017 roku nie zmieniły się. Ankietowane banki odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, dodaje NBP, co uzasadniały głównie zainteresowaniem kredytobiorców programem "Mieszkanie dla Młodych", prognozami odnośnie do sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zmianą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. - Banki nie planują istotnych zmian w polityce kredytowej w II kwartale 2017 r., ani nie spodziewają się istotnych zmian popytu na kredyt mieszkaniowy. Jedynie pojedyncze banki oczekują spadku popytu na kredyt - informuje bank centralny. Informacje te, zaznacza NBP, zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na przełomie marca i kwietnia 2017 r. wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 87 proc.

Autor: ps/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com