Gigantyczne różnice w emeryturach. Groszowe świadczenia kłopotem dla ZUS

Pieniądze

Rzecznik ZUS: Dłuższa praca to większa emeryturaTVN24 BiS
wideo 2/5

Zaledwie 10 groszy wynosi emerytura wypłacana przez odział ZUS w Rybniku. Pobiera ją 63-letnia kobieta. Najwyższa wypłacana w województwie śląskim emerytura wynosi natomiast ponad 15 tys. zł brutto. Pobiera ją mężczyzna, który przestał pracować w wieku 77 lat.

Informację o najniższych i najwyższych emeryturach wypłacanych przez sześć oddziałów ZUS, zlokalizowanych w województwie śląskim, przekazała w środę regionalna rzeczniczka ZUS Aldona Węgrzynowicz.

Od 1 marca 2017 r. minimalna emerytura wynosi 1 tys. zł. Niższe, nawet "groszowe" emerytury, mogą być jednak wypłacane, jeśli nie zostały spełnione ustawowe kryteria uprawniające do świadczenia minimalnego, czyli np. brak jest wymaganego okresu opłacania składek (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn).

Niskie emerytury

Kobieta, której emerytura wynosi 10 groszy, nie ma ustalonego kapitału początkowego, ponieważ nie udowodniła żadnych okresów składkowych przed 1999 rokiem.

Podlegała wprawdzie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej - okres rejestracji od 2010 do 2016 roku, ale nie dopełniła tego obowiązku. Przebieg ubezpieczenia za okres opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi w jej przypadku jedynie cztery dni. Kolejną najniższą emeryturę - 1,08 zł netto - otrzymuje kobieta urodzona w 1952 roku. Oddział ZUS w Zabrzu nie ustalił dla niej wartości kapitału początkowego, ponieważ nie pracowała przed 1 stycznia 1999 roku. Na indywidualnym koncie emerytalnym odnotowano jedynie krótki okres opłacania składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - od lutego do lipca 2007 roku. Do dnia przyznania emerytury powszechnej, tj. do 1 marca 2006 roku, kobieta nie podjęła zatrudnienia oraz nie miała opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne przez Powiatowy Urząd Pracy czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Oddział ZUS w Chorzowie wypłaca z kolei emeryturę w wysokości 1,75 zł. Pobiera ją kobieta, która na przestrzeni całego swojego życia udokumentowała jedynie niecały miesiąc pracy na umowę zlecenie i niecały miesiąc pobierania stypendium, od którego odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne.

Jak przyznaje Aldona Węgrzynowicz, tak niskie emerytury stanowią problem organizacyjny, bo wysyłanie ich co miesiąc może być nieopłacalne, ale co do zasady świadczenie emerytalne powinno być wypłacane co miesiąc. - W takich sytuacjach kontaktujemy się z taką osobą i ustalamy z nią indywidualnie formę wypłaty - wyjaśniła.

Najwyższe świadczenia

Najwyższą emeryturę w województwie śląskim - ponad 15 tys. zł brutto - otrzymuje obecnie z oddziału ZUS w Chorzowie mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 77 lat. Wpływ na wysokość jego emerytury mają: wysoki kapitał początkowy oraz bardzo wysokie składki na ubezpieczenie społeczne po 1998 r. Łączny staż mężczyzny wynosi ponad 52 lata okresów składkowych i 4 lata okresów nieskładkowych. Drugą co do wysokości emeryturę w województwie - ponad 13 tys. zł brutto - otrzymuje mężczyzna urodzony w 1938 r. Mężczyzna udokumentował ponad 56-letni okres podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Ustalona wysokość emerytury wynika z wartości kapitału początkowego, który został ustalony na dzień 1 stycznia 1999 roku oraz wartości zgromadzonych składek na indywidualnym koncie emerytalnym z uwzględnieniem waloryzacji. Za nim plasuje się emeryt podlegający ZUS w Bielsku-Białej ze świadczeniem w wysokości ponad 11 tys. zł brutto. Pan urodzony przed 1949 rokiem pobiera emeryturę obliczoną według zreformowanych zasad, ma ponad 55 lat stażu pracy i wysoką podstawę wymiaru składek.

Przyczyny różnic

Wszystkie podane przez rzeczniczkę przykłady najniższych w województwie emerytur to świadczenia wypłacane kobietom, z kolei najwyższe - mężczyznom.

- Na to, że kobiety mają niższe emerytury, składa się kilka przyczyn - krótszy czas pracy, przewidywany dłuższy okres życia, który jest brany pod uwagę przy wyliczaniu wysokości emerytury, częstsze przerwy w pracy, np. z powodu urlopów wychowawczych oraz fakt, że kobiety generalnie zarabiają w Polsce mniej - powiedziała Aldona Węgrzynowicz. - Wiem jednak, że w jednym z województw to kobieta pobiera najwyższą emeryturę, sięgającą 20 tys. zł. Pani pracowała w sektorze bankowym, a świadczenie zaczęła pobierać dopiero po 80. roku życia - dodała rzeczniczka.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock